Journal of Ethnology 1/2004

No. 1, Vol. 14 (2004)

Date of publishing: 11. 1. 2004
Journal in PDF
Content

Studie
František Pospíšil a počátky národopisného filmu - neznámé skutečnosti (Hana Dvořáková)
Národopis v slovenskom dokumentárnom filme. Pamiatke filmového režiséra a etnografa Martina Slivku (1929-2002) (Daniel Luther)
Chleba z kameňa. Filmový amatér na poli národopisném - František Potočný (Jana Tichá)
Etnolog a kamera - videozáznam jako jedna z metod a technik terénního výzkumu (Jiřina Kosíková)
Videodokumentace kulturních aktivit současné vesnice v Ústavu evropské etnologie Masarykovy univerzity v Brně (Miroslav Válka)
Filmová dokumentace v Souboru lidových staveb Vysočina (Ilona Vojancová)
Videoencyklopedie Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici (Magdalena Petřiková)

Proměny tradice
Velikonoční obřadní lomození u českého a německého etnika v oblasti Hané a Nízkého Jeseníku (Vladimír J. Horák)

Společenská kronika
Josef Režný osmdesátiletý (Irena Novotná)
Josef Kiesewetter, malíř a grafik (Romana Habartová)
K životnímu jubileu Nadi Valáškové (Zdeněk Uherek)
Jubileum Soni Švecové (Josef Kandert)
Blahopřání Aleně Jeřábkové (Helena Beránková, Lenka Nováková)
95 let Slováckého krúžku v Brně (Václav Štěpánek)

Výstavy
Výstava obrazů na skle ve Slezském zemském muzeu v Opavě (Alena Kalinová)
Od Barborky ke Třem králům (Alexandra Navrátilová)
Pomník "barabům" v Železné Rudě (Marta Ulrychová)

Festivaly
XIII. Mezinárodní festival hudebních nástrojů lidových muzik (Josef Jančář)

Recenze
F. Blinka: Dědiční rychtáři Theimerové v Samotíškách (Daniel Drápala)
M. Šipka: Krátky slovník folklorizmu okresu Banská Bystrica v 20. storočí (Hana Hlôšková)
Rok ve Vlčnově 1945-1946. Národopisný dokument o životě vesnice (Jan Krist)
J. Jilík: Rebelové proti všednosti (Josef Jančář)

Zprávy
Současné formy péče o lidová řemesla v České republice (Josef Jančář)

Resumé


The Journal of Ethnography 1/2004 focuses on ethnographic films, or, ethnographic visual recordings. Hana Dvořáková in her article illustrates the beginnings of ethnographic films via the personality of ethnographer František Pospíšil (1885-1958), who established, among others, the photography and film collections in the Moravian Regional Museum in Brno („František Pospíšil and the Beginnings of Ethnographic Films: Some Unknown Facts“). Daniel Luther provides a comprehensive view on the same issue in Slovakia („Ethnography in Slovak Documentary Film. In the Memory of Film Director and Ethnographer Martin Slivka /1929-2002/“). Jana Tichá depicts a relationship between an ethnographic documentary and its creator, film amateur; she focuses on a specific creator of the second half of the 20th century. („A Film Amateur in the Field of Ethnography: František Potočný“). Two authors discuss the theory and practical use of video in ethnography. They are Jiřina Kosíková („An Ethnologist and Camera: Video Recording as one of the Methods and Techniques of a Field Research“), and Miroslav Válka („A Video Documentary of the Present Day Village in the Institute of European Ethnography of Masaryk University in Brno“). Ilona Vojancová put together a survey of the 1980s film documentaries prepared by the workers of an open-air museum in Hlinsko („A Film Documentation in the Collection of Folk Architecture in the Highlands“). Magdalena Petříková in her article brings an annotated list of video documents of the production of another professional institution in the Czech Republic („A Video Encyclopedia of the National Institution of Folk Culture in Strážnice“).

The Transforming Tradition column includes an article by Vladimír J. Horák „Easter Ceremonial Noise in the Czech and German Ethnic Groups in the Regions of Haná and Nízký Jeseník“. Social Chronicle remembers the anniversaries of several personalities: the collector, organizer, and musician Josef Režný (born 1924); painter and graphic designer Josef Kiesewetter (born 1934); ethnologist Naďa Valášková (born 1944); ethnologist Soňa Švecové (born 1929), and ethnologist Alena Jeřábková (born 1934). In the Looking Back column, Václav Štěpánek focuses on the history of various associations within the Slovak folklore movement in Brno („95 Years of the Slovak Circle in Brno“). Other regular columns deal with the news from exhibitions and festivals, as well as book reviews, and other professional information.

id článku: 2083
9934
9933
9932
9931
9860