Národopisná revue 2/2004

Č. 2, roč. 14 (2004)

Datum zveřejnění: 11. 3. 2004
PDF
celého čísla
OBSAH

Studie
Regionální monografie jako výraz sebeidentity včera a dnes (Andrea Zobačová)
Význam autority v procese transformácie lokálneho rurálneho společenstva (Natália Veselská)
Obnova venkova a krajina (Václav Štěpánek)

Fotografická zastavení
Proměňující se tvář venkovské krajiny (Daniel Drápala)

Proměny tradice
Platby u kováře na přelomu 19. a 20. století (Jarmila Pechová)
Složení návštěvníků Horňáckých slavností (Kateřina Plochová, Zdeněk Uherek)

Společenská kronika
Navařte Českého lidu. (K šedesátinám Zdenka Hanzla) (Stanislav Brouček)
Zastavení s Bětou Minaříkovou (Hana Dvořáková)
Věra Šejvlová - restaurátorka tradic (Anna Pohořálková)
Jiří Pospíšil odešel do folklorního nebe (Zdeněk Mišurec)

Výstavy
Současná lidová řemesla a lidová umělecká výroba (Daniel Drápala)
Tajemství depozitářů (Alena Křížová)
Vídeňská výstava "10 + 15 evropská identita" (Hana Dvořáková)

Festivaly, koncerty
WOMEX2003 (Jaromír Nečas, Jiří Plocek)
Dudy a dudáci v Rokycanech 2004 (Zdeněk Vejvoda)

Recenze
l. Frolec: Kovářství (Josef Jančář)
D. Motyčková: Lidové léčitelství. Léčitelé. Alternativní medicína. Výběrová bibliografie (Oldřich Kašpar)
M. Maderová - P. Mazný: Plzeň očima Ladislava Lábka (Marta Ulrychová)
Slovácký krúžek v Brně - 95 let (Karel Pavlištík)
CD Písně jižních a západních Čech (Marta Ulrychová)

Zprávy
Výsledky ankety "O nejvýznamnější počin v oboru" za rok 2003 (Miroslav Válka)

Resumé


Transformace venkova

Zaměřuje se zejména na lokální procesy ve vývoji venkovského prostředí. Andrea Zobačová přináší přehled regionálních monografií a zabývá se jejich významem ve společnosti (Regionální monografie jako výraz sebeidentity včera a dnes). Oľga Danglová přibližuje jeden z nově vzniklých mikroregionů ve slovenském okrese Topoľčany v příspěvku Regionálne združenie a jeho miesto ve vidieckom rozvoji /Príklad topoľčiansko-duchonského regiónu/; poznatky terénního výzkumu ze slovenského venkova využívá ve svém příspěvku také Natália Veselská - Význam autority v procese transformácie lokálneho rurálneho spoločenstva. Václav Štěpánek se věnuje vývoji sídelní krajiny článkem Obnova venkova a krajina.

Rubrika Proměny tradice přináší příspěvek Jarmily Pechové Platby u kováře na přelomu 19. a 20. století a výsledek výzkumu Kateřiny Plochové a Zdeňka Uherka Složení návštěvníků Horňáckých slavností. Společenská kronika připomíná jubilea dvou etnologů: Zdenko Hanzl (1944) a Běla Minaříková (1944); uveřejňuje nekrolog sběratelky a choreografky Věry Šejvlové (1919-2004) a zpěváka, hudebníka a tanečníka Jiřího Pospíšila (1927-2004). Další pravidelné rubriky jsou věnovány výstavám, festivalům, koncertům, recenzím nových knih a CD. Závěrem jsou publikovány výsledky ankety české národopisné společnosti „O nejvýznamnější počin v oboru za rok 2003“.

Bibliografická příloha NR č. 18: Karel Dvořák (1913-1989) - literární historik a folklorista, editor, pedagog

Fotografická zastavení
Daniel Drápala
Recenze
Marta Ulrychová
Proměny tradice
Jarmila Pechová
Zprávy
Miroslav Válka
Proměny tradice
Kateřina Plochová, Zdeněk Uherek
Zprávy
Společenská kronika
Stanislav Brouček
Společenská kronika
Hana Dvořáková
Společenská kronika
Anna Pohořálková
Společenská kronika
Zdeněk Mišurec
Výstavy
Daniel Drápala
Výstavy
Alena Křížová
Výstavy
Hana Dvořáková
Festivaly, koncerty
Jaromír Nečas, Jiří Plocek
Festivaly, koncerty
Zdeněk Vejvoda
Recenze
Josef Jančář
Studie
Andrea Zobačová
Recenze
Oldřich Kašpar
Studie
Natália Veselská
Recenze
Marta Ulrychová
Studie
Václav Štěpánek
Recenze
Karel Pavlištík
Proměňující se tvář venkovské krajiny
CD Písně jižních a západních Čech
Platby u kováře na přelomu 19. a 20. století
Výsledky ankety "O nejvýznamnější počin v oboru" za rok 2003
Složení návštěvníků Horňáckých slavností
Resumé
Navařte Českého lidu. (K šedesátinám Zdenka Hanzla)
Zastavení s Bětou Minaříkovou
Věra Šejvlová - restaurátorka tradic
Jiří Pospíšil odešel do folklorního nebe
id článku: 525
9929
9928
9927
9926
9925