Národopisná revue 2/1991

STÁHNOUT
digitální verzi

Národopisná revue 2/1991

Vloženo: 11. 3. 1991
OBSAH

Světové folklórní festivaly CIOFF v roce 1990
Významné jubileum - sto let Českého lidu (Josef Jančář)
Moravské národopisné výstavy na konci 19. století (Miloš Melzer)
Moravská poutní místa (Marie Čeňková)
Autorský rukopis lidových výrobců z východních Čech (Karel Severin)
Vyrostli jsme v dobré škole ... (Jindřich Uher)
Písnička do zápisníku (Antonín Jančík)
Folklórní soubory na rozcestí? (Jiří Pajer)
Jan Prousek a dokumentace lidové architektury z Pojizeří (Lubomír Procházka)
K jubileu Slováckého roku v Kyjově (František Synek)
K stému výročí úmrtí Františka Skopalíka (1822-1891) (Miroslav Válka)
Český folklórny súbor na Ukrajině (Mykola Mušinka)
Ze starých ceníků (Jiří Pajer)

Zprávy
Spolek pro vyprávění ze života (Marta Šrámková)
Výstava Lidové čepce a klobouky z Rakouska (Irena Štěpánová)
Z národopisných výstav v českých muzeích (1990) (Lubomír Procházka)
Prostějovské "vítání jara" (Miroslav Válka)
Zastavení nejen festivalová ... (František Synek)
Valné shromáždění Národopisné společnosti československé (Miroslav Válka)
Etnografický atlas Slovenska (Josef Jančář)
Člověk v průsečíku dějin (Marie Čeňková)
Publikace o předškolní výchově (Miroslava Turková)
Příručka o lidových špercích (Helena Beránková)
Katalog českých lidových balad (Jiří Pajer)
Sbírka šarišských písní a vinšů (Dušan Holý)
Dva zpěvníky lidových písní (Karel Pavlištík)
Úvaha vzniklá za pochodu? (Dušan Holý)
Sborník o národopisném výzkumu měst (Miroslav Válka)
Slavnosti v moderní společnosti (Jiří Pajer)
Od Hradské cesty (Marta Toncrová)
Bibliografie česko-slovenských vztahů (Karel Pavlištík)
Errata (Richard Jeřábek)