Journal of Ethnology 1/2005

No. 1, Vol. 15 (2005)

Date of publishing: 11. 1. 2005
Journal in PDF
Content

Studie
Slovenský ornament v tlačených vzorníkoch. (K vzniku a významu zbierok vzorov od konca 19. do polovice 20. storočia) (Juraj Zajonc)
Výuka kreslení lidového ornamentu (podle časopisu Náš směr) (Alena Křížová)
Česká společnost a kroj v osmdesátých letech 19. století (Anna Pohořálková)
K činnosti Zemského ústavu pro zvelebování živností pro zemi Moravu v Brně (Iva Magulová)
Ikonografické proměny moravského portáše (Daniel Drápala)
Historie a ikonografie slovanského božstva. Radegast na Radhošti (Jana Tichá)

Fotografická zastavení
Lázeňské odpoledne - "twenties" v Luhačovicích (Lenka Nováková, Helena Beránková)

Proměny tradice
Lidový oděv a jeho současná společenská potřeba (Romana Habartová)

Společenská kronika
Oslava tancem. Osmdesátiny choreografky Jiřiny Mlíkovské (Daniela Stavělová)
Blahopřání Zdence Jelínkové (Martina Pavlicová)
Za Olgou Tesauerovou (Věra Frolcová)

Konference
Seminář Historické hospodářské stavby venkova, realita a perspektivy (Markéta Hanzlíková)
Differenz verbindet? (Jana Nosková)

Výstavy
Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století (Jana Mlatečková)
Vánoční stromky v proměnách času (Martin Šimša)

Festivaly
Strakonice 2004 (Josef Jančář)

Recenze
B. Čapková - K. Kořízek: Lidové písně z Úpicka (Marta Toncrová)
J. Hanzal: Cikáni na Moravě v 15. až 18. století. Dějiny etnika na okraji společnosti (Josef Jančář)

Zprávy
Moravské vyšívání v Anglii (Josef Jančář)

Společenská kronika
Jako´s ty, Janošku, pres ty hory přešel... (Za Janem Čumpelíkem) (Karel Pavlištík)

Resumé


Journal of Ethnography 1/2005 focuses on issues of folklorism in visual arts, mainly the use of some elements of folk arts as a source of inspiration, and the influence of artistic periods on folk arts. In his study, Juraj Zajonc explores printed anthologies which marked the embroidery in Slovakia (“The Slovak Decoration in Printed Pattern Books” /Some notes on the origin and impact of collections of pattern books from the late 19th century to the mid-20th century/); Alena Křížová deals with the issues of folk decoration as part of school syllabi of drawing and manual work (“Teaching Folk Decoration Drawing”/ As in the Náš směr magazine/). The folk costume as a symbol of national identity is the subject of an article by Anna Pohořálková (“The Czech Society and Folk Costume in the 1880s”). Iva Magulová has explored the history of an institution, which was founded in 1909 in support of the manual work development (“On the Activities of the Regional Institution for the Trade Advancement in the Country of Moravia in Brno”). Additional studies deal with iconographic issues: Daniel Drápala expounds on the institution and changes of regional security guards portáši, who were active in Moravia and Silesia from the mid-17th to the early 19th centuries. (“Iconographic Changes of the Moravian portáš”); Jana Tichá presents her research on the myth of the Slavonic god Radegast (“The Iconography of Slavonic Deity Radegast Located in Radhošt”).

The Transforming Tradition column opens with an article by Romana Habartová called “The Folk Dress and its Present Social Need”. Social Chronicle reminds us of two anniversaries: choreographer Jiřina Mlíkovská was born in 1925, and ethnochoreologist Zdenka Jelínková was born in 1920; the column also carries two obituary notices - for choreographer Jan Čumpelík (1925-2004), and Olga Tesauerová (1933- 2004), artistic leader of the Javorník ensemble. Other regular columns include conference, exhibition, and festival news, as well as book reviews.

id článku: 2064
9860