Národopisná revue 1/2004

Č. 1, roč. 14 (2004)

Datum zveřejnění: 11. 1. 2004
PDF
celého čísla
OBSAH

Studie
František Pospíšil a počátky národopisného filmu - neznámé skutečnosti (Hana Dvořáková)
Národopis v slovenskom dokumentárnom filme. Pamiatke filmového režiséra a etnografa Martina Slivku (1929-2002) (Daniel Luther)
Chleba z kameňa. Filmový amatér na poli národopisném - František Potočný (Jana Tichá)
Etnolog a kamera - videozáznam jako jedna z metod a technik terénního výzkumu (Jiřina Kosíková)
Videodokumentace kulturních aktivit současné vesnice v Ústavu evropské etnologie Masarykovy univerzity v Brně (Miroslav Válka)
Filmová dokumentace v Souboru lidových staveb Vysočina (Ilona Vojancová)
Videoencyklopedie Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici (Magdalena Petřiková)

Proměny tradice
Velikonoční obřadní lomození u českého a německého etnika v oblasti Hané a Nízkého Jeseníku (Vladimír J. Horák)

Společenská kronika
Josef Režný osmdesátiletý (Irena Novotná)
Josef Kiesewetter, malíř a grafik (Romana Habartová)
K životnímu jubileu Nadi Valáškové (Zdeněk Uherek)
Jubileum Soni Švecové (Josef Kandert)
Blahopřání Aleně Jeřábkové (Helena Beránková, Lenka Nováková)
95 let Slováckého krúžku v Brně (Václav Štěpánek)

Výstavy
Výstava obrazů na skle ve Slezském zemském muzeu v Opavě (Alena Kalinová)
Od Barborky ke Třem králům (Alexandra Navrátilová)
Pomník "barabům" v Železné Rudě (Marta Ulrychová)

Festivaly
XIII. Mezinárodní festival hudebních nástrojů lidových muzik (Josef Jančář)

Recenze
F. Blinka: Dědiční rychtáři Theimerové v Samotíškách (Daniel Drápala)
M. Šipka: Krátky slovník folklorizmu okresu Banská Bystrica v 20. storočí (Hana Hlôšková)
Rok ve Vlčnově 1945-1946. Národopisný dokument o životě vesnice (Jan Krist)
J. Jilík: Rebelové proti všednosti (Josef Jančář)

Zprávy
Současné formy péče o lidová řemesla v České republice (Josef Jančář)

Resumé


Národopisný film

Hana Dvořáková přiblížila počátky národopisného filmu skrze osobnost etnografa Františka Pospíšila (1885-1958), který mj. sestavil fotografickou a filmovou sbírku v Moravském zemském muzeu v Brně („František Pospíšil a počátky národopisného filmu – neznámé skutečnosti“). Shrnující pohled na tuto problematiku na Slovensku přinesl Daniel Luther v příspěvku „Národopis v slovenskom dokumentárnom filme. Pamiatke filmového režiséra a etnografa Martina Slivku /1929-2002/“. Vztahem národopisného dokumentu a jeho tvůrcem-filmovým amatérem se na příkladu konkrétního autora druhé poloviny 20. století zabývala Jana Tichá - „Filmový amatér na poli národopisném – František Potočný“. Teoretickými i praktickými poznatky k problematice národopisného videozáznamu přispěli Jiřina Kosíková a Miroslav Válka. Přehled filmových dokumentů z osmdesátých 20. století připravovaných pracovníky muzea v přírodě v Hlinsku sestavila Ilona Vojancová; Magdalena Petříková podala komentovaný soupis videodokumentů z produkce Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici.

Do rubriky Proměny tradice byl zařazen příspěvek Vladimíra J. Horáka „Velikonoční obřadní lomození u českého a německého etnika v oblasti Hané a Nízkého Jeseníku“. Společenská kronika připomíná několik jubilantů: sběratel, organizátor, hudebník Josef Režný (nar. 1924), malíř a grafik Josef Kiesewetter (nar. 1934), etnoložka Naďa Valášková (nar. 1944), etnoložka Soňa Švecová (nar. 1929) a etnoložka Alena Jeřábková (nar. 1934). V rubrice Ohlédnutí se Václav Štěpánek věnuje dějinám spolkového hnutí v oblasti slováckého folkloru v Brně („95 let Slováckého krúžku v Brně“). Další pravidelné rubriky přinášejí zprávy z výstav, festivalů, recenze nových knih a jiné oborové informace.

Studie
Ilona Vojancová
Recenze
Josef Jančář
Studie
Magdalena Petřiková
Zprávy
Josef Jančář
Proměny tradice
Vladimír J. Horák
Zprávy
Společenská kronika
Irena Novotná
Společenská kronika
Romana Habartová
Společenská kronika
Zdeněk Uherek
Společenská kronika
Josef Kandert
Společenská kronika
Helena Beránková, Lenka Nováková
Společenská kronika
Václav Štěpánek
Výstavy
Alena Kalinová
Výstavy
Alexandra Navrátilová
Studie
Hana Dvořáková
Výstavy
Marta Ulrychová
Studie
Daniel Luther
Festivaly
Josef Jančář
Studie
Jana Tichá
Recenze
Daniel Drápala
Studie
Jiřina Kosíková
Recenze
Hana Hlôšková
Studie
Miroslav Válka
Recenze
Jan Krist
Filmová dokumentace v Souboru lidových staveb Vysočina
J. Jilík: Rebelové proti všednosti
Videoencyklopedie Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici
Současné formy péče o lidová řemesla v České republice
Velikonoční obřadní lomození u českého a německého etnika v oblasti Hané a Nízkého Jeseníku
Resumé
Josef Režný osmdesátiletý
Josef Kiesewetter, malíř a grafik
K životnímu jubileu Nadi Valáškové
Jubileum Soni Švecové
id článku: 524
9859
9790
9789
9788
9787