Journal of Ethnology 4/2003

No. 4, Vol. 13 (2003)

Date of publishing: 11. 12. 2003
Journal in PDF
Content

Studie
Fotografie, etnografie, tradiční kultura – průniky a inspirace (Jiří Pátek)
Z dejín národopisnej fotografie na Slovensku (a česko-slovenské súvislosti) (Daniel Luther)
Janáčkovy snahy o fotografickou dokumentaci v rámci podniku Lidová píseň v Rakousku (Jarmila Procházková)
Přehled fotodokumentační sbírky EU AV ČR, charakteristika reprezentačního fondu NSČ (Barbora Gergelová)

Fotografická zastavení
Svatba na Zálesí (Blanka Petráková)

Ohlédnutí
95 let Slováckého krúžku v Brně (Václav Štěpánek)
K padesátiletí časopisu Slovenský národopis (Jan Krist)

Společenská kronika
Osmdesátka Miroslavy Ludvíkové (Alena Jeřábková)
Životní jubileum Jiřiny Veselské (Miroslav Válka)
Česká choreografka Libuše Hynková - jubilejně (Jiřina Mlíkovská)
Za Emanuelem Kuksou (Jaromír Nečas)

Konference
Neničte archivy! (Martin Šimša)
Aktivity duchovních na poli vědy a kultury (Marta Kondrová)

Výstavy
Prodaná nevěsta známá i neznámá (Marta Ulrychová)
O výstavě kraslic v Itálii (Květoslava Šimková-Molinaro, Eva Večerková)

Festivaly
V. mjezynarodny folklorny festival "Łužica 2003" (Jan Blahůšek)
Mezinárodní folklorní festival v podhůří Jesenických hor (Jana Švábová)

Zprávy
Nejnovější česko-kašubské kulturní kontakty (Petr Kaleta)
Marginálie k záměru a pojetí Biografického slovníku evropské etnologie (Richard Jeřábek)

Recenze
H. Gerndt: Kulturwissenschaft im Zeitalter der Globalisierung (Petr Lozoviuk)
J. Botík: Slováci v argentinském Chacu (Jan Krist)
U. Hägele - F. Wiesenhofer: Zensurierte Bildergrüsse (Helena Beránková)
M. Korandová: Pročpohádky. Lidové legendy z Chodska (Zdeněk Vejvoda)
P. Mareš (ed.) Karel Klostermann - spisovatel Šumavy (Marta Ulrychová)
Acta musealia - suplementa 2003. Muzeum a škola (Josef Jančář)
Dvakrát s Dušanem Holým (Jana Švábová)
Nositelé tradice lidových řemesel 2003 (Martin Šimša)
S. Dúžek - B. Garaj: Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. storočia (Juraj Hamar)

Ročníkový obsah
Resumé


The Journal of Ethnography 4/2003 is dedicated to the ethnographic photography. In his article Jiří Pátek focuses on the relationship between ethnographic photography and the history of photography in general (Photography, Ethnography, and Traditional Culture - Intersections and Inspirations). Daniel Luther writes about specific moments of the existence of ethnographically valuable photos and their authors in Slovakia (From the History of Ethnographic Photography in Slovakia; and about Czech-Slovak connections). Jarmila Procházková in her study explores activities of music composer Leoš Janáček and his original ideas concerning photo documentation in his research of folksongs and dances at the turn of the 20th century (Janacek's Effort to Make Photo Documentation within the Folksong in Austria Project). Barbora Gergelová introduces photographic collections from the Institute of Ethnology of the Academy of Science of the Czech Republic (An Overview of the Documentary Photo Collection of the Institute of Ethnology of the Academy of Science of the Czech Republic; a Profile of the Entertainment Fund of the Ethnographic Society of Czechoslovakia). The Photo column introduces 20th century photos of weddings in the region of Luhačovické Zalesí.

The Looking Back column commemorates the 95th anniversary of the Slovak Circle in Brno, and the 50th anniversary of the existence of the Slovenský národopis (Slovak Ethnography) journal. The Social Chronicle column is devoted to the anniversaries of two ethnographers, Miroslava Ludvíková (born 1923) and Jiřina Veselská (born 1943), choreographer Libuše Hynková (born 1923), and it also carries an obituary notice for music composer Emanuel Kuksa (1923-2003). Other regular columns of the journal deal with conferences, exhibitions, festivals, professional news (for instance about the preparation of Biografical Lexicon of European Ethnology) and book and CD reviews.

id článku: 2089
9934
9933
9932
9931
9860