Národopisná revue 1/1992

Č. 1, roč. 2 (1992)

Datum zveřejnění: 21. 2. 1992
PDF
celého čísla
OBSAH

Lidová kultura v moderní společnosti (J. J.)
Doporučení k ochraně tradiční a lidové kultury (Dokument UNESCO)
Můj vztah k folklóru (Milan Petrusek)
Význam tradičních kultur a folklóru (Karel Langer)
Hlubinný význam tradiční kultury (František Pavlíček)
Lidové umění a scéna (Alena Skálová)
Živý ? (Ludvík Vaculík)
Folklór a lidová kultura (Josef Válka)
Společenské hodnoty tradice (Soňa Švecová)
Folklorismus v kulturním životě společnosti (Oldřich Sirovátka)
Folklorismus a dobové formy prezentace hudebně tanečních projevů lidové tradice (Hannah Laudová)
Hanatika jako projev folklorismu (Miroslav Válka)
Folklórne hnutie na Slovensku (Cyril Zálešák)
Slavistická folkloristika (R. J.)
Lidové zábavy ve společenském životě města na počátku 20. století (Miloslava Turková)
Folklorismus a "Slovanský betlem" Václava Cvekla (Světlana Juricová)
Vznik a vnitřní vývoj folklórního souboru na Rakovnicku (Hana Černá)
Vítězslav Volavý (Josef Jančář)
Great western morris ve Strážnici (Helena Honcoopová)
Památce Milovana Gavazziho (Richard Jeřábek)
O lidové stravě na Slovensku (Jaroslav Štika)
Výstava "Obrazy na skle" (Miroslav Válka)
Výstava "A pokoj lidem ..." (Miroslav Válka)
Vlastimil Vondruška: Církevní rok a lidové obyčeje (Josef Vařeka)
Regionalismus a taky nacionalismus a kosmopolitismus (Vladislav Stanovský)
Seznam knih a časopisů z mezinárodní výměny publikací ÚLK ve Strážnici za rok 1990 a 1991 (Věra Zezulová)
Errata 4

Resumé


Bez rubriky
Soňa Švecová
Bez rubriky
Vladislav Stanovský
Bez rubriky
Oldřich Sirovátka
Bez rubriky
Věra Zezulová
Bez rubriky
Hannah Laudová
Bez rubriky
Bez rubriky
Miroslav Válka
Bez rubriky
Bez rubriky
Cyril Zálešák
Bez rubriky
R. J.
Bez rubriky
Miloslava Turková
Bez rubriky
Světlana Juricová
Bez rubriky
Hana Černá
Bez rubriky
Josef Jančář
Bez rubriky
Milan Petrusek
Bez rubriky
Helena Honcoopová
Bez rubriky
Karel Langer
Bez rubriky
Richard Jeřábek
Bez rubriky
František Pavlíček
Bez rubriky
Jaroslav Štika
Bez rubriky
Alena Skálová
Bez rubriky
Miroslav Válka
Bez rubriky
Ludvík Vaculík
Bez rubriky
Miroslav Válka
Bez rubriky
Josef Válka
Bez rubriky
Josef Vařeka
Společenské hodnoty tradice
Regionalismus a taky nacionalismus a kosmopolitismus
Folklorismus v kulturním životě společnosti
Seznam knih a časopisů z mezinárodní výměny publikací ÚLK ve Strážnici za rok 1990 a 1991
Folklorismus a dobové formy prezentace hudebně tanečních projevů lidové tradice
Errata 4
Hanatika jako projev folklorismu
Resumé
Folklórne hnutie na Slovensku
Slavistická folkloristika
id článku: 485
9859
9790
9789
9788
9787