Národopisná revue 1/1992

STÁHNOUT
digitální verzi

Národopisná revue 1/1992

Vloženo: 21. 2. 1992
OBSAH

Lidová kultura v moderní společnosti (J. J.)
Doporučení k ochraně tradiční a lidové kultury (Dokument UNESCO)
Můj vztah k folklóru (Milan Petrusek)
Význam tradičních kultur a folklóru (Karel Langer)
Hlubinný význam tradiční kultury (František Pavlíček)
Lidové umění a scéna (Alena Skálová)
Živý ? (Ludvík Vaculík)
Folklór a lidová kultura (Josef Válka)
Společenské hodnoty tradice (Soňa Švecová)
Folklorismus v kulturním životě společnosti (Oldřich Sirovátka)
Folklorismus a dobové formy prezentace hudebně tanečních projevů lidové tradice (Hannah Laudová)
Hanatika jako projev folklorismu (Miroslav Válka)
Folklórne hnutie na Slovensku (Cyril Zálešák)
Slavistická folkloristika (R. J.)
Lidové zábavy ve společenském životě města na počátku 20. století (Miloslava Turková)
Folklorismus a "Slovanský betlem" Václava Cvekla (Světlana Juricová)
Vznik a vnitřní vývoj folklórního souboru na Rakovnicku (Hana Černá)
Vítězslav Volavý (Josef Jančář)
Great western morris ve Strážnici (Helena Honcoopová)
Památce Milovana Gavazziho (Richard Jeřábek)
O lidové stravě na Slovensku (Jaroslav Štika)
Výstava "Obrazy na skle" (Miroslav Válka)
Výstava "A pokoj lidem ..." (Miroslav Válka)
Vlastimil Vondruška: Církevní rok a lidové obyčeje (Josef Vařeka)
Regionalismus a taky nacionalismus a kosmopolitismus (Vladislav Stanovský)
Seznam knih a časopisů z mezinárodní výměny publikací ÚLK ve Strážnici za rok 1990 a 1991 (Věra Zezulová)
Errata 4

Resumé