Journal of Ethnography 2/1997

No. 2, Vol. 7 (1997)

Date of publishing: 11. 3. 1997
Journal in PDF
Content

Články a studie
Konference UNESCO o problémech komercionalizace folklóru (redakce)
Poslání konference UNESCO ve Strážnici (Michal Beneš)
Lidová kultura v globální informační společnosti (Josef Jančář)
Komercionalizace folklóru v Bulharsku (Mila Santova)
Veřejná presentace folklóru, folklór a turistika z pohledu minulé konference CIOFF (Jerzy Chmiel)
Lidová tradice jako zboží (Richard Jeřábek)
Muzeum v přírodě ve světě komerce (Jaroslav Štika)
Komercionalizace a tradiční lidová kultura (Elka Tschernokoshewa)
Ochrana autora hudby (Jan Kuks)
Závěrečná zpráva z porady expertů zemí střední a východní Evropy

Jubilea
Jiřina Králová (Jiřina Veselská)
Panu redaktorovi k narozeninám (Lucie Uhlíková - Antonín Jančík - Anna Maděričová)
Josef Beneš osmdesátníkem (Josef Jančář)
Vzpomínka na architekta Antonína Kuriala (Josef Jančář)

Festivaly
Festival v Lotyšsku (Jan Miroslav Krist)
IV. mezinárodní festival dětských folklorních souborů ze zemí střední Evropy (Věra Kovářů)
Uherskohradišťský festival nástrojů lidové hudby (Josef Jančář)

Semináře
Česká lidová kultura a střední Evropa (Jiřina Veselská)
18. světový kongres Společnosti pro vědu a umění v Brně (Naďa Valášková)
Konference a Valné shromáždění Národopisné společnosti v roce 1996 v Praze (Lubomír Procházka)
Zpráva z 27. světového kongresu CIOFF (Martina Pavlicová)
Musica irregularis (Marta Toncrová)
Seminář Etnografické komise Asociace muzeí a galerií ČR (Vlasta Ondrušová)
11. mezinárodní konference o lidové stravě na Kypru (Miroslava Ludvíková)
24. etnomuzikologický seminář (Stanislav Dúžek)

Výstavy
Stretnutie (Milan Urbanovský)
Výstavy lidové architektury v Českých muzeích v roce 1996 (Lubomír Procházka)
Najmladšie stredisko (Milan Urbanovský)
Jaké bylo oblékání od kolébky k dospívání (Alena Jeřábková)
Betlémy - tradice či móda (Jiřina Veselská)
Památník našich nejslavnějších cestovatelů (Josef Jančář)

Recenze
Irena Štěpánová: Lidový oděv v okolí Tábora (Alena Jeřábková)
Ludvík Kuba: Lidové písně z Chodska (Jiří Traxler)
Ivan Dorovský a kol.: Charváti ještě žijí mezi námi (Jan Krist)
Jan Trojan: Nové národní písně Františka Bartoše (Marta Toncrová)
Prohlášení (Ludmila Sochorová)

Polemika
Dílo kritiky Richarda Jeřábka (Jiřina Langhammerová)
Klamy a lsti Jiřiny Langhammerové (Richard Jeřábek)

Živá tradice
Folklór, folk a slovenské balady (Miloš Janoušek)
Jak jsem přispěl k odhalení autora Zápisníku zmizelého (Jan Mikeska)


In this copy of the Národopisná revue periodical, there are published the selected papers of the meeting of experts from the Central and Eastern Europe, regarding the preparation of methodological Handbook for safeguarding the traditional folk culture against the unsuitable commercialization. The working meeting took place between 13. and 16. 10. 1996 in Strážnice and the experts from Austria, Bulgaria, Germany, Hungary, Poland, Slovakia, Ukraine and Czech Republic took part in it. Mr. Michal Beneš (Czech Republic) highlighted the violation of author’s rights in connection with development of tourism. Mr. Josef Jančář (Czech Republic) formulated the questions for the Handbook being prepared. Mr. Mila Santová (Bulgaria) highlighted the vulgarization of traditional cultural elements and their abuse in Bulgaria. Mr. Jerzy Chmiel (Poland) gave a report on some CIOFF conclusions regarding the commercialization of folklore and on positive and negative contributions of international folklore festivals in that range. Mr. Richard Jeřábek and Jaroslav Štika (Czech Republic) pointed about the problem of "natural" commercialization of the folk handicrafts, the abuse of models and some pandering forms of utilization of the traditional folk culture in open-air ethnographic museums. Mrs. Anna Bujnová (Slovakia) spoke about the concrete forms of safeguarding the folk handicrafts in Slovakia. Mr. Josef Kuks (Czech Republic) gave the expert clarification of international contracts relating to the authors and relative rights.

These papers have been completed by the anniversary contributions, reports from folklore festivals, seminars, by assesments of exhibition, reviews of books and other information.

id článku: 2366
9934
9933
9932
9931
9860