Journal of Ethnology 4/2004

No. 4, Vol. 14 (2004)

Date of publishing: 11. 12. 2004
Journal in PDF
Content

Studie
Metódy a ciele etnologického výskumu kulinárnych tradícií na Slovensku (Rastislava Stoličná)
Strava v lidových písních (Marta Toncrová)
Gruzínský stůl. Postřehy k sociální kultuře Gruzínů (Josef Oriško)
Jedlíci i gurmáni (Karel Altman)
Strava všedního dne na Hlinecku (Ilona Vojancová)

Fotografická zastavení
Dle kuchyně se soudí hospodyně (Helena Beránková)

Proměny tradice
Strážnice 2005. Staré cesty - nové příležitosti (Josef Holcman)

Společenská kronika
Odešel vynikající organolog Pavel Kurfürst (Dušan Holý)
Za Stanislavem Pěnčíkem (Vojtěch Ducháček)

Konference
Domácká a řemeslná výroba - tradice a současnost (Josef Jančář)
Konference k 200. výročí narození Františka Sušila (Marta Toncrová)

Zprávy
Budyšín přivítal XIV. sorabistický kurz (Petr Kaleta)
Berounské a kunštátské hrnčířské trhy 2004 (Josef Jančář)

Festivaly
Rožnovské slavnosti 2004 (Eva Románková)
Lidový rok 2004 aneb "Debe decke tak belo" (Karel Pavlištík)

Recenze
J. Traxler: Písně krátké Jana Jeníka rytíře z Bratříc, l. díl (Marta Toncrová)
P. Kaleta: Cesta do Haliče. František Řehoř a poznání života východní Haliče ve druhé polovině 19. století (Vlastimila Čechová)
K. Altman: Zlatá doba štamgastů pražských hospod (Jaroslav Wicherek)
M. Šmerda: Život Ondry Foltýna, slezského sedláka a statečného člověka (Daniel Drápala)
Dějiny a současnost. Kulturně historická revue 25, 2003, č. 3 a 5 (Andrea Zobačová)
Sociologický časopis 40, 2004, č. 1 a 2 (Josef Jančář)

Obsah XIV. ročníku
Resumé
Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví


Journal of Ethnography 4/2004 addresses the issues of food in traditional folk environment. In her article written in the Slovak language, Rastislava Stoličná provides a general introduction to this cultural phenomenon and its study (Methods and Objectives of Ethnological Research of the Art of Cooking and its Traditions in Slovakia). Marta Toncrová focuses on food from the point of view of a folklorist (Food in Folk Songs). Josef Oriško shares with readers his large experience from the Asian republic of Georgia (The Georgian Table; Some Comments on Culture of the Georgians). Karel Altman looks in detail at the history of inns, pubs, and food (Eaters and Gourmands in Inns). Ilona Vojancová presents the menu of a traditional rural environment (Everyday Food in the Region of Hlinecko).

The picture supplement extends the main theme of the journal and includes photos from the archives of the Institute of Ethnography of the Moravian Regional Museum. Josef Holcman is the author of an article Strážnice 2005: Old Journeys–New Possibilities in Transforming Tradition column. Social Chronicle carries an obituary notice on musicologist Pavel Kurfürst (1940-2004), and culture worker Stanislav Pěnčík (1939-2004). Other regular columns bring conference news, reports from ethnographical feasts and festivals, and book and magazine reviews. In the appendix there is a full text of the international convention on preserving non-material cultural heritage.

id článku: 2071
9934
9933
9932
9931
9860