Národopisná revue 4/2003

STÁHNOUT
digitální verzi

Národopisná revue 4/2003

Vloženo: 11. 12. 2003
OBSAH

Studie
Fotografie, etnografie, tradiční kultura – průniky a inspirace (Jiří Pátek)
Z dejín národopisnej fotografie na Slovensku (a česko-slovenské súvislosti) (Daniel Luther)
Janáčkovy snahy o fotografickou dokumentaci v rámci podniku Lidová píseň v Rakousku (Jarmila Procházková)
Přehled fotodokumentační sbírky EU AV ČR, charakteristika reprezentačního fondu NSČ (Barbora Gergelová)

Fotografická zastavení
Svatba na Zálesí (Blanka Petráková)

Ohlédnutí
95 let Slováckého krúžku v Brně (Václav Štěpánek)
K padesátiletí časopisu Slovenský národopis (Jan Krist)

Společenská kronika
Osmdesátka Miroslavy Ludvíkové (Alena Jeřábková)
Životní jubileum Jiřiny Veselské (Miroslav Válka)
Česká choreografka Libuše Hynková - jubilejně (Jiřina Mlíkovská)
Za Emanuelem Kuksou (Jaromír Nečas)

Konference
Neničte archivy! (Martin Šimša)
Aktivity duchovních na poli vědy a kultury (Marta Kondrová)

Výstavy
Prodaná nevěsta známá i neznámá (Marta Ulrychová)
O výstavě kraslic v Itálii (Květoslava Šimková-Molinaro, Eva Večerková)

Festivaly
V. mjezynarodny folklorny festival "Łužica 2003" (Jan Blahůšek)
Mezinárodní folklorní festival v podhůří Jesenických hor (Jana Švábová)

Zprávy
Nejnovější česko-kašubské kulturní kontakty (Petr Kaleta)
Marginálie k záměru a pojetí Biografického slovníku evropské etnologie (Richard Jeřábek)

Recenze
H. Gerndt: Kulturwissenschaft im Zeitalter der Globalisierung (Petr Lozoviuk)
J. Botík: Slováci v argentinském Chacu (Jan Krist)
U. Hägele - F. Wiesenhofer: Zensurierte Bildergrüsse (Helena Beránková)
M. Korandová: Pročpohádky. Lidové legendy z Chodska (Zdeněk Vejvoda)
P. Mareš (ed.) Karel Klostermann - spisovatel Šumavy (Marta Ulrychová)
Acta musealia - suplementa 2003. Muzeum a škola (Josef Jančář)
Dvakrát s Dušanem Holým (Jana Švábová)
Nositelé tradice lidových řemesel 2003 (Martin Šimša)
S. Dúžek - B. Garaj: Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. storočia (Juraj Hamar)

Ročníkový obsah
Resumé


Národopisná fotografie v českých zemích a na Slovensku

Jiří Pátek se v úvodním článku  „Fotografie, etnografie, tradiční kultura – průniky a inspirace“ zabývá obecným vývojem národopisné fotografie v českých zemích. Daniel Luther pak pojednává o národopisné fotografii na slovenském území v příspěvku „Z dejín národopisnej fotografie na Slovensku (a česko-slovenské súvislosti)“. Barbora Gergelová se pokouší charakterizovat fotografický fond Národopisné společnosti českoslovanské – „Přehled fotodokumentační sbírky EÚ AV ČR, charakteristika reprezentačního fondu NSČ“. Počátky fotografické dokumentace lidových tanců Leošem Janáčkem a jeho spolupracovníky popisuje Jarmila Procházková („Janáčkovy snahy o fotografickou dokumentaci v rámci podniku Lidová píseň v Rakousku“). Blanka Petráková zase zachycuje svatbu na luhačovském Zálesí na zajímavých snímcích v průběhu 20. století. Martin Šimša referuje o letošních laureátech ceny pro nositele tradic.

Rubrika Ohlédnutí vzpomíná článkem Václava Štěpánka na 95 let existence Slováckého krúžku v Brně a příspěvkem Jana Krista na 50. výročí časopisu Slovenský národopis. Společenská kronika přináší medailony choreografky Libuše Hynkové (nar. 1923), Jiřiny Veselské (nar. 1943), Miroslavy Ludvíkové (nar. 1923) a malíře Františka Cundrly (nar. 1943). Nekrolog vzpomíná hudebního skladatele Emanuele Kuksu (1923 – 2003). Číslo přináší pravidelné rubriky se zprávami z festivalů, soutěží, výstav, konferencí. Recenzovány jsou i nové knihy a CD.