Národopisná revue 1-2/1994

STÁHNOUT
digitální verzi

Národopisná revue 1-2/1994

Vloženo: 11. 1. 1994
OBSAH

Komentář k sympóziu
J. F. Svoboda - objevitel Horácka (Richard Jeřábek)
Lidová keramika na Horácku (Miroslav Válka)
Horácká hračka ve světle dobové produkce sousedních zemí (Hana Dvořáková)
Píseň na českomoravském pomezí. K hudební stránce lidové písně na Horácku (Jan Trojan)
Život na Poloninách ve fotografiích Karla Cudlína (Markéta Pavlištíková)
Jubilantka Ľuba Pavlovičová - Baková (Ondrej Demo)
Redakce Národopisné revue blahopřeje (Karel Pavlištík)
Vzpomínáme (Karel Pavlištík)
Program "Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska" pokračuje (Jan M. Krist)
Svoje jubileum Modrania oslávili súťažou (Milan Urbanovský)
Folklóre ´94 (Jan M. Krist)
Troubsko a oslavy Národopisné výstavy českoslovanské (Jan Krist)
Tvrdonice 1994 (Jan Krist)
Vlčnovská Jízda králů 1994 (Josef Jančář)
Křenovice 1994 (Jan Krist)
Výstavy lidové architektury a interiérů v muzeích v Čechách v roce 1993 (Lubomír Procházka)
O ženské pořádnosti, šťastném domovu a dobrých radách do života čili o "kuchařkách" výstava uspořádaná (-mv-)
ÚLUV v Horáckém muzeum v Novém Městě (Hana Dvořáková)
Česko-francouzské setkání v Praze (Martina Pavlicová)
O. Sirovátka: Čítanka české lidové slovesnosti. Z lidových písní, vyprávění, říkadel a her (Jana Pospíšilová)
Sborník o hudebním skladateli Aloisu Hábovi (1893-1973) (Dušan Holý)
Märchen und Märchenforschung in Europa. Ein Handbuch (Marta Šrámková)
Képek a magyarországi cigányság 20. századi torténetébol (Hana Beránková)
Chvála bláznovství JUDr. Josefa Holcmana ze Skoronic (Karel Pavlištík)
O jednom radostném projektu (Ivo Stolařík)
Akademická Nitra 1994 (Josef Jančář)
Errata 8 (Richard Jeřábek)
Veselý Kopec (Hana Dvořáková)
Seznam knih a časopisů z mezinárodní výměny publikací Ústavu lidové kultury ve Strážnici za rok 1993 (Věra Zezulová)

Resumé