Národopisná revue 1/2001

Č. 1, roč. 11 (2001)

Datum zveřejnění: 11. 1. 2001
PDF
celého čísla
OBSAH

Články a studie
Lidový oděv a historický kostým. (Poznámky k terminologii, formě a funkci oděvu) (Alena Křížová)
Láb. Kroj v škále estetických vztahov. (Na základe etnografického záznamu jednej lokality slovenského Záhoria) (Olga Danglová)
Šat vespod ukrytý (Lenka Nováková)
K typologickému zařazení horňáckých kabátků (Alena Jeřábková)
Novodobá výroba lidových krojů (Josef Jančář)

Fotografická příloha
Jaký kroj, tak se stroj! Oděvní tradice našeho rodu (Richard Jeřábek)

Proměny tradice
Několik poznámek k někdejšímu způsobu hraní lidových muzikantů na Domažlicku (Vladimír Baier)

Ohlédnutí
Nad deseti lety Ústavu lidové kultury ve Strážnici (Josef Jančář)

Společenská kronika
Antonín Satke jubilující (Jana Pospíšilová)
K životnímu jubileu Hannah Laudové (Barbora Čumpelíková)
Karel Pavlištík sedmdesátníkem, (prý) (Alena Schauerová)
Václav Stuchlý (1914 - 2000) (Marta Toncrová)
Poslední "pěsnička" Václavu Stuchlému (Dušan Holý)
Jaroslav Jakubíček (1929 - 2000) (Jaromír Nečas, Dušan Holý)
Bohdan Warchal (1930 - 2000) (Jaromír Nečas)

Konference
16. strážnické sympozium (Lucie Uhlíková)
"Kistenbrief" - téma neznámé? (Alena Křížová)
Studentská konference v Cieszyně (Jana Nosková)
K perspektivám české etnochoreologie (Anna Parníková)

Výstavy
Oravské pastorále Jiřího Horáka (Andrea Zobačová)
Roubený dům na Valašsku podle encyklopedie Lidová architektura (Martin Šimša)
Obnova vily Jestřábí v Luhačovicích (Věra Kovářů)
Delfské hry v Moskvě (Jan Krist)

Recenze
Těšínsko 1 a 2 (Richard Jeřábek)
Vlastivěda moravská. Hospodářský rozmach Moravy 1740 -1918 (Andrea Zobačová)
Drobná ikonografická poznámka na okraj knihy P. Klučiny Třicetiletá válka. Obraz doby 1618-1648 (Daniel Drápala)
Tradicie staviteľstva a bývania na Slovensku s osobitým akcentom na kulturné prejavy v prostredí etnických minorit (Miroslav Válka)
M. Ludvíkova: Moravské a slezské kroje. Kvaše z roku 1814 (Miroslav Válka)
Kroje horňácké obce Velká nad Veličkou (Alena Kalinová)
P. C. Cerrillo: Adivinanzas populares espaňolas (Luděk Janda)
Příkazy. Čtení o hanácké vesnici (Miroslav Válka)
Musica viva in schola XV (Dana Toncrová)
Koledy z Brněnská nejen vánoční (Marta Toncrová)
Olomoucká brána. Metropole střední Moravy v lidových písních (Marta Toncrová)

Errata
Romisté by neměli cigánit (Richard Jeřábek)
Seznam knih a časopisů z mezinárodní výměny publikací ÚLK ve Strážnici za rok 2000 (Věra Zezulová)

Resumé


Proměny tradice
Vladimír Baier
Výstavy
Jan Krist
Ohlédnutí
Josef Jančář
Recenze
Richard Jeřábek
Společenská kronika
Jana Pospíšilová
Recenze
Andrea Zobačová
Společenská kronika
Barbora Čumpelíková
Recenze
Daniel Drápala
Společenská kronika
Alena Schauerová
Recenze
Miroslav Válka
Společenská kronika
Marta Toncrová
Recenze
Miroslav Válka
Společenská kronika
Dušan Holý
Recenze
Alena Kalinová
Společenská kronika
Jaromír Nečas, Dušan Holý
Recenze
Luděk Janda
Společenská kronika
Jaromír Nečas
Recenze
Miroslav Válka
Konference
Lucie Uhlíková
Recenze
Dana Toncrová
Články a studie
Alena Křížová
Konference
Alena Křížová
Recenze
Marta Toncrová
Články a studie
Olga Danglová
Konference
Jana Nosková
Recenze
Marta Toncrová
Články a studie
Lenka Nováková
Konference
Anna Parníková
Errata
Richard Jeřábek
Články a studie
Alena Jeřábková
Výstavy
Andrea Zobačová
Errata
Věra Zezulová
Články a studie
Josef Jančář
Výstavy
Martin Šimša
Errata
Fotografická příloha
Richard Jeřábek
Výstavy
Věra Kovářů
Několik poznámek k někdejšímu způsobu hraní lidových muzikantů na Domažlicku
Delfské hry v Moskvě
Nad deseti lety Ústavu lidové kultury ve Strážnici
Těšínsko 1 a 2
Antonín Satke jubilující
Vlastivěda moravská. Hospodářský rozmach Moravy 1740 -1918
K životnímu jubileu Hannah Laudové
Drobná ikonografická poznámka na okraj knihy P. Klučiny Třicetiletá válka. Obraz doby 1618-1648
Karel Pavlištík sedmdesátníkem, (prý)
Tradicie staviteľstva a bývania na Slovensku s osobitým akcentom na kulturné prejavy v prostredí etnických minorit
id článku: 512
9859
9790
9789
9788
9787