Národopisná revue 3/2005

STÁHNOUT
digitální verzi

Národopisná revue 3/2005

Vloženo: 11. 9. 2005
OBSAH

Studie
O lidovém stavitelství a památkové péči (Alena Dunajová)
K problematice dřevěných komunikačních staveb. Kryté mosty a lávky na západní Moravě (Miroslav Válka)
Dům v Kašavě, čp. 83 (Markéta Hanzlíková)
Čerešníkův mlýn v Nové Lhotě (Petra Kalábová)
Vznik a sídelní uspořádání obce Nová Lhota (Martin Šimša)

Fotografická zastavení
Dílo lásky a úcty (Daniel Drápala)

Společenská kronika
Dopis příteli (k jubileu Klimenta Navrátila) (Jan Pavlík)
Za Miroslavou Ludvíkovou (Hana Dvořáková)
Vzpomínka na Zdenu Kyselou (Martina Pavlicová)
Zemřel Zdenek Hanzl (Jana Pospíšilová)

Konference
Mezinárodní seminář o ochraně památek lidového stavitelství (Jitka Matuszková)
Malé dejiny veľkých událostí (Jana Nosková)

Výstavy, exkurze
Rajža na Moravsko (Josef Oriško)
Patton Memorial Plzeň - Památník americké armády 1945 (Marta Ulrychová)
Tři severská muzea v přírodě (Kodaň, Odense, Oslo) (Miroslav Válka)

Festivaly
Jubilejní Jihočeský folklorní festival v Kovářově (Jan Krist)
Myjava 2005 (Jan Krist)
Strážnice 2005 aneb Stížnost na neodpovědnost dr. Karla Pavlištíka, jakož i spravedlivá mu odplata (František Zborník)

Recenze
J. Matuszková - V. Kovářů: Vinohradnické stavby na Moravě (Miroslav Válka)
B. Blažek: Venkovy. Anamnéza, diagnóza, terapie (Miroslav Válka)
A. Vondrušková - l. Prošková: Krajkářství (Josef Jančář)
V. Šabić: Ruho. Clothes (Alena Jeřábková)
Giľa - ďíla - giľora. Písně olašských a usedlých Rómů (Marta Toncrová)
L. Brázdilová: Etnografie vyškovského jazykového ostrova (Josef Jančář)
M. Škvírová - K. Mlateček: Rostěnice - Zvonovice (Jan Krist)

Zprávy
Ceny České národopisné společnosti za rok 2004 (Miroslav Válka)

Resumé


Lidové stavitelství

Alena Dunajová se ve své studii - O lidovém stavitelství a památkové péči zabývá teoretickými otázkami ochrany lidového stavitelství.
Prakticky se tématem lidového stavitelství zabývá Miroslav Válka, který přináší příspěvek o výskytu fenoménu dřevěných mostů - K problematice dřevěných komunikačních staveb. Kryté mosty a lávky na západní Moravě.
Markéta Hanzlíková pak přináší podrobný popis konkrétního domu z oblasti Zlínska - Dům v Kašavě, č. 83. podobně jako Petra Kalábová, která se zaměřila na historii jednoho z vodních mlýnů na Horňácku - Čerešníkův mlýn v Nové Lhotě.
Martin Šimša se ve svém příspěvku Vznik a sídelní uspořádání obce Nová Lhota věnuje sídelnímu rozboru konkrétní lokality na Horňácku.

Fotopřílohou je vzpomenuto 80. výročí založení Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.
Společenská kronika obsahuje blahopřání k životnímu jubileu muzikanta Klimenta Navrátila (nar. 1925) a nekrology etnologů Miroslavy Ludvíkové (1923-2005), Zdenka Hanzla (1944-2005) a choreografky Zdeny Kyselé (1918-2004).
Pravidelné rubriky se věnují zprávám z konferencí, výstav, exkurzí, festivalů a recenzím nových knih. Uveřejněny jsou zde také ceny české národopisné společnosti za rok 2004.