Národopisná revue 4/2004

STÁHNOUT
digitální verzi

Národopisná revue 4/2004

Vloženo: 11. 12. 2004
OBSAH

Studie
Metódy a ciele etnologického výskumu kulinárnych tradícií na Slovensku (Rastislava Stoličná)
Strava v lidových písních (Marta Toncrová)
Gruzínský stůl. Postřehy k sociální kultuře Gruzínů (Josef Oriško)
Jedlíci i gurmáni (Karel Altman)
Strava všedního dne na Hlinecku (Ilona Vojancová)

Fotografická zastavení
Dle kuchyně se soudí hospodyně (Helena Beránková)

Proměny tradice
Strážnice 2005. Staré cesty - nové příležitosti (Josef Holcman)

Společenská kronika
Odešel vynikající organolog Pavel Kurfürst (Dušan Holý)
Za Stanislavem Pěnčíkem (Vojtěch Ducháček)

Konference
Domácká a řemeslná výroba - tradice a současnost (Josef Jančář)
Konference k 200. výročí narození Františka Sušila (Marta Toncrová)

Zprávy
Budyšín přivítal XIV. sorabistický kurz (Petr Kaleta)
Berounské a kunštátské hrnčířské trhy 2004 (Josef Jančář)

Festivaly
Rožnovské slavnosti 2004 (Eva Románková)
Lidový rok 2004 aneb "Debe decke tak belo" (Karel Pavlištík)

Recenze
J. Traxler: Písně krátké Jana Jeníka rytíře z Bratříc, l. díl (Marta Toncrová)
P. Kaleta: Cesta do Haliče. František Řehoř a poznání života východní Haliče ve druhé polovině 19. století (Vlastimila Čechová)
K. Altman: Zlatá doba štamgastů pražských hospod (Jaroslav Wicherek)
M. Šmerda: Život Ondry Foltýna, slezského sedláka a statečného člověka (Daniel Drápala)
Dějiny a současnost. Kulturně historická revue 25, 2003, č. 3 a 5 (Andrea Zobačová)
Sociologický časopis 40, 2004, č. 1 a 2 (Josef Jančář)

Obsah XIV. ročníku
Resumé
Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví


Problematika stravy v lidovém prostředí a s tím souvisejících témata 

Obecný úvod k tomuto kulturnímu jevu a jeho studiu podává Rastislava Stoličná (Metódy a ciele etnologického výskumu kulinárnych tradícií na Slovensku), pohled z pozice folkloristiky přináší Marta Toncrová (Strava v lidových písních). Josef Oriško přibližuje v širším kontextu poznatky z prostředí Gruzie (Gruzínský stůl. Postřehy k sociální kultuře Gruzínů), podobně jako Karel Altman, který se zabývá jídlem v historii veřejného pohostinství (Krčemní jedlíci i gurmáni). Ilona Vojancová představuje jídelníček tradičního venkovského prostředí (Strava všedního dne na Hlinecku).

Rubrika Fotografická zastavení přináší snímky k tématu z fotoarchivu Etnografického ústavu Moravského zemského muzea, v Proměnách tradice je zařazen příspěvek Strážnice 2005. Staré cesty – nové příležitosti (autor Josef Holcman). Společenská kronika uveřejňuje nekrology muzikologa Pavel Kurfürsta (1940-2004) a kulturního pracovníka Stanislava Pěnčíka (1939-2004). Další pravidelné rubriky jsou věnovány zprávám z konferencí, národopisných slavností a festivalů, recenzím nových knih a časopisů. V příloze je otištěn text mezinárodní úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví. 

Zvláštní příloha NR: Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu.