Journal of Ethnology 3/2005

No. 3, Vol. 15 (2005)

Date of publishing: 11. 9. 2005
Journal in PDF
Content

Studie
O lidovém stavitelství a památkové péči (Alena Dunajová)
K problematice dřevěných komunikačních staveb. Kryté mosty a lávky na západní Moravě (Miroslav Válka)
Dům v Kašavě, čp. 83 (Markéta Hanzlíková)
Čerešníkův mlýn v Nové Lhotě (Petra Kalábová)
Vznik a sídelní uspořádání obce Nová Lhota (Martin Šimša)

Fotografická zastavení
Dílo lásky a úcty (Daniel Drápala)

Společenská kronika
Dopis příteli (k jubileu Klimenta Navrátila) (Jan Pavlík)
Za Miroslavou Ludvíkovou (Hana Dvořáková)
Vzpomínka na Zdenu Kyselou (Martina Pavlicová)
Zemřel Zdenek Hanzl (Jana Pospíšilová)

Konference
Mezinárodní seminář o ochraně památek lidového stavitelství (Jitka Matuszková)
Malé dejiny veľkých událostí (Jana Nosková)

Výstavy, exkurze
Rajža na Moravsko (Josef Oriško)
Patton Memorial Plzeň - Památník americké armády 1945 (Marta Ulrychová)
Tři severská muzea v přírodě (Kodaň, Odense, Oslo) (Miroslav Válka)

Festivaly
Jubilejní Jihočeský folklorní festival v Kovářově (Jan Krist)
Myjava 2005 (Jan Krist)
Strážnice 2005 aneb Stížnost na neodpovědnost dr. Karla Pavlištíka, jakož i spravedlivá mu odplata (František Zborník)

Recenze
J. Matuszková - V. Kovářů: Vinohradnické stavby na Moravě (Miroslav Válka)
B. Blažek: Venkovy. Anamnéza, diagnóza, terapie (Miroslav Válka)
A. Vondrušková - l. Prošková: Krajkářství (Josef Jančář)
V. Šabić: Ruho. Clothes (Alena Jeřábková)
Giľa - ďíla - giľora. Písně olašských a usedlých Rómů (Marta Toncrová)
L. Brázdilová: Etnografie vyškovského jazykového ostrova (Josef Jančář)
M. Škvírová - K. Mlateček: Rostěnice - Zvonovice (Jan Krist)

Zprávy
Ceny České národopisné společnosti za rok 2004 (Miroslav Válka)

Resumé


Journal of Ethnography 3/2005 deals with the theme of folk architecture. In her study, Alena Dunajová focuses on theorethical issues of the protection of folk architecture (On Folk Architecture and Heritage Preservation). Miroslav Válka deals with the phenomenon of wooden bridges (On Wooden Communication Structures: Covered Bridges and Foot-Bridges in the Western Moravia). Markéta Hanzlíková describes in great details a specific house built in the Zlínsko region (No. 83 House in Kašava); Petra Kalábová follows a similar aim: she describes the history of one of the water mills in the region of Horňácko (The Čerešník’s Mill in Nová Lhota). Martin Šimša provides a settlemet analysis of a specific location in the region of Horňácko (The Origin and Settlement Structure of the Community of Nová Lhota).

The photo supplement of the journal remembers the 80th anniversary of the founding of the Wallachian Open-Air Museum in Rožnov pod Radhoštěm. The Social Chronicle carries a congratulation to the life anniversary of musician Kliment Navrátil (born 1925), and obiturial notices for ethnologists Miroslava Ludvíková (1923 – 2005) and Zdenek Hanzl (1944 – 2005) and choreographer Zdena Kyselá (1918 – 2004). Other regular columns come with conference, exhibition and festival news, reports from educational visits, and book reviews; the 2004 Awards of the Czech Ethnographic Society are published here as well.

id článku: 2055
9934
9933
9932
9931
9860