Národopisná revue 1/2005

STÁHNOUT
digitální verzi

Národopisná revue 1/2005

Vloženo: 11. 1. 2005
OBSAH

Studie
Slovenský ornament v tlačených vzorníkoch. (K vzniku a významu zbierok vzorov od konca 19. do polovice 20. storočia) (Juraj Zajonc)
Výuka kreslení lidového ornamentu (podle časopisu Náš směr) (Alena Křížová)
Česká společnost a kroj v osmdesátých letech 19. století (Anna Pohořálková)
K činnosti Zemského ústavu pro zvelebování živností pro zemi Moravu v Brně (Iva Magulová)
Ikonografické proměny moravského portáše (Daniel Drápala)
Historie a ikonografie slovanského božstva. Radegast na Radhošti (Jana Tichá)

Fotografická zastavení
Lázeňské odpoledne - "twenties" v Luhačovicích (Lenka Nováková, Helena Beránková)

Proměny tradice
Lidový oděv a jeho současná společenská potřeba (Romana Habartová)

Společenská kronika
Oslava tancem. Osmdesátiny choreografky Jiřiny Mlíkovské (Daniela Stavělová)
Blahopřání Zdence Jelínkové (Martina Pavlicová)
Za Olgou Tesauerovou (Věra Frolcová)

Konference
Seminář Historické hospodářské stavby venkova, realita a perspektivy (Markéta Hanzlíková)
Differenz verbindet? (Jana Nosková)

Výstavy
Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století (Jana Mlatečková)
Vánoční stromky v proměnách času (Martin Šimša)

Festivaly
Strakonice 2004 (Josef Jančář)

Recenze
B. Čapková - K. Kořízek: Lidové písně z Úpicka (Marta Toncrová)
J. Hanzal: Cikáni na Moravě v 15. až 18. století. Dějiny etnika na okraji společnosti (Josef Jančář)

Zprávy
Moravské vyšívání v Anglii (Josef Jančář)

Společenská kronika
Jako´s ty, Janošku, pres ty hory přešel... (Za Janem Čumpelíkem) (Karel Pavlištík)

Resumé


Výtvarný folklorismus

První číslo Národopisné revue v roce 2005 je věnováno výtvarnému folklorismu, resp. využívání některých prvků z oblasti výtvarné lidové kultury jako inspiračního zdroje, případně jejich ovlivňování slohovými jevy. Juraj Zajonc zaměřil svou studii na tištěné sborníky, které poznamenaly slovenskou výšivku (Slovenský ornament v tlačených vzorníkoch. /K vzniku a významu zbierok vzorov od konca 19. do polovice 20. storočia/), Alena Křížová zachytila problematiku lidového ornamentu jako součást školních osnov kreslení a ručních prací (Výuka kreslení lidového ornamentu /Podle časopisu Náš směr/). Krojem jako symbolem národní identity se zabývala Anna Pohořálková (Česká společnost a kroj v osmdesátých letech 19. století). Iva Magulová studovala dějiny instituce, která byla v roce 1909 vytvořena pro podporu rozvoje rukodělné výroby (K činnosti Zemského ústavu pro zvelebování živností pro zemi Moravu v Brně).
Následující studie jsou věnovány ikonografické problematice: Daniel Drápala se zabýval zobrazováním tzv. portášů, kteří od poloviny 17. do počátku 19. století působili na Moravě i ve Slezsku jako bezpečnostní oddíl, Jana Tichá se věnovala mýtu o slovanském bohu Radegastovi.
Rubrika Proměny tradice přináší článek Lidový oděv a jeho současná společenská potřeba (autorka Romana Habartová).
Společenská kronika připomíná životní jubileum choreografky Jiřiny Mlíkovské (nar. 1925) a etnochoreoložky Zdenky Jelínkové (nar. 1920); přináší také nekrolog choreografa Jana Čumpelíka (1925-2004) a vedoucí brněnského folklorního souboru Javorník Olgy Tesauerové (1933-2004).
Další pravidelné rubriky obsahují zprávy z konferencí, výstav, festivalů a recenze nových knih.