Národopisná revue 1/2003

Č. 1, roč. 13 (2003)

Datum zveřejnění: 11. 1. 2003
PDF
celého čísla
OBSAH

Studie
Mizející menšina. Historie a současnost českého osídlení v srbském Baňatě (Václav Štěpánek)
Česi a počiatky etnickej transformácie Bratislavy (historicko-etnologický exkurz) (Daniel Luther)
Ekonomické aktivity Židů na Vsetínsku (Martin Šimša)
Podoby judaizmu v súčasnosti (na príklade zmŕtvychvstania židovského cintorína) (Peter Salner)
Slezští Moravci. Nevýrazná etnografická skupina v česko-polském pohraničí (Josef Oriško)
Lužičtí Srbové, jejich kulturní a vědecká činnost (Petr Kaleta)

Fotografická zastavení
Etnické menšiny (Helena Beránková)

Proměny tradice
Mezi Čechy v rumunském Banátě (Alena Dunajová)
Etnologický terénní výzkum 2002 - současné Velikonoce (Jan Blahůšek)
Prachatické velikonoční "pekání" (Pavel Šindelář)

Společenská kronika
K životnímu jubileu Marie Pachtové (Alena Schauerová)
Nevšední zpěvačka Vlasta Grycová slaví (Jaroslav Jurášek)
Odešel František Vališ (Karel Pavlištík)
Pocta Zdeňku Kašparovi (Klára Kašparová)
Za Jiřím Fukačem (Petr Macek)

Konference
Teorie a metodologie v české etnologii (Zdeněk Uherek)

Výstavy
Plzeňský projekt "Rok 2002 - rok vzpomínek" (Marta Ulrychová)
O výstavě "A ta kráva mléko dává..." (Eva Večerková)
Židovská literatura v českých zemích (Marta Ulrychová)

Recenze
Etnicita a mesto (Jana Nosková)
K. Lach: Wierzenia, zwyczaje i obrędy. Folklor pogranicza polsko-czeskiego (Margita Jágerová)
J. Horváthová: Kapitoly z dějin Rómů (Marta Ulrychová)
J. Režný - l. Veselá: Mezinárodní dudácké festivaly Strakonice (Zdeněk Vejvoda)
K recenzi publikace Z Čech do Vídně (Miroslav Válka)

Zprávy
Mistrovská díla ústního a nemateriálního dědictví lidstva (Jan Blahůšek)
Nositelé tradice lidových řemesel v roce 2002 (Martin Šimša)

Resumé


Etnické menšiny

Václav Štěpánek nastínil obraz české menšiny, která se ve 20. letech 19. století usadila v jižní části srbského Banátu, v nejvýchodnější části tehdejší rakouské vojenské hranice –„Mizející menšina. Historie a současnost čechů v srbském Banátě“. Mezietnické vztahy v Bratislavě se vznikem československé republiky v roce 1918 přibližuje Daniel Luther v příspěvku „Česi a počiatky etnickej transformácie Bratislavy. Historicko-etnologický exkurz“. Martin Šimša se v článku „Ekonomické aktivity Židů na Vsetínsku“ zabývá dějinami hospodářského života Židů na Valašsku. Židovské tematice se v další studii věnuje rovněž Peter Salner - „Podoby judaizmu v súčasnosti. Na príklade zmrtvychvstania židovského cintorína“. Oddíl studií uzavírají Josef Oriško s příspěvkem o etnografické skupině tzv. Moravců ve Slezsku – „Slezští Moravci. Nevýrazná etnografická skupina v česko-polském pohraničí“ a Petr Kaleta „Lužičtí Srbové, jejich kulturní a vědecká činnost“.

Rubrika Proměny tradice je věnována zápiskům z turistického pobytu u české menšiny v rumunském Banátě (A. Dunajová) a výzkumu současných Velikonoc (J. Blahůšek, P. Šindelář).
Společenská kronika připomíná jubilea dvou výrazných představitelek současného folklorismu – organizátorky, vypravěčky, malířky kraslic Marie Pachtové (nar. 1932), a zpěvačky lidových písní Vlasty Grycové (nar. 1943).
Nekrology jsou ohlédnutím za životem a tvorbou učitele, sběratele a upravovatele lidových písní Zdeňka Kašpara (1925-2002) a muzikologa Jiřího Fukače (1936-2002).
Další pravidelné rubriky obsahují zprávy z festivalů, konferencí, výstav, oborových aktivit, recenze nových knih.

Konference
Zdeněk Uherek
Studie
Václav Štěpánek
Výstavy
Marta Ulrychová
Studie
Daniel Luther
Výstavy
Eva Večerková
Studie
Martin Šimša
Výstavy
Marta Ulrychová
Studie
Peter Salner
Recenze
Jana Nosková
Studie
Josef Oriško
Recenze
Margita Jágerová
Studie
Petr Kaleta
Recenze
Marta Ulrychová
Fotografická zastavení
Helena Beránková
Recenze
Zdeněk Vejvoda
Proměny tradice
Alena Dunajová
Recenze
Miroslav Válka
Proměny tradice
Jan Blahůšek
Zprávy
Jan Blahůšek
Proměny tradice
Pavel Šindelář
Zprávy
Martin Šimša
Společenská kronika
Alena Schauerová
Zprávy
Společenská kronika
Jaroslav Jurášek
Společenská kronika
Karel Pavlištík
Společenská kronika
Klára Kašparová
Společenská kronika
Petr Macek
Teorie a metodologie v české etnologii
Mizející menšina. Historie a současnost českého osídlení v srbském Baňatě
Plzeňský projekt "Rok 2002 - rok vzpomínek"
Česi a počiatky etnickej transformácie Bratislavy (historicko-etnologický exkurz)
O výstavě "A ta kráva mléko dává..."
Ekonomické aktivity Židů na Vsetínsku
Židovská literatura v českých zemích
Podoby judaizmu v súčasnosti (na príklade zmŕtvychvstania židovského cintorína)
Etnicita a mesto
Slezští Moravci. Nevýrazná etnografická skupina v česko-polském pohraničí
id článku: 520
9859
9790
9789
9788
9787