Národopisná revue 3/2005

Č. 3, roč. 15 (2005)

Datum zveřejnění: 11. 9. 2005
PDF
celého čísla
OBSAH

Studie
O lidovém stavitelství a památkové péči (Alena Dunajová)
K problematice dřevěných komunikačních staveb. Kryté mosty a lávky na západní Moravě (Miroslav Válka)
Dům v Kašavě, čp. 83 (Markéta Hanzlíková)
Čerešníkův mlýn v Nové Lhotě (Petra Kalábová)
Vznik a sídelní uspořádání obce Nová Lhota (Martin Šimša)

Fotografická zastavení
Dílo lásky a úcty (Daniel Drápala)

Společenská kronika
Dopis příteli (k jubileu Klimenta Navrátila) (Jan Pavlík)
Za Miroslavou Ludvíkovou (Hana Dvořáková)
Vzpomínka na Zdenu Kyselou (Martina Pavlicová)
Zemřel Zdenek Hanzl (Jana Pospíšilová)

Konference
Mezinárodní seminář o ochraně památek lidového stavitelství (Jitka Matuszková)
Malé dejiny veľkých událostí (Jana Nosková)

Výstavy, exkurze
Rajža na Moravsko (Josef Oriško)
Patton Memorial Plzeň - Památník americké armády 1945 (Marta Ulrychová)
Tři severská muzea v přírodě (Kodaň, Odense, Oslo) (Miroslav Válka)

Festivaly
Jubilejní Jihočeský folklorní festival v Kovářově (Jan Krist)
Myjava 2005 (Jan Krist)
Strážnice 2005 aneb Stížnost na neodpovědnost dr. Karla Pavlištíka, jakož i spravedlivá mu odplata (František Zborník)

Recenze
J. Matuszková - V. Kovářů: Vinohradnické stavby na Moravě (Miroslav Válka)
B. Blažek: Venkovy. Anamnéza, diagnóza, terapie (Miroslav Válka)
A. Vondrušková - l. Prošková: Krajkářství (Josef Jančář)
V. Šabić: Ruho. Clothes (Alena Jeřábková)
Giľa - ďíla - giľora. Písně olašských a usedlých Rómů (Marta Toncrová)
L. Brázdilová: Etnografie vyškovského jazykového ostrova (Josef Jančář)
M. Škvírová - K. Mlateček: Rostěnice - Zvonovice (Jan Krist)

Zprávy
Ceny České národopisné společnosti za rok 2004 (Miroslav Válka)

Resumé


Lidové stavitelství

Alena Dunajová se ve své studii - O lidovém stavitelství a památkové péči zabývá teoretickými otázkami ochrany lidového stavitelství.
Prakticky se tématem lidového stavitelství zabývá Miroslav Válka, který přináší příspěvek o výskytu fenoménu dřevěných mostů - K problematice dřevěných komunikačních staveb. Kryté mosty a lávky na západní Moravě.
Markéta Hanzlíková pak přináší podrobný popis konkrétního domu z oblasti Zlínska - Dům v Kašavě, č. 83. podobně jako Petra Kalábová, která se zaměřila na historii jednoho z vodních mlýnů na Horňácku - Čerešníkův mlýn v Nové Lhotě.
Martin Šimša se ve svém příspěvku Vznik a sídelní uspořádání obce Nová Lhota věnuje sídelnímu rozboru konkrétní lokality na Horňácku.

Fotopřílohou je vzpomenuto 80. výročí založení Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.
Společenská kronika obsahuje blahopřání k životnímu jubileu muzikanta Klimenta Navrátila (nar. 1925) a nekrology etnologů Miroslavy Ludvíkové (1923-2005), Zdenka Hanzla (1944-2005) a choreografky Zdeny Kyselé (1918-2004).
Pravidelné rubriky se věnují zprávám z konferencí, výstav, exkurzí, festivalů a recenzím nových knih. Uveřejněny jsou zde také ceny české národopisné společnosti za rok 2004.

Studie
Martin Šimša
Recenze
Josef Jančář
Fotografická zastavení
Daniel Drápala
Recenze
Alena Jeřábková
Společenská kronika
Jan Pavlík
Recenze
Marta Toncrová
Společenská kronika
Hana Dvořáková
Recenze
Josef Jančář
Společenská kronika
Martina Pavlicová
Recenze
Jan Krist
Společenská kronika
Jana Pospíšilová
Zprávy
Miroslav Válka
Konference
Jitka Matuszková
Zprávy
Konference
Jana Nosková
Výstavy, exkurze
Josef Oriško
Výstavy, exkurze
Marta Ulrychová
Výstavy, exkurze
Miroslav Válka
Festivaly
Jan Krist
Studie
Alena Dunajová
Festivaly
Jan Krist
Studie
Miroslav Válka
Festivaly
František Zborník
Studie
Markéta Hanzlíková
Recenze
Miroslav Válka
Studie
Petra Kalábová
Recenze
Miroslav Válka
Vznik a sídelní uspořádání obce Nová Lhota
A. Vondrušková - l. Prošková: Krajkářství
Dílo lásky a úcty
V. Šabić: Ruho. Clothes
Dopis příteli (k jubileu Klimenta Navrátila)
Giľa - ďíla - giľora. Písně olašských a usedlých Rómů
Za Miroslavou Ludvíkovou
L. Brázdilová: Etnografie vyškovského jazykového ostrova
Vzpomínka na Zdenu Kyselou
M. Škvírová - K. Mlateček: Rostěnice - Zvonovice
id článku: 530
9929
9928
9927
9926
9925