Národopisná revue 1/2003

STÁHNOUT
digitální verzi

Národopisná revue 1/2003

Vloženo: 11. 1. 2003
OBSAH

Studie
Mizející menšina. Historie a současnost českého osídlení v srbském Baňatě (Václav Štěpánek)
Česi a počiatky etnickej transformácie Bratislavy (historicko-etnologický exkurz) (Daniel Luther)
Ekonomické aktivity Židů na Vsetínsku (Martin Šimša)
Podoby judaizmu v súčasnosti (na príklade zmŕtvychvstania židovského cintorína) (Peter Salner)
Slezští Moravci. Nevýrazná etnografická skupina v česko-polském pohraničí (Josef Oriško)
Lužičtí Srbové, jejich kulturní a vědecká činnost (Petr Kaleta)

Fotografická zastavení
Etnické menšiny (Helena Beránková)

Proměny tradice
Mezi Čechy v rumunském Banátě (Alena Dunajová)
Etnologický terénní výzkum 2002 - současné Velikonoce (Jan Blahůšek)
Prachatické velikonoční "pekání" (Pavel Šindelář)

Společenská kronika
K životnímu jubileu Marie Pachtové (Alena Schauerová)
Nevšední zpěvačka Vlasta Grycová slaví (Jaroslav Jurášek)
Odešel František Vališ (Karel Pavlištík)
Pocta Zdeňku Kašparovi (Klára Kašparová)
Za Jiřím Fukačem (Petr Macek)

Konference
Teorie a metodologie v české etnologii (Zdeněk Uherek)

Výstavy
Plzeňský projekt "Rok 2002 - rok vzpomínek" (Marta Ulrychová)
O výstavě "A ta kráva mléko dává..." (Eva Večerková)
Židovská literatura v českých zemích (Marta Ulrychová)

Recenze
Etnicita a mesto (Jana Nosková)
K. Lach: Wierzenia, zwyczaje i obrędy. Folklor pogranicza polsko-czeskiego (Margita Jágerová)
J. Horváthová: Kapitoly z dějin Rómů (Marta Ulrychová)
J. Režný - l. Veselá: Mezinárodní dudácké festivaly Strakonice (Zdeněk Vejvoda)
K recenzi publikace Z Čech do Vídně (Miroslav Válka)

Zprávy
Mistrovská díla ústního a nemateriálního dědictví lidstva (Jan Blahůšek)
Nositelé tradice lidových řemesel v roce 2002 (Martin Šimša)

Resumé


Etnické menšiny

Václav Štěpánek nastínil obraz české menšiny, která se ve 20. letech 19. století usadila v jižní části srbského Banátu, v nejvýchodnější části tehdejší rakouské vojenské hranice –„Mizející menšina. Historie a současnost čechů v srbském Banátě“. Mezietnické vztahy v Bratislavě se vznikem československé republiky v roce 1918 přibližuje Daniel Luther v příspěvku „Česi a počiatky etnickej transformácie Bratislavy. Historicko-etnologický exkurz“. Martin Šimša se v článku „Ekonomické aktivity Židů na Vsetínsku“ zabývá dějinami hospodářského života Židů na Valašsku. Židovské tematice se v další studii věnuje rovněž Peter Salner - „Podoby judaizmu v súčasnosti. Na príklade zmrtvychvstania židovského cintorína“. Oddíl studií uzavírají Josef Oriško s příspěvkem o etnografické skupině tzv. Moravců ve Slezsku – „Slezští Moravci. Nevýrazná etnografická skupina v česko-polském pohraničí“ a Petr Kaleta „Lužičtí Srbové, jejich kulturní a vědecká činnost“.

Rubrika Proměny tradice je věnována zápiskům z turistického pobytu u české menšiny v rumunském Banátě (A. Dunajová) a výzkumu současných Velikonoc (J. Blahůšek, P. Šindelář).
Společenská kronika připomíná jubilea dvou výrazných představitelek současného folklorismu – organizátorky, vypravěčky, malířky kraslic Marie Pachtové (nar. 1932), a zpěvačky lidových písní Vlasty Grycové (nar. 1943).
Nekrology jsou ohlédnutím za životem a tvorbou učitele, sběratele a upravovatele lidových písní Zdeňka Kašpara (1925-2002) a muzikologa Jiřího Fukače (1936-2002).
Další pravidelné rubriky obsahují zprávy z festivalů, konferencí, výstav, oborových aktivit, recenze nových knih.