Národopisná revue 5/2015

Č. 5, roč. 25 (2015)

Datum zveřejnění: 18. 12. 2015
PDF
celého čísla
OBSAH

Studies
National Minority Organisations in Prague: structure, competence and social activities (Andrej Sulitka, Zdeněk Uherek)
National Minorities in Brno. The Cultural Heritage of Roma in Excluded Locations (Jana Pospíšilová, Jana Poláková, Klára Brožovičová)
Between Politics, Science and Bearers. Implementation of the UNESCO-Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (Juraj Hamar, Ľubica Voľanská)
The Ride of the Kings in Vlčnov from the Perspective of Contemporary Research (Daniela Stavělová)
Folk Art and Craft as Cultural Heritage. Ethnological Perspective and Practice on an Example of Slovakia (Oľga Danglová)

Reports
Ethnological Museums in the Czech Republic: documentation, presentation and interpretation of traditional folk culture (Hana Dvořáková, Petr Janeček)
The Future of the Tradition (editorial staf)
A History of Open-Air Museums in the Czech Republic (Jiří Langer)
Open-Air Museums in the Czech Republic (Lubomír Procházka)
Traditional Folk Dress in Moravia – identification, analysis, conservation and sustainable condition of materials collected between 1850 and 1950 (Martin Šimša)
Applied Research into Building Techniques of Traditional Earth Houses (Martin Novotný)
Geographic Information System of Traditional Folk Culture (1750–1900) – an effective way to make the results of ethnological research accessible (Daniel Drápala)

Book Reviews / Review essays
Martin Šimša: Knihy krejčovských střihů v českých zemích v 16. až 18. století [Tailor’s Pattern Books in the Czech Lands in the 16th – 18th Centuries] (Alena Jeřábková)
Alena Kalinová: Lidové podmalby na skle. Sbírka Moravského zemského muzea / Hinterglasbilder. Sammlung des Mährischen Landesmuseums / Reverse Painting on Glass. Collection of the Moravian Museum (Alena Jeřábková)
Jarmila Procházková et al.: As Recorded by the Phonograph. Slovak and Moravian songs recorded by Hynek Bím, Leoš Janáček and Františka Kyselková in 1909–1912 (Jan Blahůšek)
Bibliographies Enclosed to Journal of Ethnography (Lucie Uhlíková)

Editorial
Summary


Zvláštní číslo etnologického časopisu Národopisné revue v angličtině vychází již podruhé. Snahou vydavatele a redakce je přiblížit na vybrané tematice českou a slovenskou etnologii především zahraničním čtenářům, pro které jsou jinak její výsledky kvůli jazykové bariéře hůře dostupné. Tentokrát byla zvolena problematika, jež je aktuální i na mezinárodní scéně – kulturní dědictví a jeho konsekvence nejen v kulturních projevech, ale i v rovině etnických procesů a sociálních kontextů. Kulturní dědictví je z etnologického hlediska pojmem, který na jedné straně pomáhá zastřešovat široké spektrum konkrétních projevů nejen tradiční lidové kultury, ale i těch, které z ní vycházejí nebo na ni navazují, na druhé straně ve filozofickém pohledu směřuje k vyjádření kulturní identity. V tomto rámci se pohybují etnologické výzkumy, ale i mezinárodní kulturně-politické proudy, které z nich čerpají a zpětně ovlivňují mnohá dění a vývoj v kulturních sférách společnosti. Výběr studií a zpráv uveřejněných v tomto čísle Národopisné revue je skutečně jen velmi malou výsečí uvedené problematiky, nastiňuje ale různorodé snahy, které lze zaznamenat v české a slovenské vědě jak v teoretické rovině, tak v jejích praktických realizacích.
Problematika kulturního dědictví je v NR 5/2015 pojednána v nejširším chápání etnologické akademické obce i odborné veřejnosti. Andrej Sulitka a Zdeněk Uherek se zaměřují na národnostní menšiny a jejich organizace v Praze (Studies National Minority Organisations in Prague: structure, competence and social activities). Jana Pospíšilová, Jana Poláková a Klára Brožovičová se věnují národnostním menšinám v Brně se zdůrazněním romské komunity (National Minorities in Brno. The Cultural Heritage of Roma in Excluded Locations). Juraj Hamar a Ľubica Voľanská přibližují problematiku dokumentů UNESCO o nehmotném kulturním dědictví a jejich praktickou realizaci (Between Politics, Science and Bearers. Implementation of the UNESCO-Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage). Daniela Stavělová shrnuje fenomén jízdy králů (jeden ze zápisů České republiky na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva) a jeho současné výzkumy v lokalitě Vlčnov (The Ride of the Kings in Vlčnov from the Perspective of Contemporary Research). Oľga Danglová se věnuje z pohledu kulturního dědictví lidovým výtvarným tradicím na Slovensku (Folk Art and Craft and Cultural Heritage. Ethnological Perspective and Practice on an Example of Slovakia).
Zprávy z oboru přinášejí tematiku, jejímž svorníkem je aplikovaná etnologie. Přibližují problematiku muzejnictví v České republice (včetně skanzenů a využívání tradičních technik při jejich budování) a projekty, jež jsou řešeny na odborných pracovištích právě v intencích aplikované etnologie. V závěru čísla jsou představeny výrazné publikační aktivity českých etnologů.

Studies
Jana Pospíšilová, Jana Poláková, Klára Brožovičová
Studies
Juraj Hamar, Ľubica Voľanská
Reports
Hana Dvořáková, Petr Janeček
Reports
editorial staf
Reports
Jiří Langer
Reports
Lubomír Procházka
Reports
Martin Šimša
Reports
Martin Novotný
Reports
Daniel Drápala
Book Reviews / Review essays
Alena Jeřábková
Book Reviews / Review essays
Lucie Uhlíková
Bez rubriky
Bez rubriky
Studies
Andrej Sulitka, Zdeněk Uherek
National Minorities in Brno. The Cultural Heritage of Roma in Excluded Locations
Between Politics, Science and Bearers. Implementation of the UNESCO-Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage
Ethnological Museums in the Czech Republic: documentation, presentation and interpretation of traditional folk culture
The Future of the Tradition
A History of Open-Air Museums in the Czech Republic
Open-Air Museums in the Czech Republic
Traditional Folk Dress in Moravia – identification, analysis, conservation and sustainable condition of materials collected between 1850 and 1950
Applied Research into Building Techniques of Traditional Earth Houses
Geographic Information System of Traditional Folk Culture (1750–1900) – an effective way to make the results of ethnological research accessible
Alena Kalinová: Lidové podmalby na skle. Sbírka Moravského zemského muzea / Hinterglasbilder. Sammlung des Mährischen Landesmuseums / Reverse Painting on Glass. Collection of the Moravian Museum
id článku: 573
9929
9928
9927
9926
9925