Národopisná revue 5/2013

Č. 5, roč. 23 (2013)

Datum zveřejnění: 31. 12. 2013
PDF
celého čísla
OBSAH

Studies and articles
Moving Beyond Borders: Vráz, Frič and Kořenský (Barbora Půtová)
On Reflection of the Past in Memory. Czechs in the Republic of South Africa (Stanislav Brouček)
Folklore Movement and its Function in the Totalitarian Society (on an example of the Czech Republic in the 2nd half of the 20th century) (Martina Pavlicová, Lucie Uhlíková)
Long Woollen Cloth Trousers - Medieval Heritage or Carpathian Attribution of Shepherd Culture? (Martin Šimša)
Current Studies of Games and Play in the Czech Republic (Petr Janeček)

Materials
String Games in František Pospíšil's Photo Documentation (Hana Dvořáková)
Czech Traditional Culture and the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity (Eva Románková)
The List of Intangible Elements of Traditional Folk Culture of the Czech Republic (Eva Románková)

Reports
The Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Zdeněk Uherek)
The National Institute of Folk Culture (Jan Krist)
The Institute of Ethnology of the Faculty of Arts, Charles University in Prague (Petr Janeček)
The Institute of European Ethnology at the Faculty of Arts, Masaryk University in Brno (Miroslav Válka)
Czech Ethnological Society (Daniel Drápala, Eva Románková)
Czech Association for Social Anthropology (Zdeněk Uherek)
Musaionfilm: the Museum Film Festival in Uherský Brod (Aleš Kapsa)
Folk Crafts and Folk Art Manufacture in the Czech Republic (Martin Šimša)

Book Reviews / Review essays
Stanislav Brouček, and Richard Jeřábek, eds. Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska / Folk Culture. Ethnographic Encyclopaedia of Bohemia, Moravia, and Silesia (Miroslav Válka)
Culture, Society, Traditions: Collection of Studies from Ethnology, Folkloristics and Sociocultural Anthropology I-IV (Zdeněk Uherek)
Ethnological Studies and Ethnological Materials: Edition Series of the Institute of European Ethnology at Masaryk University in Brno (Alena Křížová)
Alena Křížová, and Martin Šimša. Lidový oděv na Moravě a ve Slezsku I. Ikonografické prameny do roku 1850 / Traditional Folk Dress in Moravia and Silesia I. Iconographic Sources until 1850 (Alena Jeřábková)

Editorial
Summary


Speciální číslo odborného etnologického časopisu Národopisná revue vychází v anglickém jazyce poprvé v historii tohoto periodika. Snahou daného záměru je přiblížit zahraničnímu čtenáři etnologickou produkci v České republice, která se v posledních dvaceti letech otevřela směrem od tradičních oborových témat k reflexi kulturně-historické problematiky společnosti v širokém záběru. Právě v protnutní výzkumných otázek a metodologických přístupů, které vycházejí jak z poznání života tradičních vrstev společnosti, tak z nových teoretických proudů, se ukazuje význam etnologie v současném badatelském diskurzu. Z tohoto hlediska byly vybrány také příspěvky do speciálního čísla. Námětově se dotýkají  již otištěných studií v Národopisné revue v uplynulých pěti letech, byly však nově zpracovány. Nejenom proto, aby aktualizovaly zkoumanou problematiku, ale zároveň aby co nejvíce přiblížily dané téma odborné veřejnosti z odlišného kulturního prostředí.

Kromě studií obsahuje speciální číslo také fotografickou dokumentaci vybraných tradičních jevů. Představena je také struktura oboru na poli institucionálním, jeho univerzitní výuka i některé zajímavé publikační projekty.  Zprávy vybrané do speciálního anglického čísla Národopisné revue byly vybrány s jediným cílem: Podávají přehled o dnešní pozici české etnologie jako dynamické disciplíny, jež propojuje minulost se současností.

Reports
Aleš Kapsa
Reports
Martin Šimša
Studies and articles
Barbora Půtová
Book Reviews / Review essays
Alena Křížová
Studies and articles
Stanislav Brouček
Book Reviews / Review essays
Alena Jeřábková
Studies and articles
Martina Pavlicová, Lucie Uhlíková
Bez rubriky
Studies and articles
Martin Šimša
Studies and articles
Petr Janeček
Materials
Hana Dvořáková
Materials
Eva Románková
Materials
Eva Románková
Reports
Zdeněk Uherek
Reports
Jan Krist
Reports
Petr Janeček
Reports
Miroslav Válka
Reports
Daniel Drápala, Eva Románková
Reports
Zdeněk Uherek
Musaionfilm: the Museum Film Festival in Uherský Brod
Folk Crafts and Folk Art Manufacture in the Czech Republic
Moving Beyond Borders: Vráz, Frič and Kořenský
Ethnological Studies and Ethnological Materials: Edition Series of the Institute of European Ethnology at Masaryk University in Brno
On Reflection of the Past in Memory. Czechs in the Republic of South Africa
Alena Křížová, and Martin Šimša. Lidový oděv na Moravě a ve Slezsku I. Ikonografické prameny do roku 1850 / Traditional Folk Dress in Moravia and Silesia I. Iconographic Sources until 1850
Folklore Movement and its Function in the Totalitarian Society (on an example of the Czech Republic in the 2nd half of the 20th century)
Editorial
Long Woollen Cloth Trousers - Medieval Heritage or Carpathian Attribution of Shepherd Culture?
Current Studies of Games and Play in the Czech Republic
id článku: 564
9929
9928
9927
9926
9925