Národopisná revue 2/1997

Č. 2, roč. 7 (1997)

Datum zveřejnění: 11. 3. 1997
PDF
celého čísla
OBSAH

Články a studie
Konference UNESCO o problémech komercionalizace folklóru (redakce)
Poslání konference UNESCO ve Strážnici (Michal Beneš)
Lidová kultura v globální informační společnosti (Josef Jančář)
Komercionalizace folklóru v Bulharsku (Mila Santova)
Veřejná presentace folklóru, folklór a turistika z pohledu minulé konference CIOFF (Jerzy Chmiel)
Lidová tradice jako zboží (Richard Jeřábek)
Muzeum v přírodě ve světě komerce (Jaroslav Štika)
Komercionalizace a tradiční lidová kultura (Elka Tschernokoshewa)
Ochrana autora hudby (Jan Kuks)
Závěrečná zpráva z porady expertů zemí střední a východní Evropy

Jubilea
Jiřina Králová (Jiřina Veselská)
Panu redaktorovi k narozeninám (Lucie Uhlíková - Antonín Jančík - Anna Maděričová)
Josef Beneš osmdesátníkem (Josef Jančář)
Vzpomínka na architekta Antonína Kuriala (Josef Jančář)

Festivaly
Festival v Lotyšsku (Jan Miroslav Krist)
IV. mezinárodní festival dětských folklorních souborů ze zemí střední Evropy (Věra Kovářů)
Uherskohradišťský festival nástrojů lidové hudby (Josef Jančář)

Semináře
Česká lidová kultura a střední Evropa (Jiřina Veselská)
18. světový kongres Společnosti pro vědu a umění v Brně (Naďa Valášková)
Konference a Valné shromáždění Národopisné společnosti v roce 1996 v Praze (Lubomír Procházka)
Zpráva z 27. světového kongresu CIOFF (Martina Pavlicová)
Musica irregularis (Marta Toncrová)
Seminář Etnografické komise Asociace muzeí a galerií ČR (Vlasta Ondrušová)
11. mezinárodní konference o lidové stravě na Kypru (Miroslava Ludvíková)
24. etnomuzikologický seminář (Stanislav Dúžek)

Výstavy
Stretnutie (Milan Urbanovský)
Výstavy lidové architektury v Českých muzeích v roce 1996 (Lubomír Procházka)
Najmladšie stredisko (Milan Urbanovský)
Jaké bylo oblékání od kolébky k dospívání (Alena Jeřábková)
Betlémy - tradice či móda (Jiřina Veselská)
Památník našich nejslavnějších cestovatelů (Josef Jančář)

Recenze
Irena Štěpánová: Lidový oděv v okolí Tábora (Alena Jeřábková)
Ludvík Kuba: Lidové písně z Chodska (Jiří Traxler)
Ivan Dorovský a kol.: Charváti ještě žijí mezi námi (Jan Krist)
Jan Trojan: Nové národní písně Františka Bartoše (Marta Toncrová)
Prohlášení (Ludmila Sochorová)

Polemika
Dílo kritiky Richarda Jeřábka (Jiřina Langhammerová)
Klamy a lsti Jiřiny Langhammerové (Richard Jeřábek)

Živá tradice
Folklór, folk a slovenské balady (Miloš Janoušek)
Jak jsem přispěl k odhalení autora Zápisníku zmizelého (Jan Mikeska)


Jubilea
Jiřina Veselská
Výstavy
Lubomír Procházka
Jubilea
Lucie Uhlíková - Antonín Jančík - Anna Maděričová
Výstavy
Milan Urbanovský
Jubilea
Josef Jančář
Výstavy
Alena Jeřábková
Jubilea
Josef Jančář
Výstavy
Jiřina Veselská
Festivaly
Jan Miroslav Krist
Výstavy
Josef Jančář
Festivaly
Věra Kovářů
Recenze
Alena Jeřábková
Články a studie
redakce
Festivaly
Josef Jančář
Recenze
Jiří Traxler
Články a studie
Michal Beneš
Semináře
Jiřina Veselská
Recenze
Jan Krist
Články a studie
Josef Jančář
Semináře
Naďa Valášková
Recenze
Marta Toncrová
Články a studie
Mila Santova
Semináře
Lubomír Procházka
Recenze
Ludmila Sochorová
Články a studie
Jerzy Chmiel
Semináře
Martina Pavlicová
Polemika
Jiřina Langhammerová
Články a studie
Richard Jeřábek
Semináře
Marta Toncrová
Polemika
Richard Jeřábek
Články a studie
Jaroslav Štika
Semináře
Vlasta Ondrušová
Živá tradice
Miloš Janoušek
Články a studie
Elka Tschernokoshewa
Semináře
Miroslava Ludvíková
Živá tradice
Jan Mikeska
Články a studie
Jan Kuks
Semináře
Stanislav Dúžek
Články a studie
Výstavy
Milan Urbanovský
Jiřina Králová
Výstavy lidové architektury v Českých muzeích v roce 1996
Panu redaktorovi k narozeninám
Najmladšie stredisko
Josef Beneš osmdesátníkem
Jaké bylo oblékání od kolébky k dospívání
Vzpomínka na architekta Antonína Kuriala
Betlémy - tradice či móda
Festival v Lotyšsku
Památník našich nejslavnějších cestovatelů
id článku: 500
9929
9928
9927
9926
9925