Národopisná revue 1/2004

STÁHNOUT
digitální verzi

Národopisná revue 1/2004

Vloženo: 11. 1. 2004
OBSAH

Studie
František Pospíšil a počátky národopisného filmu - neznámé skutečnosti (Hana Dvořáková)
Národopis v slovenskom dokumentárnom filme. Pamiatke filmového režiséra a etnografa Martina Slivku (1929-2002) (Daniel Luther)
Chleba z kameňa. Filmový amatér na poli národopisném - František Potočný (Jana Tichá)
Etnolog a kamera - videozáznam jako jedna z metod a technik terénního výzkumu (Jiřina Kosíková)
Videodokumentace kulturních aktivit současné vesnice v Ústavu evropské etnologie Masarykovy univerzity v Brně (Miroslav Válka)
Filmová dokumentace v Souboru lidových staveb Vysočina (Ilona Vojancová)
Videoencyklopedie Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici (Magdalena Petřiková)

Proměny tradice
Velikonoční obřadní lomození u českého a německého etnika v oblasti Hané a Nízkého Jeseníku (Vladimír J. Horák)

Společenská kronika
Josef Režný osmdesátiletý (Irena Novotná)
Josef Kiesewetter, malíř a grafik (Romana Habartová)
K životnímu jubileu Nadi Valáškové (Zdeněk Uherek)
Jubileum Soni Švecové (Josef Kandert)
Blahopřání Aleně Jeřábkové (Helena Beránková, Lenka Nováková)
95 let Slováckého krúžku v Brně (Václav Štěpánek)

Výstavy
Výstava obrazů na skle ve Slezském zemském muzeu v Opavě (Alena Kalinová)
Od Barborky ke Třem králům (Alexandra Navrátilová)
Pomník "barabům" v Železné Rudě (Marta Ulrychová)

Festivaly
XIII. Mezinárodní festival hudebních nástrojů lidových muzik (Josef Jančář)

Recenze
F. Blinka: Dědiční rychtáři Theimerové v Samotíškách (Daniel Drápala)
M. Šipka: Krátky slovník folklorizmu okresu Banská Bystrica v 20. storočí (Hana Hlôšková)
Rok ve Vlčnově 1945-1946. Národopisný dokument o životě vesnice (Jan Krist)
J. Jilík: Rebelové proti všednosti (Josef Jančář)

Zprávy
Současné formy péče o lidová řemesla v České republice (Josef Jančář)

Resumé


Národopisný film

Hana Dvořáková přiblížila počátky národopisného filmu skrze osobnost etnografa Františka Pospíšila (1885-1958), který mj. sestavil fotografickou a filmovou sbírku v Moravském zemském muzeu v Brně („František Pospíšil a počátky národopisného filmu – neznámé skutečnosti“). Shrnující pohled na tuto problematiku na Slovensku přinesl Daniel Luther v příspěvku „Národopis v slovenskom dokumentárnom filme. Pamiatke filmového režiséra a etnografa Martina Slivku /1929-2002/“. Vztahem národopisného dokumentu a jeho tvůrcem-filmovým amatérem se na příkladu konkrétního autora druhé poloviny 20. století zabývala Jana Tichá - „Filmový amatér na poli národopisném – František Potočný“. Teoretickými i praktickými poznatky k problematice národopisného videozáznamu přispěli Jiřina Kosíková a Miroslav Válka. Přehled filmových dokumentů z osmdesátých 20. století připravovaných pracovníky muzea v přírodě v Hlinsku sestavila Ilona Vojancová; Magdalena Petříková podala komentovaný soupis videodokumentů z produkce Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici.

Do rubriky Proměny tradice byl zařazen příspěvek Vladimíra J. Horáka „Velikonoční obřadní lomození u českého a německého etnika v oblasti Hané a Nízkého Jeseníku“. Společenská kronika připomíná několik jubilantů: sběratel, organizátor, hudebník Josef Režný (nar. 1924), malíř a grafik Josef Kiesewetter (nar. 1934), etnoložka Naďa Valášková (nar. 1944), etnoložka Soňa Švecová (nar. 1929) a etnoložka Alena Jeřábková (nar. 1934). V rubrice Ohlédnutí se Václav Štěpánek věnuje dějinám spolkového hnutí v oblasti slováckého folkloru v Brně („95 let Slováckého krúžku v Brně“). Další pravidelné rubriky přinášejí zprávy z výstav, festivalů, recenze nových knih a jiné oborové informace.