Národopisná revue 1/2001

STÁHNOUT
digitální verzi

Národopisná revue 1/2001

Vloženo: 11. 1. 2001
OBSAH

Články a studie
Lidový oděv a historický kostým. (Poznámky k terminologii, formě a funkci oděvu) (Alena Křížová)
Láb. Kroj v škále estetických vztahov. (Na základe etnografického záznamu jednej lokality slovenského Záhoria) (Olga Danglová)
Šat vespod ukrytý (Lenka Nováková)
K typologickému zařazení horňáckých kabátků (Alena Jeřábková)
Novodobá výroba lidových krojů (Josef Jančář)

Fotografická příloha
Jaký kroj, tak se stroj! Oděvní tradice našeho rodu (Richard Jeřábek)

Proměny tradice
Několik poznámek k někdejšímu způsobu hraní lidových muzikantů na Domažlicku (Vladimír Baier)

Ohlédnutí
Nad deseti lety Ústavu lidové kultury ve Strážnici (Josef Jančář)

Společenská kronika
Antonín Satke jubilující (Jana Pospíšilová)
K životnímu jubileu Hannah Laudové (Barbora Čumpelíková)
Karel Pavlištík sedmdesátníkem, (prý) (Alena Schauerová)
Václav Stuchlý (1914 - 2000) (Marta Toncrová)
Poslední "pěsnička" Václavu Stuchlému (Dušan Holý)
Jaroslav Jakubíček (1929 - 2000) (Jaromír Nečas, Dušan Holý)
Bohdan Warchal (1930 - 2000) (Jaromír Nečas)

Konference
16. strážnické sympozium (Lucie Uhlíková)
"Kistenbrief" - téma neznámé? (Alena Křížová)
Studentská konference v Cieszyně (Jana Nosková)
K perspektivám české etnochoreologie (Anna Parníková)

Výstavy
Oravské pastorále Jiřího Horáka (Andrea Zobačová)
Roubený dům na Valašsku podle encyklopedie Lidová architektura (Martin Šimša)
Obnova vily Jestřábí v Luhačovicích (Věra Kovářů)
Delfské hry v Moskvě (Jan Krist)

Recenze
Těšínsko 1 a 2 (Richard Jeřábek)
Vlastivěda moravská. Hospodářský rozmach Moravy 1740 -1918 (Andrea Zobačová)
Drobná ikonografická poznámka na okraj knihy P. Klučiny Třicetiletá válka. Obraz doby 1618-1648 (Daniel Drápala)
Tradicie staviteľstva a bývania na Slovensku s osobitým akcentom na kulturné prejavy v prostredí etnických minorit (Miroslav Válka)
M. Ludvíkova: Moravské a slezské kroje. Kvaše z roku 1814 (Miroslav Válka)
Kroje horňácké obce Velká nad Veličkou (Alena Kalinová)
P. C. Cerrillo: Adivinanzas populares espaňolas (Luděk Janda)
Příkazy. Čtení o hanácké vesnici (Miroslav Válka)
Musica viva in schola XV (Dana Toncrová)
Koledy z Brněnská nejen vánoční (Marta Toncrová)
Olomoucká brána. Metropole střední Moravy v lidových písních (Marta Toncrová)

Errata
Romisté by neměli cigánit (Richard Jeřábek)
Seznam knih a časopisů z mezinárodní výměny publikací ÚLK ve Strážnici za rok 2000 (Věra Zezulová)

Resumé