Národopisná revue 4/2004

Č. 4, roč. 14 (2004)

Datum zveřejnění: 11. 12. 2004
PDF
celého čísla
OBSAH

Studie
Metódy a ciele etnologického výskumu kulinárnych tradícií na Slovensku (Rastislava Stoličná)
Strava v lidových písních (Marta Toncrová)
Gruzínský stůl. Postřehy k sociální kultuře Gruzínů (Josef Oriško)
Jedlíci i gurmáni (Karel Altman)
Strava všedního dne na Hlinecku (Ilona Vojancová)

Fotografická zastavení
Dle kuchyně se soudí hospodyně (Helena Beránková)

Proměny tradice
Strážnice 2005. Staré cesty - nové příležitosti (Josef Holcman)

Společenská kronika
Odešel vynikající organolog Pavel Kurfürst (Dušan Holý)
Za Stanislavem Pěnčíkem (Vojtěch Ducháček)

Konference
Domácká a řemeslná výroba - tradice a současnost (Josef Jančář)
Konference k 200. výročí narození Františka Sušila (Marta Toncrová)

Zprávy
Budyšín přivítal XIV. sorabistický kurz (Petr Kaleta)
Berounské a kunštátské hrnčířské trhy 2004 (Josef Jančář)

Festivaly
Rožnovské slavnosti 2004 (Eva Románková)
Lidový rok 2004 aneb "Debe decke tak belo" (Karel Pavlištík)

Recenze
J. Traxler: Písně krátké Jana Jeníka rytíře z Bratříc, l. díl (Marta Toncrová)
P. Kaleta: Cesta do Haliče. František Řehoř a poznání života východní Haliče ve druhé polovině 19. století (Vlastimila Čechová)
K. Altman: Zlatá doba štamgastů pražských hospod (Jaroslav Wicherek)
M. Šmerda: Život Ondry Foltýna, slezského sedláka a statečného člověka (Daniel Drápala)
Dějiny a současnost. Kulturně historická revue 25, 2003, č. 3 a 5 (Andrea Zobačová)
Sociologický časopis 40, 2004, č. 1 a 2 (Josef Jančář)

Obsah XIV. ročníku
Resumé
Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví


Problematika stravy v lidovém prostředí a s tím souvisejících témata 

Obecný úvod k tomuto kulturnímu jevu a jeho studiu podává Rastislava Stoličná (Metódy a ciele etnologického výskumu kulinárnych tradícií na Slovensku), pohled z pozice folkloristiky přináší Marta Toncrová (Strava v lidových písních). Josef Oriško přibližuje v širším kontextu poznatky z prostředí Gruzie (Gruzínský stůl. Postřehy k sociální kultuře Gruzínů), podobně jako Karel Altman, který se zabývá jídlem v historii veřejného pohostinství (Krčemní jedlíci i gurmáni). Ilona Vojancová představuje jídelníček tradičního venkovského prostředí (Strava všedního dne na Hlinecku).

Rubrika Fotografická zastavení přináší snímky k tématu z fotoarchivu Etnografického ústavu Moravského zemského muzea, v Proměnách tradice je zařazen příspěvek Strážnice 2005. Staré cesty – nové příležitosti (autor Josef Holcman). Společenská kronika uveřejňuje nekrology muzikologa Pavel Kurfürsta (1940-2004) a kulturního pracovníka Stanislava Pěnčíka (1939-2004). Další pravidelné rubriky jsou věnovány zprávám z konferencí, národopisných slavností a festivalů, recenzím nových knih a časopisů. V příloze je otištěn text mezinárodní úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví. 

Zvláštní příloha NR: Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu.

Studie
Ilona Vojancová
Recenze
Josef Jančář
Fotografická zastavení
Helena Beránková
Recenze
Proměny tradice
Josef Holcman
Recenze
Společenská kronika
Dušan Holý
Recenze
Společenská kronika
Vojtěch Ducháček
Konference
Josef Jančář
Konference
Marta Toncrová
Zprávy
Petr Kaleta
Zprávy
Josef Jančář
Festivaly
Eva Románková
Festivaly
Karel Pavlištík
Recenze
Marta Toncrová
Studie
Rastislava Stoličná
Recenze
Vlastimila Čechová
Studie
Marta Toncrová
Recenze
Jaroslav Wicherek
Studie
Josef Oriško
Recenze
Daniel Drápala
Studie
Karel Altman
Recenze
Andrea Zobačová
Strava všedního dne na Hlinecku
Sociologický časopis 40, 2004, č. 1 a 2
Dle kuchyně se soudí hospodyně
Obsah XIV. ročníku
Strážnice 2005. Staré cesty - nové příležitosti
Resumé
Odešel vynikající organolog Pavel Kurfürst
Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví
Za Stanislavem Pěnčíkem
Domácká a řemeslná výroba - tradice a současnost
id článku: 527
9929
9928
9927
9926
9925