Národopisná revue 2/2004

STÁHNOUT
digitální verzi

Národopisná revue 2/2004

Vloženo: 11. 3. 2004
OBSAH

Studie
Regionální monografie jako výraz sebeidentity včera a dnes (Andrea Zobačová)
Význam autority v procese transformácie lokálneho rurálneho společenstva (Natália Veselská)
Obnova venkova a krajina (Václav Štěpánek)

Fotografická zastavení
Proměňující se tvář venkovské krajiny (Daniel Drápala)

Proměny tradice
Platby u kováře na přelomu 19. a 20. století (Jarmila Pechová)
Složení návštěvníků Horňáckých slavností (Kateřina Plochová, Zdeněk Uherek)

Společenská kronika
Navařte Českého lidu. (K šedesátinám Zdenka Hanzla) (Stanislav Brouček)
Zastavení s Bětou Minaříkovou (Hana Dvořáková)
Věra Šejvlová - restaurátorka tradic (Anna Pohořálková)
Jiří Pospíšil odešel do folklorního nebe (Zdeněk Mišurec)

Výstavy
Současná lidová řemesla a lidová umělecká výroba (Daniel Drápala)
Tajemství depozitářů (Alena Křížová)
Vídeňská výstava "10 + 15 evropská identita" (Hana Dvořáková)

Festivaly, koncerty
WOMEX2003 (Jaromír Nečas, Jiří Plocek)
Dudy a dudáci v Rokycanech 2004 (Zdeněk Vejvoda)

Recenze
l. Frolec: Kovářství (Josef Jančář)
D. Motyčková: Lidové léčitelství. Léčitelé. Alternativní medicína. Výběrová bibliografie (Oldřich Kašpar)
M. Maderová - P. Mazný: Plzeň očima Ladislava Lábka (Marta Ulrychová)
Slovácký krúžek v Brně - 95 let (Karel Pavlištík)
CD Písně jižních a západních Čech (Marta Ulrychová)

Zprávy
Výsledky ankety "O nejvýznamnější počin v oboru" za rok 2003 (Miroslav Válka)

Resumé


Transformace venkova

Zaměřuje se zejména na lokální procesy ve vývoji venkovského prostředí. Andrea Zobačová přináší přehled regionálních monografií a zabývá se jejich významem ve společnosti (Regionální monografie jako výraz sebeidentity včera a dnes). Oľga Danglová přibližuje jeden z nově vzniklých mikroregionů ve slovenském okrese Topoľčany v příspěvku Regionálne združenie a jeho miesto ve vidieckom rozvoji /Príklad topoľčiansko-duchonského regiónu/; poznatky terénního výzkumu ze slovenského venkova využívá ve svém příspěvku také Natália Veselská - Význam autority v procese transformácie lokálneho rurálneho spoločenstva. Václav Štěpánek se věnuje vývoji sídelní krajiny článkem Obnova venkova a krajina.

Rubrika Proměny tradice přináší příspěvek Jarmily Pechové Platby u kováře na přelomu 19. a 20. století a výsledek výzkumu Kateřiny Plochové a Zdeňka Uherka Složení návštěvníků Horňáckých slavností. Společenská kronika připomíná jubilea dvou etnologů: Zdenko Hanzl (1944) a Běla Minaříková (1944); uveřejňuje nekrolog sběratelky a choreografky Věry Šejvlové (1919-2004) a zpěváka, hudebníka a tanečníka Jiřího Pospíšila (1927-2004). Další pravidelné rubriky jsou věnovány výstavám, festivalům, koncertům, recenzím nových knih a CD. Závěrem jsou publikovány výsledky ankety české národopisné společnosti „O nejvýznamnější počin v oboru za rok 2003“.

Bibliografická příloha NR č. 18: Karel Dvořák (1913-1989) - literární historik a folklorista, editor, pedagog