Národopisná revue 4/2003

Č. 4, roč. 13 (2003)

Datum zveřejnění: 11. 12. 2003
PDF
celého čísla
OBSAH

Studie
Fotografie, etnografie, tradiční kultura – průniky a inspirace (Jiří Pátek)
Z dejín národopisnej fotografie na Slovensku (a česko-slovenské súvislosti) (Daniel Luther)
Janáčkovy snahy o fotografickou dokumentaci v rámci podniku Lidová píseň v Rakousku (Jarmila Procházková)
Přehled fotodokumentační sbírky EU AV ČR, charakteristika reprezentačního fondu NSČ (Barbora Gergelová)

Fotografická zastavení
Svatba na Zálesí (Blanka Petráková)

Ohlédnutí
95 let Slováckého krúžku v Brně (Václav Štěpánek)
K padesátiletí časopisu Slovenský národopis (Jan Krist)

Společenská kronika
Osmdesátka Miroslavy Ludvíkové (Alena Jeřábková)
Životní jubileum Jiřiny Veselské (Miroslav Válka)
Česká choreografka Libuše Hynková - jubilejně (Jiřina Mlíkovská)
Za Emanuelem Kuksou (Jaromír Nečas)

Konference
Neničte archivy! (Martin Šimša)
Aktivity duchovních na poli vědy a kultury (Marta Kondrová)

Výstavy
Prodaná nevěsta známá i neznámá (Marta Ulrychová)
O výstavě kraslic v Itálii (Květoslava Šimková-Molinaro, Eva Večerková)

Festivaly
V. mjezynarodny folklorny festival "Łužica 2003" (Jan Blahůšek)
Mezinárodní folklorní festival v podhůří Jesenických hor (Jana Švábová)

Zprávy
Nejnovější česko-kašubské kulturní kontakty (Petr Kaleta)
Marginálie k záměru a pojetí Biografického slovníku evropské etnologie (Richard Jeřábek)

Recenze
H. Gerndt: Kulturwissenschaft im Zeitalter der Globalisierung (Petr Lozoviuk)
J. Botík: Slováci v argentinském Chacu (Jan Krist)
U. Hägele - F. Wiesenhofer: Zensurierte Bildergrüsse (Helena Beránková)
M. Korandová: Pročpohádky. Lidové legendy z Chodska (Zdeněk Vejvoda)
P. Mareš (ed.) Karel Klostermann - spisovatel Šumavy (Marta Ulrychová)
Acta musealia - suplementa 2003. Muzeum a škola (Josef Jančář)
Dvakrát s Dušanem Holým (Jana Švábová)
Nositelé tradice lidových řemesel 2003 (Martin Šimša)
S. Dúžek - B. Garaj: Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. storočia (Juraj Hamar)

Ročníkový obsah
Resumé


Národopisná fotografie v českých zemích a na Slovensku

Jiří Pátek se v úvodním článku  „Fotografie, etnografie, tradiční kultura – průniky a inspirace“ zabývá obecným vývojem národopisné fotografie v českých zemích. Daniel Luther pak pojednává o národopisné fotografii na slovenském území v příspěvku „Z dejín národopisnej fotografie na Slovensku (a česko-slovenské súvislosti)“. Barbora Gergelová se pokouší charakterizovat fotografický fond Národopisné společnosti českoslovanské – „Přehled fotodokumentační sbírky EÚ AV ČR, charakteristika reprezentačního fondu NSČ“. Počátky fotografické dokumentace lidových tanců Leošem Janáčkem a jeho spolupracovníky popisuje Jarmila Procházková („Janáčkovy snahy o fotografickou dokumentaci v rámci podniku Lidová píseň v Rakousku“). Blanka Petráková zase zachycuje svatbu na luhačovském Zálesí na zajímavých snímcích v průběhu 20. století. Martin Šimša referuje o letošních laureátech ceny pro nositele tradic.

Rubrika Ohlédnutí vzpomíná článkem Václava Štěpánka na 95 let existence Slováckého krúžku v Brně a příspěvkem Jana Krista na 50. výročí časopisu Slovenský národopis. Společenská kronika přináší medailony choreografky Libuše Hynkové (nar. 1923), Jiřiny Veselské (nar. 1943), Miroslavy Ludvíkové (nar. 1923) a malíře Františka Cundrly (nar. 1943). Nekrolog vzpomíná hudebního skladatele Emanuele Kuksu (1923 – 2003). Číslo přináší pravidelné rubriky se zprávami z festivalů, soutěží, výstav, konferencí. Recenzovány jsou i nové knihy a CD.

Společenská kronika
Alena Jeřábková
Recenze
Marta Ulrychová
Společenská kronika
Miroslav Válka
Recenze
Josef Jančář
Společenská kronika
Jiřina Mlíkovská
Recenze
Jana Švábová
Společenská kronika
Jaromír Nečas
Recenze
Martin Šimša
Konference
Martin Šimša
Recenze
Konference
Marta Kondrová
Recenze
Výstavy
Marta Ulrychová
Recenze
Juraj Hamar
Výstavy
Květoslava Šimková-Molinaro, Eva Večerková
Festivaly
Jan Blahůšek
Studie
Jiří Pátek
Festivaly
Jana Švábová
Studie
Daniel Luther
Zprávy
Petr Kaleta
Studie
Jarmila Procházková
Zprávy
Richard Jeřábek
Studie
Barbora Gergelová
Recenze
Petr Lozoviuk
Fotografická zastavení
Blanka Petráková
Recenze
Jan Krist
Ohlédnutí
Václav Štěpánek
Recenze
Helena Beránková
Ohlédnutí
Jan Krist
Recenze
Zdeněk Vejvoda
Osmdesátka Miroslavy Ludvíkové
P. Mareš (ed.) Karel Klostermann - spisovatel Šumavy
Životní jubileum Jiřiny Veselské
Acta musealia - suplementa 2003. Muzeum a škola
Česká choreografka Libuše Hynková - jubilejně
Dvakrát s Dušanem Holým
Za Emanuelem Kuksou
Nositelé tradice lidových řemesel 2003
Neničte archivy!
Ročníkový obsah
id článku: 523
9929
9928
9927
9926
9925