Národopisná revue 1-2/1994

Č. 2, roč. 4 (1994)

Datum zveřejnění: 11. 1. 1994
PDF
celého čísla
OBSAH

Komentář k sympóziu
J. F. Svoboda - objevitel Horácka (Richard Jeřábek)
Lidová keramika na Horácku (Miroslav Válka)
Horácká hračka ve světle dobové produkce sousedních zemí (Hana Dvořáková)
Píseň na českomoravském pomezí. K hudební stránce lidové písně na Horácku (Jan Trojan)
Život na Poloninách ve fotografiích Karla Cudlína (Markéta Pavlištíková)
Jubilantka Ľuba Pavlovičová - Baková (Ondrej Demo)
Redakce Národopisné revue blahopřeje (Karel Pavlištík)
Vzpomínáme (Karel Pavlištík)
Program "Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska" pokračuje (Jan M. Krist)
Svoje jubileum Modrania oslávili súťažou (Milan Urbanovský)
Folklóre ´94 (Jan M. Krist)
Troubsko a oslavy Národopisné výstavy českoslovanské (Jan Krist)
Tvrdonice 1994 (Jan Krist)
Vlčnovská Jízda králů 1994 (Josef Jančář)
Křenovice 1994 (Jan Krist)
Výstavy lidové architektury a interiérů v muzeích v Čechách v roce 1993 (Lubomír Procházka)
O ženské pořádnosti, šťastném domovu a dobrých radách do života čili o "kuchařkách" výstava uspořádaná (-mv-)
ÚLUV v Horáckém muzeum v Novém Městě (Hana Dvořáková)
Česko-francouzské setkání v Praze (Martina Pavlicová)
O. Sirovátka: Čítanka české lidové slovesnosti. Z lidových písní, vyprávění, říkadel a her (Jana Pospíšilová)
Sborník o hudebním skladateli Aloisu Hábovi (1893-1973) (Dušan Holý)
Märchen und Märchenforschung in Europa. Ein Handbuch (Marta Šrámková)
Képek a magyarországi cigányság 20. századi torténetébol (Hana Beránková)
Chvála bláznovství JUDr. Josefa Holcmana ze Skoronic (Karel Pavlištík)
O jednom radostném projektu (Ivo Stolařík)
Akademická Nitra 1994 (Josef Jančář)
Errata 8 (Richard Jeřábek)
Veselý Kopec (Hana Dvořáková)
Seznam knih a časopisů z mezinárodní výměny publikací Ústavu lidové kultury ve Strážnici za rok 1993 (Věra Zezulová)

Resumé


Bez rubriky
Karel Pavlištík
Bez rubriky
Hana Beránková
Bez rubriky
Karel Pavlištík
Bez rubriky
Karel Pavlištík
Bez rubriky
Jan M. Krist
Bez rubriky
Ivo Stolařík
Bez rubriky
Milan Urbanovský
Bez rubriky
Josef Jančář
Bez rubriky
Jan M. Krist
Bez rubriky
Richard Jeřábek
Bez rubriky
Jan Krist
Bez rubriky
Hana Dvořáková
Bez rubriky
Jan Krist
Bez rubriky
Věra Zezulová
Bez rubriky
Josef Jančář
Bez rubriky
Bez rubriky
Jan Krist
Bez rubriky
Bez rubriky
Lubomír Procházka
Bez rubriky
Richard Jeřábek
Bez rubriky
-mv-
Bez rubriky
Miroslav Válka
Bez rubriky
Hana Dvořáková
Bez rubriky
Hana Dvořáková
Bez rubriky
Martina Pavlicová
Bez rubriky
Jan Trojan
Bez rubriky
Jana Pospíšilová
Bez rubriky
Markéta Pavlištíková
Bez rubriky
Dušan Holý
Bez rubriky
Ondrej Demo
Bez rubriky
Marta Šrámková
Redakce Národopisné revue blahopřeje
Képek a magyarországi cigányság 20. századi torténetébol
Vzpomínáme
Chvála bláznovství JUDr. Josefa Holcmana ze Skoronic
Program "Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska" pokračuje
O jednom radostném projektu
Svoje jubileum Modrania oslávili súťažou
Akademická Nitra 1994
Folklóre ´94
Errata 8
id článku: 478
9929
9928
9927
9926
9925