Národopisná revue 2/1997

STÁHNOUT
digitální verzi

Národopisná revue 2/1997

Vloženo: 11. 3. 1997
OBSAH

Články a studie
Konference UNESCO o problémech komercionalizace folklóru (redakce)
Poslání konference UNESCO ve Strážnici (Michal Beneš)
Lidová kultura v globální informační společnosti (Josef Jančář)
Komercionalizace folklóru v Bulharsku (Mila Santova)
Veřejná presentace folklóru, folklór a turistika z pohledu minulé konference CIOFF (Jerzy Chmiel)
Lidová tradice jako zboží (Richard Jeřábek)
Muzeum v přírodě ve světě komerce (Jaroslav Štika)
Komercionalizace a tradiční lidová kultura (Elka Tschernokoshewa)
Ochrana autora hudby (Jan Kuks)
Závěrečná zpráva z porady expertů zemí střední a východní Evropy

Jubilea
Jiřina Králová (Jiřina Veselská)
Panu redaktorovi k narozeninám (Lucie Uhlíková - Antonín Jančík - Anna Maděričová)
Josef Beneš osmdesátníkem (Josef Jančář)
Vzpomínka na architekta Antonína Kuriala (Josef Jančář)

Festivaly
Festival v Lotyšsku (Jan Miroslav Krist)
IV. mezinárodní festival dětských folklorních souborů ze zemí střední Evropy (Věra Kovářů)
Uherskohradišťský festival nástrojů lidové hudby (Josef Jančář)

Semináře
Česká lidová kultura a střední Evropa (Jiřina Veselská)
18. světový kongres Společnosti pro vědu a umění v Brně (Naďa Valášková)
Konference a Valné shromáždění Národopisné společnosti v roce 1996 v Praze (Lubomír Procházka)
Zpráva z 27. světového kongresu CIOFF (Martina Pavlicová)
Musica irregularis (Marta Toncrová)
Seminář Etnografické komise Asociace muzeí a galerií ČR (Vlasta Ondrušová)
11. mezinárodní konference o lidové stravě na Kypru (Miroslava Ludvíková)
24. etnomuzikologický seminář (Stanislav Dúžek)

Výstavy
Stretnutie (Milan Urbanovský)
Výstavy lidové architektury v Českých muzeích v roce 1996 (Lubomír Procházka)
Najmladšie stredisko (Milan Urbanovský)
Jaké bylo oblékání od kolébky k dospívání (Alena Jeřábková)
Betlémy - tradice či móda (Jiřina Veselská)
Památník našich nejslavnějších cestovatelů (Josef Jančář)

Recenze
Irena Štěpánová: Lidový oděv v okolí Tábora (Alena Jeřábková)
Ludvík Kuba: Lidové písně z Chodska (Jiří Traxler)
Ivan Dorovský a kol.: Charváti ještě žijí mezi námi (Jan Krist)
Jan Trojan: Nové národní písně Františka Bartoše (Marta Toncrová)
Prohlášení (Ludmila Sochorová)

Polemika
Dílo kritiky Richarda Jeřábka (Jiřina Langhammerová)
Klamy a lsti Jiřiny Langhammerové (Richard Jeřábek)

Živá tradice
Folklór, folk a slovenské balady (Miloš Janoušek)
Jak jsem přispěl k odhalení autora Zápisníku zmizelého (Jan Mikeska)