Národopisná revue 2/1991

Č. 2, roč. 1 (1991)

Datum zveřejnění: 11. 3. 1991
PDF
celého čísla
OBSAH

Světové folklórní festivaly CIOFF v roce 1990
Významné jubileum - sto let Českého lidu (Josef Jančář)
Moravské národopisné výstavy na konci 19. století (Miloš Melzer)
Moravská poutní místa (Marie Čeňková)
Autorský rukopis lidových výrobců z východních Čech (Karel Severin)
Vyrostli jsme v dobré škole ... (Jindřich Uher)
Písnička do zápisníku (Antonín Jančík)
Folklórní soubory na rozcestí? (Jiří Pajer)
Jan Prousek a dokumentace lidové architektury z Pojizeří (Lubomír Procházka)
K jubileu Slováckého roku v Kyjově (František Synek)
K stému výročí úmrtí Františka Skopalíka (1822-1891) (Miroslav Válka)
Český folklórny súbor na Ukrajině (Mykola Mušinka)
Ze starých ceníků (Jiří Pajer)

Zprávy
Spolek pro vyprávění ze života (Marta Šrámková)
Výstava Lidové čepce a klobouky z Rakouska (Irena Štěpánová)
Z národopisných výstav v českých muzeích (1990) (Lubomír Procházka)
Prostějovské "vítání jara" (Miroslav Válka)
Zastavení nejen festivalová ... (František Synek)
Valné shromáždění Národopisné společnosti československé (Miroslav Válka)
Etnografický atlas Slovenska (Josef Jančář)
Člověk v průsečíku dějin (Marie Čeňková)
Publikace o předškolní výchově (Miroslava Turková)
Příručka o lidových špercích (Helena Beránková)
Katalog českých lidových balad (Jiří Pajer)
Sbírka šarišských písní a vinšů (Dušan Holý)
Dva zpěvníky lidových písní (Karel Pavlištík)
Úvaha vzniklá za pochodu? (Dušan Holý)
Sborník o národopisném výzkumu měst (Miroslav Válka)
Slavnosti v moderní společnosti (Jiří Pajer)
Od Hradské cesty (Marta Toncrová)
Bibliografie česko-slovenských vztahů (Karel Pavlištík)
Errata (Richard Jeřábek)


Bez rubriky
Jindřich Uher
Zprávy
Miroslava Turková
Bez rubriky
Antonín Jančík
Zprávy
Helena Beránková
Bez rubriky
Jiří Pajer
Zprávy
Jiří Pajer
Bez rubriky
Lubomír Procházka
Zprávy
Dušan Holý
Bez rubriky
František Synek
Zprávy
Karel Pavlištík
Bez rubriky
Miroslav Válka
Zprávy
Dušan Holý
Bez rubriky
Mykola Mušinka
Zprávy
Miroslav Válka
Bez rubriky
Jiří Pajer
Zprávy
Jiří Pajer
Zprávy
Marta Šrámková
Zprávy
Marta Toncrová
Zprávy
Irena Štěpánová
Zprávy
Karel Pavlištík
Zprávy
Lubomír Procházka
Bez rubriky
Zprávy
Miroslav Válka
Bez rubriky
Josef Jančář
Zprávy
František Synek
Bez rubriky
Miloš Melzer
Zprávy
Miroslav Válka
Bez rubriky
Marie Čeňková
Zprávy
Josef Jančář
Bez rubriky
Karel Severin
Zprávy
Marie Čeňková
Zprávy
Richard Jeřábek
Errata
Vyrostli jsme v dobré škole ...
Publikace o předškolní výchově
Písnička do zápisníku
Příručka o lidových špercích
Folklórní soubory na rozcestí?
Katalog českých lidových balad
Jan Prousek a dokumentace lidové architektury z Pojizeří
Sbírka šarišských písní a vinšů
K jubileu Slováckého roku v Kyjově
id článku: 480
9859
9790
9789
9788
9787