custom fieldy

Vyhledávání
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
clanky
Výpis příspěvků
Contents in English
R. Ryba: Moravská Nová Ves. Naše historie
M. Kratochvíl: Vy havíři umouněný, co vy z toho máte… Výzkum hornických písní na Kladensku v letech 1953–1959 v kontextu dobové vědy a politiky
J. Škabrada a kol.: Lidová architektura v jižních Čechách
Slovácký rok v Kyjově 2023
Mezinárodní folklorní festival Strážnice 2023
Vzpomínkové setkání věnované Aleně Plessingerové
František Vrhel (28. 5. 1943 – 16. 6. 2023)
Věra Kovářů zůstane navždy s námi…
Leopold Pospíšil – nedožitých sto let
Ivo Stolařík a lidová hudba: Ke stému výročí narození badatele
K dějinám prvních komplexních národopisných expedic na Ukrajině
Slovanská (pop)kultura? Úvod do problému na příkladu Polska
Satanistické prvky v českém black metalu: Subkulturní styl a identita
„Slunečný hrob“ a „Odyssea“: restrikce a kreativní proces v socialistickém Československu na případech skupin Blue Effect a Atlantis
Zatracovaná, či oblíbená hudba? Recepce hudebních žánrů na pomezí lidové a populární hudby v česko-rakouském kulturním kontaktu na počátku 90. let 20. století
Contents in English
M. Neubauerová – P. Macháček: Zmizelé Jesenicko. 3. díl. Poutní místa
J. Janečková a kol.: Život je sladký. Z historie cukrářského řemesla na Plzeňsku
M. Halmová: Štefan Mruškovič
P. Lozoviuk – M. Vítková: Etnologie pláže
Výstava „Umění a obyčeje v období Velikonoc“ v Muzeu knoflíků v hornofalckém Bärnau
Výstava „Život v Pavlově Studenci“ v Muzeu Českého lesa v Tachově
Výstava betlémů v hornofalckém Plößbergu
Medzinárodná konferencia „Rozděleni, přesto stále spolu: hranice v orálně-historické perspektivě“
Za Alenou Plessingerovou (17. 1. 1928 – 16. 3. 2023)
K šedesátinám Barbory Gergelové
K devadesátinám Dušana Holého
Cechovní krejčí na pardubickém panství v 16. století a mezigenerační přenos jejich výrobních zkušeností
Úspěšnost a nejčastější chyby tovaryšů při mistrovské zkoušce krejčích v 17. a 18. století na příkladu cechu krejčích v České Kamenici
Černá košile: (ne)známá oděvní součástka horských pastevců v západních Karpatech
Pokladové knihy na Moravě 18. a 19. století: analýza zaklínacích textů
Zbožné putování k Panně Marii Chlumské v životě člověka barokní doby
Contents in English
J. Šimánek: Doudlebsko v kuchyni a u stolu. Lidová strava z jihu Čech
Z. Vejvoda: Rokycansko a Plzeňsko v lidových písních, pověstech a zvykosloví ze sbírky Martina Kozáka
M. Holubová (ed.): Katalog kramářských tisků brněnského pracoviště Etnologického ústavu AV ČR
Peter Salner (ed.): Ťažké časy. Roky 1938 – 1945 v aktuálnom spoločenskom diskurze
J. Liszka: Monumentumok. Szakrális (és „szakrális”) kisemlékek a Kárpát-medencében
Nové pašijové hry v Tirschenreuthu
Češi žijící v zahraničí: Nové přístupy ke koordinaci krajanské problematiky v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
Odišla Viera Gašparíková
Josef Kandert (22. 7. 1943 – 8. 12. 2022)
Liminální křehkost ravu – autoetnografická studie reflektující insiderův pobyt v terénu
Spaces of Folk Dancing Beyond the (Slovene) Folklore Ensemble Stage
Ervín Varga a implementácia prvkov partikularizmu do praxe folklórneho hnutia na Slovensku po roku 2000
Ľudový tanec, mesto a životný štýl (na príklade Prahy, Brna a Bratislavy)
Vývoj a současný stav lidového tance na příkladu slováckého verbuňku a obřadních obchůzek královniček
Contents in English
Ročníkový obsah
CD Kostelní písně ze Znorov
J. Horváthová a kol. …to jsou těžké vzpomínky. I. svazek. Vzpomínky Romů a Sintů na život před válkou a v protektorátu
J. Janto: Úvod do štúdia tradičnej ľudovej kultúry
L. Šavelková – J. Jetmarová – T. Boukal (eds.): Původní obyvatelé a globalizace
Mezinárodní dudácký festival ve Strakonicích
Obrazy plné moře. Vernisáž galerie Alexe Gabriela v Jaroměři-Josefově
Za inspiracemi etnolingvisty Jerzyho Bartmińského
Za Soňou Švecovou
Gratulace k životnímu jubileu Marie Pachtové
Pozdravení Ludmile Sochorové
Vědecký životopis Volodymyra Hošovského (k 100. výročí narození)
„Obnovení“ svatodušní obchůzky králek v Čebíně na Tišnovsku
Pigmenty na venkovských stavbách z jihovýchodní Moravy na příkladu nálezové situace z obce Hrušky
Přechod k mateřství a otcovství a jeho dopady na každodenní život a identitu jedince
Český tramping jako životní styl
Společenský zpěv jako aspekt životního stylu 20. století očima českého porodníka a „zpěváka každodennosti“ Antonína Doležala
Život v „ideálnom socialistickom meste“: Naratívne reprezentácie minulosti Novej Dubnice
Contents in English
Sborník Muzea Českého lesa v Tachově
B. Iljuk (ed.): Můj návrat do staré vlasti
M. Krist: Letinám. Z historie obce a lázní Letiny
Z. Magyar: A magyar történeti mondák katalógusa. Típus- és motívumindex
J. Šimánek: Doudlebsko v kuchyni a u stolu. Lidová strava z jihu Čech
M. Vrzgulová (ed.) – P. Salner: Dvojrozhovor. O pamäti, etnológii a meste...
K. Popelková: Vinohradnícke mesto v etnologickej perspektíve
Je. P. Serapionova: Čechi i slovaki v Rossijskoj imperii (poslednjaja treť XIX – načalo XX veka)
MFF Strážnice 2022: Postpandemická euforie
Muzeum knoflíků v hornofalckém Bärnau
24th International Wind Music Conference, Bolzano
Generální konference ICOM Prague 2022
Za Helenou Bočkovou
Šesťdesiatnik Jaroslav Skupnik
Jubilantka Jana Pospíšilová
Sto let od narození Georga Richarda Schroubka
Sté výročí narození Volodymyra Hošovského aneb Cesta ke kybernetické etnomuzikologii
Lazce po roce 1948 – vzpomínky na kolektivizaci zemědělství v jedné hanácké vesnici
Od tradičního zemědělského hospodaření k zemědělské velkovýrobě na Slovácku
Quo vadis? České a moravské zemědělství v letech 2000–2020
Vplyv baníctva na proces adaptácie nemeckej minority v okolí Nitrianskeho Pravna s akcentom na poľnohospodárstvo
Poválečný život a kolektivizace moravského venkova pohledem aktérů – malozemědělců
Farmárstvo ako kontrakultúra: Rodinné hospodárstva v strednej Bosne
Contents in English
R. Polohová: Šana Tova! Židovský rok v písních
M. Górniak-Bardzik (ed.): Sąsiedzi od narodzin aż po śmierć. Fotografie Franciszka Lepicha z Oleszki
M. Oravcová: Akcia B
P. Hampton – J. Kuča: Atlas lidových krojů České republiky
Umění do lavic? Prvky tradiční lidové kultury jako součást vzdělávacího kurikula
Etnologické dni 2022
Za profesorom Karlom Kaserom
K životnímu jubileu Věry Kovářů
Zdravica k 70. narodeninám Oldřicha Kašpara
Přání Heleně Mevaldové
O lidové hudbě a folklorních inspiracích: rozhovor s Milošem Štědroněm u příležitosti životního jubilea
Století Slávka Volavého (1922–2022)
Humor dětí školního věku v reakci na covid-19. Zpráva z terénního výzkumu v obci Blatnička
Ekonomické dopady prvních dvou let pandemie covid-19 na českou kulturu
K výskumu a sprístupňovaniu tanečného kultúrneho dedičstva na Slovensku na príklade procesu tvorby etnochoreologickej monografie
Jazyky a nářečí jako součást regionální identity a kulturní dědictví (na příkladu České republiky)
Od folkloru k živoucímu dědictví: O vývoji přínosu UNESCO k zachování nehmotného
kulturního dědictví
From Folklore to Living Heritage: On the Development of UNESCO’s Contribution to the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage
Contents in English
A. Jágerová: Spievanie pod oknami. Zbierka svadobných a vianočných piesní z obce Medzibrod
P. Liďák (ed.): Muzeum v srdci. Půlstoletí Valašského muzea v přírodě ve vzpomínkách pamětníků
H. Hlôšková (ed.): Milan Leščák – vedec, pedagóg, človek
M. Šimša: Knihy krejčovských střihů ve střední Evropě v 16. až 18. století I = Tailor’s Pattern Books in Central Europe
in the 16th - 17th Centuries I
M. Pavlásek: Z Moravy až do Velikého Srediště. Etnografické podobenství o zapomenuté náboženské
komunitě
C. Sem Obeng – S. Gyasi Obeng (eds.): Invisible Faces and Hidden Stories. Narratives of Vulnerable Populations
and Their Caregivers
Studentská antropologická konference v Plzni
Za Milanom Križom
Šedesátník Luboš Kafka – člověk tvořivý a hravý
Martě Ulrychové k narozeninám
Arne Mann jubilujúci
Od kabinetní historie k Čechům žijícím na všech kontinentech: rozhovor se Stanislavem Broučkem
u příležitosti jeho životního jubilea
Královničky na Velkobítešsku a jejich funkce
Tančit se bude, i když není svátek! Explicitní a implicitní sdělení socialistické kinematografie
Dojčenie na verejnosti ako spoločenské tabu (príklad Slovenska)
„Nikomu to nehovor“: Rodinné tajomstvá, pocit neistoty a navigovanie „odlišnosti“
u židovskej minority na Slovensku
Holocaust/šoa jako tabuizovaná součást paměti české společnosti po druhé světové válce?
Motivy tabuizovaného jednání a jejich funkce v českém tradičním prozaickém folkloru
Small Technical Heritage Objects in the Cultural Landscape: Research Possibilities and Conservation Challenges
The Image of Staged Folk Culture: From the Presentation of Traditions to a Staged Genre
Ethnological Research into Socialism in Post-Socialist (Czecho)Slovakia
Paths and Possibilities for Experiments in the Field of Traditional Technologies (in the Czech Republic)
Handmade Production of Christmas Tree Decorations from Blown Glass Beads Inscribed on the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity
A Collection for a Future Curator: COVID-19 and Museum Documentation at the Moravian Museum in Brno
Traces of Human Ingenuity: A Project of Applied Research on National and Cultural Identity
The “Material Language: Traditional Craft Techniques that May Salvage Cultural Heritage and Current Lifestyle” Project: Presenting Findings from Qualitative Research
Contemporary DIY Culture through the Prism of Kutilství
The “New Approaches to the Coordination of Compatriot Policy” Project
Broadside Ballads in the Historical Collections in Brno: An Interdisciplinary Project
Folk Song and Dance of the Czech Lands: A Digital System for Presentation and Preservation
The Text Structure of Czech Folk Songs from the Turn of the Eighteenth and Nineteenth Centuries
The Time of the Knights of the Far Seas: Collector and Patron Jindřich Vávra (Exhibition and Catalogue)
Martin Šimša: Knihy krejčovských střihů ve střední Evropě v 16. až 18. století I. [Tailor’s Pattern Books in Central Europe in the 16th - 18th Centuries I.]
Markéta Holubová – Jan Hrdina – Luboš Kafka – Martin Omelka – Otakara Řebounová: Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska IX. Duchovní a hmotné aspekty zbožné peregrinace [The Ethnographic Atlas of Bohemia, Moravia, and Silesia IX. Spiritual and Tangible Aspects of Pious Peregrination]
Leoš Janáček: Folkloristické dílo (1891–1928). Recenze, statě, přednášky, předmluvy, studijní poznámky, agenda, membra disjekta. Řada I. Svazek 3-2 [Folkloric Studies (1891-1928). Reviews, Essays, Lectures, Prefaces, Study Notes, Paperwork, Disjecta Membra. Series I. Volume 3-2]
Dvořák, Karel: Verzeichnis der altböhmischen Exempel. Index exemplorum paleobohemicorum
Kultúrne dedičstvo ako komodita? Príklad mestských slávností a festivalov
Suvenýry na pražské Královské cestě jako objekt utváření a vyjednávání autenticity
Kolik stojí pravý český tanec? Autenticita na prodej
Socioekonomické aspekty proměn českých rybářských tradic v regionálních kontextech
Peníze milují ticho: transformace představ o penězích v ukrajinském velkoměstě v postsovětské éře
Stopy hudebního života v inzerci Humoristických listů (se zaměřením na 80. léta 19. století)
Etnomuzikologie za obzor roztomilých obrázků: Rozhovor s Lubomírem Tyllnerem o nebezpečných bulharských silnicích i společenském významu etnomuzikologie
Jubilující Miroslav Válka
Blahopřání Miloši Melzerovi
Celostátní setkání u příležitosti 30. výročí návratu černobylských krajanů zpět na území předků
3. sympozium ICTM Study Group on Music and Dance of the Slavic World
D. Bittnerová – M. Moravcová (eds.): Festivity jako ukazatel identity a společenského směřování
S. Brouček a kol.: Místo a úloha zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích
M. Holubová (ed.): Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska IX. Duchovní a hmotné aspekty zbožné peregrinace
Authentisch oder oberflächlich? Wege der Zusammenarbeit von Museen und Tourismus / Autentické, nebo povrchní? Cesty spolupráce muzeí a cestovního ruchu
Resumé
Etnografická sbírka v pojetí současného českého muzejnictví
Hlavní tendence pojetí etnografického muzejního materiálu v dílech českých etnologů a muzeologů do roku 1989
Tradiční rukodělné technologie jako součást doprovodné dokumentace muzejní etnografické sbírky
Znovuzískaná území v pramenných materiálech Polského etnografického atlasu. Vybrané příklady sociokulturních změn v postmigračních oblastech
Koncepce a podoba sbírek lidových písní z Čech z období příprav Národopisné výstavy českoslovanské 1895
Jedna píseň střídala druhou aneb Rozhovor s jubilantkou Věrou Thorovou
Tři významná jubilea Iva Frolce
Jubilantke Oľge Danglovej
Odešel Ivan Dorovský
Konference o paměti a nucených migracích
Konference Muzea v přírodě a jejich role při záchraně lidové architektury
O. Polouček: Babičky na bigbítu. Společenský život na moravském venkově pozdního socialismu
S. Kreisslová – J. Nosková – M. Pavlásek: „Takové normální rodinné historky“. Obrazy migrace a migrující obrazy v rodinné paměti
W. Baumann – L. Matušková: Wallfahren als Grenzgang
T. Borovský – J. Němec (eds.): Pod ochranou Kleió. Historické obory na Filozofické fakultě MU
P. Šidák: Mokře chodí v suše. Vodník v české literatuře
K. Rodan (ed.): Listy lásky, víry a naděje. Edice korespondence slezského etnografa a folkloristy Antonína Satkeho se snoubenkou, sestrou a dalšími rodinnými příslušníky od srpna 1957 do května 1962
I. Přibylová – L. Uhlíková (eds.): Od folkloru k world music: Hudba a prostor
M. Ju. Dronov (ed.): Rusiny Avstrijskoj imperii v dnevnikach i vospominanijach russkich oficerov-učastnikov Vengerskoho pochoda 1849 goda
M. Ulrychová – M. Bílková (eds.): Svatý Jan Nepomucký v evropském kulturním kontextu
O. K. Kolář: Literární toulky Píseckem
CD Kolem Potřekova
CD/LP Svatební & Pohřební // Weddings & Funerals
Severoamerická folkloristics mezi folkloristikou a evropskou etnologií
Nástin vývoje mexické antropologie od počátku 19. století do roku 1948
Folkloristické terénní výzkumy v Srbsku: historický přehled a perspektivy vývoje
Třicet let nezávislé etnomuzikologie na Ukrajině (1990–2020)
Rieger, nebo Grimm? Romantický a pragmatický přístup k etnologickému zkoumání práva
Spoločenský život v čase korony: postrehy z jednej slovenskej dediny očami študentky etnológie
Břímě tradice
K 90. narozeninám etnologa Josefa Jančáře
Jiří Langer 85 let
Marie Majtánová-Korandová oslavila pětaosmdesátiny
Lydia Petráňová jubilující
Mojmír Benža osemdesiatročný
Jubilujúca Gabriela Kiliánová
Blahopřání Daně Motyčkové
Za Milenou Seckou (14. 7. 1957 – 14. 3. 2021)
Vzpomínka na Vjačeslavu Lohvinovou (1948–2021)
Památce Aleny Přetákové
Odešel Ondřej Kryštof Kolář
E. Mannová: Minulosť ako supermarket? Spôsoby reprezentácie a aktualizácie dejín Slovenska
Sňatek jako životní strategie v soukolí poválečných migrací na příkladu Jáchymovska v letech 1949–1950
Mediální reprezentace poválečné nucené migrace Němců z českých zemí ve vysídlenecké publicistice na příkladu periodik Aussiger Bote a Brünner Heimatbote
Vojenské újezdy jako dějiště nucených migrací v českých zemích a jejich komemorace
Zánik Mušova pohledem jeho tehdejších obyvatel
K úmrtí filmového režiséra Karla Vachka
Mirjam Moravcová, kulaté jubileum
Peter Salner sedemdesiatnikom?!
Blahopřání Jarmile Procházkové
Odišiel Ondrej Demo (1927 – 2020)
Za Evou Kilianovou
Úspěšné hledání identity, odkaz Toniho Diessla Františkovým Lázním
Zpráva o projektu Českého rozhlasu Folklor v regionech v letech 2018–2019 – 2. část (Morava a Slezsko)
O. Danglová: Ornament a predmet. Dekoratívna tradícia na Slovensku
J. Hlavinka – P. Salner (eds): Tábor smrti Sobibor. Dejiny a odkaz
S. Brouček – L. Martínek: Francie a česká imigrace
L. Krčmář: Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti na Sokolovsku
J. Poncarová – D. Pepe: Děvčata první republiky
D. Martinková (ed.): Čítanka (nejen) pro volyňské Čechy
M. Ulrychová – R. Mouček (eds.): Sborník z XIV. konference Genius loci Rokycany 2018
G. Lechleitner – Ch. Liebl (eds.): František Pospíšil’s Recordings from the Slovácko and Haná Regions (1910)
Současná kulturní tradice Němců ve Slezsku: vstříc folklorismu
Folklorizmus a kultúra pamäti v súčasnej Bosne a Hercegovine
Současné tendence cimbálových muzik na Uherskohradišťsku
Vliv Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku na existenci a podobu tance verbuňk v etnografickém subregionu Podluží
Druhý život nářečí: Centrální středomoravské dialekty užívané ve veřejné komunikaci a tzv. hanácké obrození
Slovácký verbuňk a jeho interpretace jako projev folklorismu
Sto let od narození Antonína Satkeho
Sedmdesátník Jan Krist
Zdeněk Salzmann 95 let
Blahopřání Evě Rejškové
Odišiel Ján Michálek
17. konference spolku Genius loci českého jihozápadu v Přešticích
Zpráva o projektu Českého rozhlasu Folklor v regionech v letech 2018–2019
P. Bolina – T. Klimek – V. Cílek: Staré cesty v krajině středních Čech
P. Lozoviuk – A. Prigarin a kol.: Etnologija Oděssy v instoričeskoj i sovremennoj perspektivách
A. Němec – R. Hájek: Sídliště Kladno-Rozdělov. Historie, architektura, urbanismus a všední život
J. Doubek – B. Koč – R. Urbánek: Co roztáčel vítr. Historie a současnost větrných mlýnů, mlýnků a čerpadel
P. Stehlík (ed.): Od moravských luk k balkánským horám. Václavu Štěpánkovi k šedesátinám
E. Kuminková (ed.): Muzea v přírodě. Jedinečná cesta muzejnictví
L. Krčmář: Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti jižního Plzeňska na území českobudějovické diecéze
A. Schauerová – M. Maňáková: Regionální folklor do škol. Manuál pro učitele II
CD Čo dedina, pieseň iná. Dedinské folklórne kolektívy a jednotlivci na folklórnom festivale Myjava (1976–1996)
Dvojjazyčné nápisy na Těšínsku aneb těšínský venkov jako experiment s pluralitou
Vidiecke lokality v zázemí veľkých miest na Slovensku. Z výskumu suburbánnych obcí pri Bratislave
Hontianska paráda – pozitívny príklad marginalizovanej obce Hrušov
Inšpiračné zdroje kultúrno-spoločenských podujatí a slávností v súčasnom vidieckom prostredí (na príklade obcí Vlachovo, Soblahov, Malé Dvorníky a Liptovská Teplička)
Neškolení řemeslníci (tzv. náturisté) jako nositelé tradičních technologických postupů (s přihlédnutím k stavitelské tradici v oblastech nížinného domu na Moravě a na Slovensku)
Národopisný soubor Postřekov – jeden z nejstarších folklorních souborů v ČR
Za Zdenkou Jelínkovou a lidovým tancem
Čestmír Loukotka – pozapomenutý český amerikanista a lingvista
O překračování hranic aneb rozhovor s Věrou Kapeller u příležitosti jejího životního jubilea
K osemdesiatke Milana Leščáka
Zdravice Martě Šrámkové
Odešla Renata Zemanová
Etnologie mezi vědou a politikou: Vy/po/zneužívání etnologických věd od 19. století do současnosti
Päť ročníkov ETNODOMU v rámci Folklórneho festivalu Východná
66. Chodské slavnosti jinak
A. P. Salkov: Nacionalno-territorialnyje konflikty v Centralno-Vostočnoj Jevrope vo vnešnej politike SSSR (1938–1949 gg.)
M. Yaír T.S.: Secret Mexico City
M. Pollack: Die Frau ohne Grab
P. Liďák a kol: Upomínka z Rožnova. Padesát let Dílny lidové umělecké výroby Valašského muzea v přírodě
J. Šimánek: Doudlebsko od jara do zimy
L. Krčmář: Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti na Domažlicku
V. Thořová – J. Traxler – L. Tyllner – Z. Vejvoda (eds.): Lidové písně z Podřipska ve sbírce Františka Homolky. I. díl
Na chválu národopisca, tanečného folkloristu Klimenta Ondrejku
Zdence Jelínkové k jejímu životnímu jubileu
Brněnsko a Zdenka Jelínková
Životní jubileum Jana Čumpelíka
Etnomuzikologický seminář 1999
Profil národopisného regionu: Kravařsko, Lašsko
Sklo, keramika a kamnové kachle z archeologických výzkumů na Moravě
Čtyři obrazy ze života lidského
Lidový malovaný nábytek Těšínského Slezska
40. folklórne slavnosti západného Slovenska - Myjava ´99
Chrudimští "Kohoutci" zpívají
Vesnická vánoční slavnost s živým betlémem
Pocta Jaroslavu Čechovi a Čechovcům
M. Mauss: Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech
J. Macůrek: Úvahy o mé vědecké činnosti a vědeckých pracích
M. M: Kerimovovoá: Jihoslovanské národy a Rusko
J. Botík: Chorvátská národnost na Slovensku
Sulkovec Polom
F. Luzel: Contes retrouvés 2
Dvakrát pověsti ze Šumavy
P. Klapil: Záhorský zpěvník
Piesňové žánre v tradičnej hudebnej kultúre
Dichtung und Wahrheit... podruhé
Seznam knih a časopisů z mezinárodní výměny publikací ÚLK ve Strážnici
Resumé
Kultura materiální, duchovní a sociální - antikvovaná trichotomie
Tajomstvo hôr v Bielych Karpatoch
Rituální význam účasti na poslední cestě zemřelých
Polská zemanská literatura jako pramen k poznání lidové kultury 17. století
Narativní metody v současné etnologii
Log in (Etnologický výzkum pomocí e-mailu)
Poutní slavnost v Doubravníku
Vzpomínka na cimbalistu Antoše Frolku
Vladimír Pokora (21.2.1928 -1.12.1999)
Jozef Melicher - znalec a upravovateľ povestí sa dožil významného jubilea
Image města Doksy v první polovině 20. století
Turismus českých železničních fandů – vzpomínání na cesty do Rumunska v 80. letech 20. století
„Kousek domoviny“. Haus Schlesien a Heiligenhof jako turistické kontaktní zóny
Památníky „Velké vlastenecké války“ na sovětské Ukrajině jako zdroj cestovního ruchu
Fenomén obnovených masopustních obchůzek ve vybraných lokalitách Jihomoravského kraje
Sviatok Pesach v dobe koronavírusovej pandémie (etnologická reflexia)
Alberto Vojtěch Frič, Červuiš Pišoád Mendoza a Jaroslav Hašek
Životní křižovatky Andreje Sulitky na cestě k etnologii a národnostním menšinám
Blahopřání Karlu Altmanovi
Odešla Zuzana Marhoulová
Malý velký muž Miloslav Stingl – etnolog, cestovatel a spisovatel
Mezinárodní konference o turismu a východní Evropě
Osvícení měšťané v osvíceném státě? Proměny městské společnosti v českých zemích pozdního raného novověku
Výstava „Makovníky, okravčáky, kocury, brňáky, banďury...“
L. Lukács: Szent Vendel főpásztor, barmok patrónusa... Szent Vendel hitvalló tiszteletéről Németországban és Magyarországon / Oberhirt Sankt Wendelin, Patron des Viehs... Zur Verehrung von Bekenner Sankt Wendelin in Deutschland und Ungarn
A. B. Mann: Rómski kováči na Slovensku / Roma Blacksmiths in Slovakia
Vlastivěda moravská, nová řada Země a lid, sv. 1–13
P. Číhal (ed.): Erotika v lidové kultuře
Z. Kučera: Šumava a Bavorský les na starých mapách = Der Böhmerwald und Bayerische Wald auf alten Landkarten
Jiné jako zrcadlo: etnografický pohled v českém meziválečném nonfikčním filmu
Zobrazení vesnice v českém filmu na počátku 50. let na příkladu filmu Slepice a kostelník
Folklor jako únik? Pořady s folklorní tematikou ve vysílání Československé televize na přelomu 60. a 70. let 20. století
Etnické a genderové stereotypy ve filmové sérii James Bond
Folklorní soubory národnostních menšin v českých zemích a majoritní folklorní hnutí. (Na příkladu vybraného vzorku souborů a jejich aktivit po druhé světové válce)
Zamyšlení nad úlohou etnografického filmu: Jak vznikal dokument „Říkejte mi strýcu“
První inventura: Karel Dvořák a jeho barevné fotografie lidového oděvu
Jubilujúca Anna Divičanová/Gyivicsán
K devadesátinám Vlastě Svobodové
K jubileu Daniela Luthera
Zemřel Bruno Nettl
75. výročí Karpatsko-dukelské operace – konference a celostátní setkání Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel
14. mezinárodní konference o sociálním kontextu smrti, umírání a pohřbívání – Death, Dying & Disposal
Pražská výstava „Stará Ukrajina Františka Řehoře“
Etnologové a Senát Parlamentu České republiky
J. Varchol: Kalendarna ta simejna obrjadovisť Ukrajinciv Slovaččyny
L. Silovský: Slavné plzeňské firmy a podnikatelé
Čeložnice ve vzpomínkách a písních
M. Friedl – RukyNaDudy – Grunik: Píseň země
J. Langer: Lidové stavby v České republice
Editorial
The Worker for the Peasant, the Peasant for the Worker: the Transformation of Harvest Festival froma Traditional Folk Feast into a Tool of the Politics of Normalization in Czechoslovakia
Dance Parties and the Symbolic Construction of Communities in the Era of Late Socialismin Czechoslovakia
“Do Not Allow History and Memory to Be Forgotten!” Re-emigrants from Yugoslavia as a Memory Communityof an Alternative Collective Memory
Tailor’s Guilds and Their Influence on the Formation of Women’s Rural Dress in Central Europe in Early Modern Times
Czech Prosaic Folkloristics after 2000: Between Continuity and Revitalization
The List of Intangible Elements of Traditional Folk Culture in the Czech Republic
On Creating Intangible Cultural Heritage Lists in Slovakia: the State of the Art in 2019
Blueprinting’s Path to the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity
S. Brouček et al.: Česká republika a diaspora: Co bylo a co bude? [The Czech Republic and Diaspora:What Was and What Will Be?]
J. Nosková (ed.): „Proč to vyprávím?” První polovina 20. století v písemných vzpomínkách německých obyvatelBrna / „Warum erzähle ich das?” Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts in schriftlichen Erinnerungen deutscherBewohner Brünns [“Why Am I Narrating That?” The First Half of the 20th Century in Written Recollections of theEthnic German Inhabitants of Brno]
B. Půtová (ed.): Identity, Tradition, and Revitalization of American Indian Cultures
Z. Panczová: Konšpiračné teórie: témy, historické kontexty a argumentačné stratégie [Conspiracy Theories: Themes, Historical Contexts, and Argumentation Strategies]
M. Botiková – M. Válka et al.: Ethnology for the 21st Century: Bases and Prospects (Eva Chovancová)
P. Janeček: Mýtus o pérákovi. Městská legenda mezi folklorem a populární kulturou [The Myth ofthe Spring Man: An Urban Legend between Folklore and Popular Culture]
Veľká noc a spôsoby jej slávenia na Slovensku v 21. storočí
Projekt Obnova dediny: Lokálne stratégie starostlivosti o kultúrne dedičstvo a ich vplyv na kvalitu každodenného života vo vidieckom prostredí na Slovensku
Každodennost jako stavební prvek autenticity dokumentárního filmu: o společných cestách vědců a filmových tvůrců
Sledování zahraničních televizí v každodenním životě v období socialismu: jihočeská zkušenost
Stavební paměť lokality: Uherský Ostroh a stavitel Josefa Šuta
Postřehy z obnovených hodů v Bedřichově na Blanensku
Ochrana kulturního dědictví na příkladu vodního mlýna v Bohuslavicích
Sté výročí úmrtí Josefa Klvani (1857–1919)
Vždycky jsem toužil po exotice a po cestování: rozhovor s jubilantem Václavem Hubingerem
Životní jubileum Heleny Noskové
Za Evou Urbachovou
Mezinárodní konference o kramářských písních
M. Vrzgulová – Ľ. Voľanská – P. Salner: Rozprávanie a mlčanie. Medzigeneračná komunikácia v rodine
Z. Beňušková: Občianske obrady na Slovensku
G. Rožai: Toponymia severnej časti Slanskej doliny (zdroj poznávania kultúrno-hospodárskych, etnických a jazykových osobitostí regionálneho vývinu)
A. Dunajová: Katalog lidové architektury. Část dvanáctá. Okres Znojmo
J. Kučerová (ed.): Padá, padá rosenka. Výběr českých, moravských a slezských lidových písní
Třikrát pohled ze Starého mostu
Ročníkový obsah
Resumé
Čí je to jídlo? Migrace a kulinární kultura ve 21. století
PNG Made: proměny stravování na Papui-Nové Guineji
Grilovaná kuřata v síti kulturních významů. Inovace a proměny v české stravě ve druhé polovině 20. století a na začátku 21. století
Vaříme z ničeho: Válečné stravování v Bosně a Hercegovině mezi lety 1992–1995
Determinanty a špecifiká tradičnej stravy v kontexte identity na vybraných príkladoch v lokalitách horného Spiša
Narodila se před sto lety: Věra Šejvlová (1919–2004)
K stému výročí narození Václava Šolce
Od lidového oděvu do knihovny a zase zpět aneb rozhovor s jubilantkou Alenou Jeřábkovou
Významné životní jubileum Miloslavy Turkové
Blahopřání Lence Novákové
Jubileum Zdeňka Uherka
Odešla Cecilie Havlíková
15. konference spolku Genius loci českého jihozápadu
Výstava Zikmund 100 v plzeňské Papírně
Muzejní noc ve Veselí nad Moravou
MFF Strážnice 2019
D. Dědovský – L. Dušek: Lidová kultura západních Krkonoš ve světle Národopisné výstavy českoslovanské 1895
H. Beránková (ed.): Josef Klvaňa (1857–1919). Náčrtky mého životopisu. Paměti a fotografie
G. Fatková – A. Königsmarková – T. Šlehoferová: Tachovská kuchařka receptů, příběhů a vzpomínek
P. Michalovič: Ľudová nástrojová hudba na Záhorí. Jej štýlove vrstvy a typy nástrojových seskupení
M. Babiak – J. Blecha – J. Hamar: Slovenský loutkář 1928
Resumé
Tradice, zkušenost, inovace: náčrt možného vymezení pojmů (nejen) ve vztahu ke studiu evropského křesťanství
Tradice a konstrukce tradice české reformace v novodobých protestantských církvích
Pravoslaví a lidová religiozita v Bulharsku a v Makedonii na příkladu současných pohřebních rituálů
Přístupy věřících ke stravovacím doporučením v křesťanských církvích a náboženských společnostech (na příkladu tří jihomoravských měst)
Náboženské tradice a jejich absence v současné české pohřební praxi
Pesach – sviatok macesu, pamäti a identity: premeny náboženskej tradície v bratislavskej židovskej komunite
Symbióza náboženství a lidové magie na příkladu praktikování lidové magie žítkovskými bohyněmi
Velké blahopřání Jiřině Langhammerové
Inspirace Evy Krekovičové
Životní předěl Pavla Popelky
Jaroslavu Krčkovi k osmdesátinám
Za Jiřím Traxlerem (1946–2019)
Konference SIEF 2019 v Santiagu de Compostela
Výstava Hana Podolská, legenda české módy
Výstava „Muž ve stínu“
Z. Panczová: Konšpiračné teórie: témy, historické kontexty a argumentačné stratégie
M. Vrzgulová: Nevyrozprávané susedské histórie. Holokaust na Slovensku z dvoch perspektív
P. Freiwillig: Od mlýnů k továrnám. Výrobní stavby na Frýdlantsku
J. R. Freedman: Peggy Seeger. A Life of Music, Love, and Politics. – P. Seeger: First Time Ever
Z. Jurková: Romští hudebníci v 21. století
L. Paleček: Věznice borská
Resumé
K vývoji italské folkloristiky a etnografie: od renesančních sbírek lidové slovesnosti k pozitivismu
Vlastní cestou? Švýcarská etnologie v 19. a první polovině 20. století
Urbánnoetnologický výskum na Slovensku v 21. storočí: reflexie a výzvy
Reprezentace romské jinakosti: reflexe konstruování objektu českých sociálních věd
Aplikovaná folkloristika v Maďarsku, na príklade Táncház – módszer
Od Sta studentských revolucí ke Stu studentským evolucím. K metodě prvního longitudiálního projektu české orální historie
Svatý jede dědinú aneb o proměnách mikulášské obchůzky v Lužné
Bernardino de Sahagún a počátky antropologie v Mexiku (k 520. výročí narození)
Václav Pletka (22. 2. 1919 Brno – 23. 5.1997 Praha)
O jedné Slovence v Čechách a na Moravě aneb k jubileu Soni Švecové
První generace etnografů studujících Romy v českých zemích a na Slovensku: Eva Davidová 1932–2018
Za Karlem Pavlištíkem
Výstava k 90. výročí dostavby mostu v Bechyni
Výstava Spřízněni volbou v pražském Klementinu
Dvě konference spolku Genius loci českého jihozápadu v Přešticích a Rokycanech
Od demokratizácie k demokracii: orálna história vo výskume súčasných dejín
9. Celostátní přehlídka choreografií folklorních souborů – Tvůrčí taneční dílna 2018 v Jihlavě
J. Mikulec: České země v letech 1620–1705. Od velké války k dlouhému míru
M. Korandová: Západočeská dramata J. K. Tyla
D. Holý: Problémy vývoje a stylu lidové hudby. Lidová taneční hudba na moravské straně Bílých Karpat v subregionu Horňácko
M. Toncrová – S. Smutná (eds.): Lidové písně z Podhorácka III. Tišnovsko a Bystřicko
Resumé
Arménská diaspora a její identitární strategie: chodžové, amirové, cechy
Interakcia socioprofesijnej skupiny a mesta na príklade Zvolena – mesta lesníctva
Předávání znalostí mezi tanečními mistry
Motivace k výkonu taneční profese na „volné noze“ v současné české společnosti
„Populární hudba“ v síť(ov)í měst
Přínos Václava Matěje Krameria k počátkům české mimoevropské etnografie
Dvě stě let od narození Václava Bolemíra Nebeského
Jubilantka Judita Hrdá
Sedmdesátník Jiří Pajer
Výročí Kateřiny Klápšťové
Blahopřání Bohuslavu Šalandovi
Vanda Jiřikovská jubilující
Výstava Jízda králů na Hané. Lidový obyčej v proměnách času
Výstava Příběh Zlaté stoky. 500 let jedinečného díla Štěpánka Netolického
„Osmičkové“ roky na Nepomucku
Nové publikace o podmalbách na skle
Seminár o ľudovej piesni 2016. Výskum, dokumentácia a edície ľudových piesní v oblasti západného Slovenska, Záhoria a slovensko-moravského pomedzia
Sborník prací k 160. výročí narození Františka Řehoře
M. Novotný: Jaroslav Špillar, malíř Chodů
CD Kopaničjarske víprafki. Spomienkové rozprávania z Priepasného – Víprafki. Rozprávania z Priepasného
Prodaná nevěsta na plzeňském nám. Republiky 7. září 2018
Ročníkový obsah
Resumé
Z českých zemí do jihovýchodní Evropy: případová studie překonávání diskontinuity
Heimat je Heimat? Tematizování „domova“ ve vzpomínkách zůstavších německých obyvatel českých zemí
„Povstaňte, všichni synové této země“: společenské změny na Papui-Nové Guinei po získání samostatnosti
OKO – pohled na (tehdejší) současnost. 37 hodin autorského svědectví o české společnosti v novém státě
Humanitarian Action, Solidarity and the Market of Interest in Serbia: The media discourse
Síla tradice
Etnografické postřehy Egona Erwina Kische v díle Objevy v Mexiku
Český a slovenský CIOFF – vzpomínka ke 100. výročí vzniku československé republiky
Baví mě dělat věci, které byly a někdy jsou stranou pozornosti... Rozhovor s jubilantkou Hanou Dvořákovou
Oslava životního jubilea Dušana Holého
Blahopřání Vlastě Ondrušové
Za Zuzanou Profantovou (25. 2. 1953 – 1. 7. 2018)
Za horami, za dolami. Tri storočia Slovákov vo Vojvodine
MFF Strážnice 2018
C. Townsend: Malintzin. Una mujer indígena en la conquista de México
L. Janeček: Mýtus o pérákovi. Městská legenda mezi folklorem a populární kulturou
M. Škarpová: Mezi Čechy, k pobožnému zpívání náchylnými. Šteyerův Kancionál český...
T. Spurný: Staroselské kousky neboli do kolečka
M. Botíková – M. Válka a kol.: Ethnology for the 21st Century. Bases and prospects
M. Ulrychová – R. Mouček (eds.): Sborník z konference Genius loci českého jihozápadu
I. Přibylová – L. Uhlíková (eds.): Od folkloru k world music: Na počátku bylo…
Resumé
Fenomenologie volného času a homo consumens
Volný čas migrantů na příkladu Poláků v Brně
„Starneme pri tom, že stále niečo robíme...“: Dôchodok ako voľný čas?
Folklorní mejdlo: „Folkloristé“ v Praze jako kulturní kohorta
Československé přehlídky a soutěže folklorních souborů v druhé polovině 20. století: zrcadlo doby a tvůrčích přístupů
Mají tradice lidové kultury místo v současné škole? Analýza výsledků realizovaného projektu Tady jsme doma – regionální folklor do školy
Jan Bohumír Práč a jeho životní dílo – sbírka ruských a ukrajinských lidových písní
K významnému výročí Karla Fojtíka
Folkloristika jako vědecká i životní vášeň: rozhovor s Dorotou Simonidesovou
Blahopřání Ireně Štěpánové
Jubilantka Jarmila Pechová
Odešla Milada Bimková
Brněnský koncert k poctě Františka Sušila
Soutěž „Děti a píseň – Zpěváček 2018“
J. Nosková: „Proč to vyprávím?“ První polovina 20. století v písemných vzpomínkách německých obyvatel Brna / „Warum erzähle ich das?“ Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts in schriftlichen Erinnerungen deutscher Bewohner Brünns
Kolektiv autorů: Recetario medicinal Azteca
L. Bidgood: Czech Bluegrass. Notes from the Heart of Europe
Pavel Raška: Kancionál založený ke cti a chvále Pánu Bohu všemohoucímu (1774)
Resumé
Festivity v urbánnom prostredí so zameraním na banícke tradície mesta Banská Bystrica
Městské slavnosti v Brtnici, Jemnici a Jihlavě s přihlédnutím k širším souvislostem
Skolení draka – tradiční letní slavnosti v hornofalckém městě Furth im Wald
Marocké městské festivaly moussems
Festivity a každodennost ruských „bílých“ emigrantů v pražském exilu v prolínání historie a vzpomínek
Pocta Aleně Plessingerové
Poděkování Naděždě Urbáškové
Josef Petráň (23. 8. 1930 – 3. 12. 2017)
Za Ctiborem Nečasem
Odišla legenda slovenského folklorizmu: Štefan Nosáľ (20. 1. 1927 – 22. 7. 2017)
Muzeum pracovní medicíny v Real del Monte a Anglický hřbitov v Mineral del Chico
Etnografika v muzeích mexického města Pachuky
11. konference spolku Genius loci českého jihozápadu v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích
Mezinárodní sympozium Folklorní hnutí druhé poloviny 20. století v kulturním, sociálním a politickém kontextu
T. M. Bohn: Der Vampir. Ein Europäischer Mythos
V. Michalička: Kopřiva. Plevel, který šatil
Eugen Bárkány: Židovské pamiatky na Slovensku
M. Sopoliga: Ľudová architektúra Ukrajincov Slovenska
M. Korandová: Sága rodiny Škodů
Resumé
Evolutionary Paths of Czech Prosaic Verbal Folkloristics from the Formation as a Scientific Discipline until the year 2000
Czech Ethnochoreology in the Context of Time and Society
Research into Folk Dress in the Czech Lands: From Topography to European Ethnology
Ethnic Studies it the Czech Republic
Ethnology in Slovakia in Crucial Historical Periods (after 1968 and 1989): From a Historical to a Social Sciences Discipline?
Ethnology at Masaryk University in Brno. The 70th Anniversary of the Foundation of the Sub-Division for Ethnography and Ethnology
Karel Dvořák (1913–1989)
Jaromír Jech (1918–1992)
Oldřich Sirovátka (1925–1992)
Iva Heroldová (1926–2005)
Josef Vařeka (1927–2008)
Václav Frolec (1934–1992)
Richard Jeřábek (1931–2006)
Jiří Langer (*1936)
Editorial
Summary
Apokalyptické vízie konšpiračných teórií na slovenských antisystémových internetových stránkach
Argumentum ad hominem. Argumentačné stratégie zástancov konšpiračných teórií v slovenských internetových diskusiách
Současné démonologické pověsti západních Čech a jejich katalogizace
Několik poznámek k současným mexickým pověstem a fámám
„Noví mluvčí“ v kontextu menšinových jazyků v Evropě a revitalizačních snah
Novodobá taneční tradice v Popicích u Hustopečí v kontextu historicko-kulturního vývoje obce
Metodologické inovácie v československom národopise 20. storočia. Pocta Andrejovi Melicherčíkovi k stému výročiu narodenia (1917–1966)
Čeněk Paclt (1813–1887): L´enfant terrible mezi českými cestovateli 19. století
Josef Kořenský (1847–1938): cestovatel, nebo turista?
Eva Davidová a její životní milníky
K životnému jubileu Sone Burlasovej
Vzpomínka na Jeana Roche (23. 6. 1946 – 30. 7. 2017)
Výstava Slavnosti estonského tance v Poběžovicích
Nebeklíče od Landfrasů – knižní bestsellery 19. století
Obyvatelé Římová ve Velké vlastenecké válce
Konference Shaping Identities / Challenging Borders
Konference „V pohybu“. Migrace, mobilita a transport pohledem etnologie
7. mezinárodní konference mladých folkloristů v estonské Narvě
P. Kaleta: Tajemné etnikum z Krymu. Osudy příslušníků karaimské emigrace do meziválečného Československa
P. Salner: Židia na Slovensku po roku 1945. (Komunita medzi vierou a realitou)
S. Brouček a kol.: Migrace z České republiky po roce 1989 v základních tematických okruzích
P. Slavkovský: S nošou za industrializáciou krajiny. Tradičné podoby dopravy na slovenskom vidieku
I. Malinová – J. Otčenášek – V. Lendělová: Skejuš – Skejušané – Skejušan. Rusíni v Chomutově, původ, historie a současnost
A. Kurial – V. Kovářů – J. Kuča: Katalog lidové architektury. Část jedenáctá. Okres Kroměříž
Internetový katalog korespondence k historii brněnského pracoviště Etnologického ústavu AV ČR
Ročníkový obsah
Resumé
Maďarský národopis – popis maďarského národa?
Politické sjednocení Itálie a budování národní demoetnoantropologie
Od folklivsforskning k evropské etnologii, antropologii a zpět: švédská etnologie v 19. až 21. století
Etnologie, ideologie a moc – na příkladu Estonska
Britská sociální antropologie: vznik, vývoj a klíčové koncepce
Cesty napříč disciplínami k dalšímu využití narativních pramenů. Na příkladu orální historie a etnologie
O mladé antropologii a zralých antropolozích aneb K šedesátinám Václava Soukupa
Má ráda život a život ji má rád… K jubileu Věry Kovářů
Za Milošem Vršeckým (1950–2017)
Odešel Luděk Štěpán
Galerie Krampus v Kaplici
Zisk pro všechny: výstava k dějinám německých zemědělských družstev
Zamyšlení nad výstavou Království Benin: bronzy zkropené krví
Seminář „Muzeum v přírodě a krajina“
Jubilejná 25. Šaffova ostroha
Strážnický festival 2017: vedro, davy, politika, klišé a invence
Ľ. Voľanská: V hlave tridsať, v krížoch sto. Starnutie v autobiografiách v Bratislave a Viedni
M. Válka a kol.: Od národopisu k evropské etnologii. 70 let Ústavu evropské etnologie FF MU
P. Hrbáčová: Tradiční tkalcovství na Horňácku
Fotografie Floriana Zapletala získali na Ukrajine titul Kniha roka 2016
Resumé
M. Jakoubek (ed.): Teorie etnicity. Čítanka textů
B. Soukupová: Židé v českých zemích po šoa. Identita poraněné paměti
S. Kreisslová – L. Novotný: Kulturní život německé menšiny v České republice
A. Jeřábková: Lidová oděvní kultura. Příspěvky k ikonografi, typologii a metodologii
K. Dvořák: Soupis staročeských exempel. Index exemplorum paleobohemicorum
Dom, v ktorom sa tancuje. O životě a svete choreografa Vlada Urbana
Resumé
„Etnografcká geognosie“ a počátky urbánní protoetnologie
Možnosti a formy adaptácie sociálne a ekonomicky vylúčeného obyvateľstva na periférii mesta do majoritnej spoločnosti (na príklade Trnavy)
Panelová sídliště jako objekt zájmu etnologie (na příkladu brněnského sídliště Lesná)
Řidiči autobusu: emický pohled na socioprofesní skupinu v urbánním prostředí Prahy
Graffti, město a antropologie
Pocta moravskému rodákovi v daleké Dolní Kalifornii v roce 2015 (Václav Link /1736–1797/)
Ángel María Garibay Kintana – zakladatel nahuaských studií
O „psaní pohybem“ a životní radosti: rozhovor s jubilantkou Ladislavou Košíkovou
Jubilující Milena Secká
Eduardu Maurovi k osmdesátinám
Zdravice Stanislavu Broučkovi
Mezi folkloristikou, teatrologií a literární vědou – pozdravení Ludmile Sochorové
K významnému životnímu jubileu Jana Pavlíka
Historie lyžování na Železnorudsku v Turistickém centru v Železné Rudě
Cirkusáci z Pošumaví v žihobeckém Muzeu Lamberská stezka
Výstava Příběh keramiky z Olomučan
Jaký je původ dlouhých ?éten 3+0 a 3+0+2 v depozitářích moravských muzeí?
Aerofóny v ľudovej ansámblovej hudbe v oblasti Bielych Karpát
Několik poznámek k chodské a chebské lidové hudební kultuře a její interpretaci
Moravské písně milostné – nedoceněný milník moravské hudební folkloristiky
Rusíni v České republice: „revitalizace“ národnostně menšinové identity
Bylo by smutný, kdybysme nebyli veselí…
Počátky ženského cestovatelství ve světě a u nás: od Idy Pfeifferové k Barboře Markétě Eliášové
Vzpomínka na Josefa Beneše
Evě Romaně Melmukové Šašecí s úctou
Loučíme se s Olgou Hrabalovou (1930–2017)
Odešel Ján Podolák, doyen slovenské etnologie
In memoriam Jiřího Parduby
Život harmoniky v Bavorsku
Cizí bohové na oltáři Evropy: umělecká fascinace Afrikou a Oceánií
Výstava o kopřivě
Brikoláž – bádání nad zítřejšími tématy
Mezinárodní konference „Etnológia v treťom tisícročí: témy, metódy, výzvy“
Mezinárodní dudácký festival Strakonice 2016
Mrákovská hyjta 2016
Celostátní přehlídka choreografí folklorních souborů v Jihlavě 2016
J. Mačuda – J. Schneiderová: Tradiční lidový oděv na Znojemsku; J. Mačuda: Od Hromnic až do Tří králů
J. Tancer: Rozviazané jazyky. Ako sme hovorili v starej Bratislave
M. Korandová: Piruety na ostří nože
J. Otčenášek (ed.): Černá nevěsta. Pohádky a pověsti spolupracovníků a studentů Karla Jaromíra Erbena
Áron z Hůrky: O Igimarasussukovi, který jedl své ženy
Mezinárodní festival etnologických dokumentárních flmů „Kratovo 2016“
Resumé
Migrace v české etnologii: náměty k obohacení migrační teorie
Novokřtěnci na Moravě a jejich kulturní odkaz
„Odsun“ Němců v české vzpomínkové kultuře
Nechtěné „tě pic!“ Politika paměti představitelů nuceně vysídlených brněnských Němců na počátku padesátých let 20. století
Zaniklý svět podomních obchodníků v nářečním pojmenování
Nářeční lexikum na východní Moravě a karpatská salašnická kolonizace
Tančit a zpívat pro lepší život? Výsledky výzkumu folklorního hnutí v Estonsku
Život je krásný: Karel Otto Hrubý 1916–1998
100 let od narození zpěváka Jožky Severina z Tvrdonic
Vzpomínání s jubilantkou Evou Kröschlovou
K okrúhlemu jubileu Hany Urbancovej
Blahopřání Lubomíru Tyllnerovi
K devadesátým narozeninám Miguela Leóna-Portilly a ještě k jednomu výročí
In memoriam Zdeňka Měřínského
Krajka v proměnách času
Musée Berb?re v Jardin Majorelle: berberská kultura skrytá v zelené oáze
Lindberg na starých pohlednicích. Výstava v Muzeu selského domu v bavorském Lindbergu
19. ročník ETNOFILM-u Čadca
Vymyslet festival: čtvrtstoletí Folklorního festivalu Pardubice – Hradec Králové
Z. Krišková: Etnokultúrne kontexty výroby modrotlače. Modrotlačiarksa dielňa v Hranovnici
P. Košťálová: Stereotypní obrazy a etnické mýty. Kulturní identita Arménie
A. Kurial – V. Kovářů – J. Kuča: Katalog lidové architektury. Část desátá. Okres Třebíč
Genius loci českého jihozápadu X
F. Jančíková-Minaříková: Valašská dědina Držková
Slovácko 2015
Ročníkový obsah
Resumé
Od národního hnutí k folklorismu: proměna lidového oděvu v Evropě v 19. a 20. století
"Kroj" v postmoderně. Politika identity, inscenování a identifikace
Funkce "Trachtu" v životě obyvatel severní části Bavorského lesa (současný stav)
Rekonstruované časy. Případová studie k norskému lidovému oděvu
Smírčí kříž v Jetenovicích
Kosmorama XVIII. a XIX. století jako etnografcký pramen
100 let od narození Vladimíra Klusáka
Jubilující Jiří Langer
Laudácio Ludmile Tarcalové
Přátelský pozdrav Aleně Křížové k životnímu jubileu
Oslávenkyňa Věra Frolcová
Jubilejní ohlédnutí za dílem Jiřího Traxlera
Muzeum v bavorské části hraničního nádraží v Bayerisch Eisensteinu
Výstava k 125. výročí narození Antonína Václavíka
Umění australských domorodců ? tentokrát v srdci Českého středohoří
Lufťáci maleničtí. Život na letním bytě na přelomu 19. a 20. století
Muzeum v přírodě Rochus se otevřelo veřejnosti
Prezentace venkovského stavitelství v muzeích v přírodě a muzejních expozicích
20. konferencia z cyklu Etnológ a múzeum
Průsečík světů na MFF Strážnice 2016
Kultura folkloru – folklorní kultura: 71. ročník MFF Strážnice
R. Hlúšek: Nican mopohua. Domorodý príbeh o zjavení Panny Márie Guadalupskej
G. Novotný: Tři lesní inženýři. Josef Opletal, Karel Šiman a Gustav Artner
V. Vrlová – L. Drápalová – I. Válek: Návrat ke kořenům. Lidová kultura a tradice na Moravskoslovenském pomezí
S. Burlasová: Naratívne piesne o zbojníkoch. Príspevok k porovnávaciemu štúdiu
J. Plocek: Kroužení nad Vysočinou, hudbou a jedním festivalem
Resumé
Badatelské spektrum současné etnomuzikologie: cesta etnomuzikologů do města
Co dělají etnomuzikologové? Stará otázka pro nové století
Vícemístná etnografie: příklady aplikace v současných antropologických a etnomuzikologických výzkumech
Střet náboženských zvuků v městském prostoru: případ náboženského soundscape v Lublani
Hudba jako antropologické zrcadlo menšiny na příkladu výzkumu hudebních aktivit současných vídeňských Čechů
Za životem a dílem Oresta Zilynského
Od tkalcovského stavu do čela NÚLK - rozhovor s jubilantem Josefem Jančářem
Věra Thořová jubilující a kulminující
K osmdesátinám Heleny Šenfeldové
K okrúhlemu jubileu Heleny Beránkovej
Blahopřání Aleně Schauerové
Devadesát protančených let Milady Bimkové
Odešel Jiří Setinský
Vzpomínka na Vlastu Sukovou
Kalendářní obyčejová kultura v městském a vesnickém prostředí
Výstava artefaktů soutěže Cena uměleckého skla 2015 (Gletscher-Prise-Glaskunstpreis) v bavorském Ludwigsthalu
E. Románková (ed.): Uchováno budoucím generacím. Devadesát let sbírkotvorné činnosti Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
R. Doušek - D. Drápala (eds.): Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě
M. Benža: Tradičný odev Slovenska / Traditional clothing of Slovakia
Růže chuti přerozkošné. Antologie moravských rukopisných kancionálů 17. a 18. století
L. Tyllner - J. Traxler - V. Thořová: Průvodce po pramenech lidových písní, hudby a tanců v Čechách
A. Schauerová - M. Maňáková: Regionální folklor do škol. Manuál pro učitele
Jan Hajšman: Městský obvod Plzeň
Škola folklorních tradic
Trhlina v čase a v prostoru: Slovenský krojovaný ples v Brně
Resumé
Přehlídky lidských kuriozit v kontextu dobové komiky
Žena jako objekt tištěných vtipů ve vybraných ročnících Vilímkova kalendáře Humoristických listů
Štruktúra komického obrazu v tradičnom bábkovom divadle na Slovensku
Hudební folklorismus v Polsku: historický přehled
Martinské hody v Zubří u Nového Města na Moravě
Měl jsem v životě štěstí... Rozhovor k pětaosmdesátinám Karla Pavlištíka
Zdravica k jubileu Alexandry Navrátilovej
Pozdrav Lubomíru Procházkovi
K životnímu jubileu Jiřího Škabrady
Přátelská zdravice Mirjam Moravcové
Mikuláši Mušinkovi k narozeninám
Za Štefanom Mruškovičom (10. 9.1932 – 3. 1. 2016)
Zemřel zpěvák Václav Harnoš
Gottfried Lindauer 1839–1926. Plzeňský malíř novozélandských Maorů
Výstava Čepujeme volyňské pivo
Vesnice v hledáčku studentů fotografie
27. konference Asociace evropských muzeí v přírodě
Konference „Občianske aktivity a angažovaný výskum“
Konference spolku Génius loci českého jihozápadu
Sidmouth 2015: „Ear to the Past, Eye on the Future“
O. Danglová: Modrotlač na Slovensku / Blueprint in Slovakia
M. Šimša: Knihy krejčovských střihů v českých zemích v 16. až 18. století
Z. Vejvoda (ed.): Plzeňsko v lidové písni I; Z. Vejvoda – M. Ulrychová – J. Traxler (eds.): Plzeňsko v lidové písni II
Resumé
National Minority Organisations in Prague: structure, competence and social activities
National Minorities in Brno. The Cultural Heritage of Roma in Excluded Locations
Between Politics, Science and Bearers. Implementation of the UNESCO-Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage
The Ride of the Kings in Vlčnov from the Perspective of Contemporary Research
Folk Art and Craft as Cultural Heritage. Ethnological Perspective and Practice on an Example of Slovakia
Ethnological Museums in the Czech Republic: documentation, presentation and interpretation of traditional folk culture
The Future of the Tradition
A History of Open-Air Museums in the Czech Republic
Open-Air Museums in the Czech Republic
Traditional Folk Dress in Moravia – identification, analysis, conservation and sustainable condition of materials collected between 1850 and 1950
Applied Research into Building Techniques of Traditional Earth Houses
Geographic Information System of Traditional Folk Culture (1750–1900) – an effective way to make the results of ethnological research accessible
Martin Šimša: Knihy krejčovských střihů v českých zemích v 16. až 18. století [Tailor’s Pattern Books in the Czech Lands in the 16th – 18th Centuries]
Alena Kalinová: Lidové podmalby na skle. Sbírka Moravského zemského muzea / Hinterglasbilder. Sammlung des Mährischen Landesmuseums / Reverse Painting on Glass. Collection of the Moravian Museum
Jarmila Procházková et al.: As Recorded by the Phonograph. Slovak and Moravian songs recorded by Hynek Bím, Leoš Janáček and Františka Kyselková in 1909–1912
Bibliographies Enclosed to Journal of Ethnography
Editorial
Summary
Institucionalizace folklorismu v českých zemích
Národní ústav lidové kultury a Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici. (K 60. výročí založení ústavu a 70. výročí konání festivalu)
Lidový hudebně-taneční projev jako scénický tvar – folklorní soubory v českých zemích v péči jedné instituce
Súčasné problémy scénickej tvorby amatérskych folklórnych súborov na Slovensku v kontexte inštitucionálnej starostlivosti o ľudový tanec
Současné narativy o „těch druhých“ aneb Verbalizace ohrožení ve veřejném prostoru
Činnost vybraných dětských folklorních souborů – sociologický výzkum
Ke stému výročí narození Josefa Polišenského
Rozhovor se Zdeňkem Salzmannem u příležitosti jeho devadesátin
K životnímu jubileu Marie Brandstettrové
Pozdrav a přání Martě Botikové
Blahopřání Iloně Vojancové
Andrej Sulitka 70 let
In memoriam Ludvíka Vaculíka (23. 7. 1926 – 6. 6. 2015)
Konference Konec antropologie v Čechách
Musée Tiskiwin v Marrakéši – dotek antropologie v arabském světě
Folklorní čas odzadu aneb 70 let MFF ve Strážnici a 94 let Slováckého roku v Kyjově
M. Pavlásek: S motykou a Pánem Bohem
V. Horpeniak: Šumava očima Vladimíra Horpeniaka II. Šumavský místopis
F. Zapletal: Dřevěné kostelíky Zakarpatí
Jižní Plzeňsko XII, 2014
Ročníkový obsah
Summary
Evropská etnologie a koncept nehmotného kulturního dědictví
Tanec a klobása — hmotná forma nehmotného kulturního dědictví, nebo naopak (slovinské zkušenosti)
Udržte tancování při životě. Několik osobních postřehů o tanci jako tradici a kulturním dědictví
Vytváření nehmotného kulturního dědictví v Srbsku
Kulturní dědictví a cestovní ruch: chorvatské zkušenosti
Proměny kurzů tance a společenské výchovy pro mládež v Čechách od poloviny 19. století po současnost
Jana Kopeckého „Starobavorské Pašiové Divadlo neb Život a smrt našeho Spasitele Pána Ježíše Krista“
K nedožitým devadesátinám Oldřicha Sirovátky
To, co jsem dělala, mě vždycky zajímalo a bavilo... Rozhovor s Martou Šrámkovou
Petr Skalník 70 let
Marta Toncrová české etnomuzikologii
Jubilantka Eva Večerková
Pozdrav Haně Hlôškové k životnímu jubileu
Za Olgou Vlasákovou
Odešel Vlastimil Dřímal
Pocta Jaromíru Nečasovi
Konference Antropologie v akci – od místního ke globálnímu rozměru
Pozvání k diskusi nad dějinami oboru
70. výročí MFF Strážnice
F. Bahenský et al.: Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, sv. 4. Lidová kultura
M. Toncrová – S. Smutná (eds.): Lidové písně z Podhorácka I. Náměšťsko a Velkobítešsko
J. Luffer: Katalog českých démonologických pověst
J. Zajonc – M. Mészárosová – I. Kostovská: Slovenský národopis. Bibliografia 1953 – 2002
Šumava v proměnách času. Revue Jungbauerova vlastivědného spolku 1/2014
Resumé
Ars una, species mille. Forma se mění, ale účel zůstává stejný - výzdoba vesnických domů 19. a 20. století
Relativita a variabilita zdobnosti ženského těla
Kultura na předkožce: novoguinejské variace na fíkový list
Etnografie a spory o etnokulturní interpretaci "lidové kultury"
Maškarádi se vracejí aneb Obnovený masopustní průvod v Opatovicích u Rajhradu
Vzpomínka na Jana R. Bečáka
Sedmdesátník Vítězslav Štajnochr
Vlastimil Vondruška jubilující
Magdaléna Rychlíková jubiluje
Životní jubileum Aleny Vondruškové
Výstava hliněných konstrukcí ve Strážnici
Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore 2015
XVI. Národopisná slavnost v Kinského zahradě v Praze
J. Nosková - J. Čermáková (eds.): "Měla jsem moc krásné dětství." Vzpomínky německých obyvatel Brna na dětství a mládí ve 20. až 40. letech 20. století
V. Horpeniak: Šumava očima Vladimíra Horpeniaka I.
M. Melzer: Anežka Šulová
E. Tomášová (ed.): Etnografická terénní práce. Sborník příspěvků z česko-rakouského odborného semináře
M. Baumann - G. Richter: Nichts konnte den Brauch zerschlagen... 600 Jahre Kötztinger Pfingstritt mit einem Beitrag von Ludwig Baumann
J. Stránský: Strašidla a čarování v Krkonoších
V. Thořová - J. Traxler - Z. Vejvoda: Lidové písně z Prahy ve sbírce Františka Homolky, II. díl
Moravské Slovensko I, II. Reprint z roku 2014
GISTraLiK - internetový rozcestník pro studium tradiční lidové kultury
Dvě jubilea slováckého verbuňku
Resumé
Tradičné čepčenie v kontexte súčasnej svadby na Slovensku
K problematice údajného vlivu Charvátů dosídlených na jižní Moravu a rakouské Valticko na lidovou kulturu Podluží v 19. a ve 20. století
Matěj Mikšíček - dvě stě let od narození
150 let od narození sběratelky lidových písní Františky Kyselkové (27. 3. 1865 - 23. 7. 1951)
Jubilantka Alena Kalinová
Za Janem Trojanem (1926-2015)
Muzeum historie lesa (Waldgeschichtliches Museum) v Sankt Oswald-Riedelhütte
Kdo jsou lidé na Hlučínsku
Betlémy, tentokrát papírové
O dudách a dudácích potřínácté
D. Gesce: Historie českých komunit v Rumunsku
H. Opleštilová - L. Babka: Zmizelý svět Podkarpatské Rusi ve fotografiích Rudolfa Hůlky (1887-1961)
A. Křížová - M. Šimša: Lidový oděv na Moravě a ve Slezsku I. Ikonografické prameny do roku 1850 /Traditional Folk Dress in Moravia and Silesia. Iconographic Sources until 1850
P. Číhal (ed.): Zoomorfní tematika v lidové tradici
K. Žeňuchová: Zbierka ľudovej prózy Samuela Cambela
P. Samojský: Dobrodružství zvané svatba
J. Pajer: Stoletá píseň. Zpěvačka Marie Procházková
Viser p? Valse 1–5. 400 historiske fonografoptagelser af traditionel sang og spillemandsmusik
Resumé
Hledání muslimské nevěsty: od dohodnutých sňatků k internetové seznamce
"Adam přece také neplatil za Evu": kompenzace za nevěstu u Nungonů a její proměny
Popis svatby Karla Poetzla pořízený v německých obcích na Plzeňsku na konci 19. století v konfrontaci s rukopisnými zápisy a studiemi českých sběratelů v témže regionu
Prvé české a slovenské analýzy "Veľkej vojny" z rokov 1914-1915: Tomáš Garrigue Masaryk a Gedor Ruppeldt
Obraz Velké války: výročí jako příležitost k revizi historického vědomí?
Váleční zajatci v Rakousku-Uhersku v letech 1914-1918
Prozaická folkloristika a fenomén první světové války
České, moravské a slezské dialekty v proměnách doby
Propagační grafika ve službách války
Velká válka v hledáčku národopisu
Horňácký muzikant Jan Tomešek
Začátek nekonečna (nejen o letošních jízdách králů, Strážnici, Horňáckých slavnostech a skoronických hodech)
K životnímu jubileu Kornélie Jakubíkové
Blahopřání Zuzaně Malcové
K životnému jubileu Jana Rychlíka
Přání k životnímu jubileu filologa Rudolfa Šrámka
Kdyby vás tak Zíbrt viděl! Výstava k 150. výročí narození Čeňka Zíbrta v píseckém muzeu
Ustrňte se nad osudem válečných vdov a sirotků... aneb Velká válka z pohledu zázemí
Konference "Perspectives on Contemporary Legend. International Society for Contemporary Legend 32nd International Conference" a další folkloristické projekty Ústavu etnologie FF UK v roce 2014
Valné shromáždění České národopisné společnosti a konference Válka pohledem etnologie
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka choreografií slovenských folklórnych kolektívov 2014
Ch. Clark: Náměsíčníci. Jak Evropa v roce 1914 dospěla k válce
M. Darmanović - M. M. Menković: Etnografsko nasleče Kosova i Metochije
G. Novotný: Jaroslav Bakeš (1871-1930). Lékař, na něhož se zapomnělo
E. Večerková: Malované vejce. O kraslicích v českých zemích
A. Votruba: Lidové písně z Kouřimska
100. Krúžkozor Slováckého krúžku v Brně
CD "...und die Kugel macht bum bum!"
Resumé
Etnografická rajonizace: úvahy nad jejím historickým vývojem a smyslem současné existence
K původu a rozšíření nůžkových krovů ve střední Evropě
Lokální identita a paměť krajiny: významné krajinné komponenty v perspektivě aktérů
Mapová aplikace Lidový oděv na Moravě
Novodobá hodová tradice v Dobročkovicích na Bučovicku
Nestor moravské národopisné muzeologie (k nedožitým 100. narozeninám Ludvíka Kunze)
Sto let od narození sběratele Václava Stuchlého
Nad nedožitými osmdesátinami Václava Frolce
K životnímu jubileu Evy Urbachové
Zdravice Zoře Vanovičové
Za Bohuslavem Benešem
Nová národopisná expozice Slováckého muzea v Uherském Hradišti
Konference o dřevěných a polodřevěných sakrálních stavbách v Příboře
Konference Ľudová architektúra a expozícia ľudového bývania
MFF Strážnice 2014 očima "nezávislého hodnotitele"
J. Podoba: Vývoj staviteľstva a spôsobu bývania v dedinskom prostredí v 20. storočí
L. Kalousová: Chodský kroj na prahu 21. století
Z. Profantová (ed.): Folklór a folkloristika vo svete postmoderny
J. Procházková et al.: Vzaty do fonografu. Slovenské a moravské písně v nahrávkách Hynka Bíma, Leoše Janáčka a Františky Kyselkové z let 1909-1912
L. Tyllner: Jihočeské Vánoce. Vánoční písně, koledy, obyčeje a betlémy z jižních Čech, Vysočiny a Pošumaví
V. Thořová - Z. Vejvoda (eds.): V Prachaticích za bránou. Lidové písně z okolí Prachatic a šumavského Podlesí v zápisech sběratelů 19. a 20. století
K. Schwarz: Plzeňské pomněnky
L. Sušilová - K. Fojtík: Sobotěnka
Resumé
Tanec v denících, pamětech a memoárové literatuře: interpretační dilema
Na hraniciach populárnej literatúry a ľudovej slovesnosti (k jednej maďarsko-slovensko-českej pútnickej legende a k jej medzižánrovým súvislostiam
Reflexe vztahu venkovského učitele a lokálního společenství na pozadí událostí zaznamenaných ve školních kronikách na Moravě na přelomu 19. a 20. století
Památníky četnických stanic - jeden z málo známých historicko-etnologických pramenů
Transkripcia a rekonštrukcia audiozáznamov hier ľudového bábkara Bohuslav Anderleho
Tvorba inspirovaná lidovou písní a lidovými obyčeji (ke stému výročí narození Vladislava Vaculky)
K nedožitým devadesátinám Adama Prandy
Blahopřání Kamile Skopové
Aleně Jeřábkové k životnímu jubileu
K jubileu Olgy Kandertové
Zemřel člověk... Za Janem Součkem
Výstava Sedlická krajka
M. Pavlásek - J. Nosková (eds.): Když výzkum, tak kvalitativní. Serpentinami bádání v terénu
J. Pechová (ed.): Lidová kultura v muzeu. Sbírky Etnografického ústavu MZM v Brně.
M. Šimša: Knihy krejčovských střihů v českých zemích v 16. až 18. století
V. Thořová - J. Traxler - Z. Vejvoda: Lidové písně z Prahy ve sbírce Františka Homolky. Studie, kritická edice, I. díl
J. Hamar (ed.): Ľudové bábkové divadlo v Európe
L. Havlíček: Kapitoly k dějinám Valašskokloboucka I-IV
F. Fojtík: Od vesna do vesna
Z. Procházka - J. Nejdl: Recepty ze zámeckých kuchyní aneb pochoutky ze šlechtických sídel / Rezepte aus Schlossküchen oder Delikatessen aus Adelssitzen aus dem Ende des 19. Jahrhunderts
Jižní Plzeňsko X
Resumé
Kresba a malba v antropologii
Etnografický film: průnik vědeckého a uměleckého zakoušení světa
Vizuální reprezentace království Benin a jeho vládce: od období britské koloniální vlády až po současnost
Vec, fotografia a socializmus: príbeh koberca
Od karikatury po rage faces - príspevok k súčasnej vizuálnej komike
Vidím oči (skoronické jízdy králů z roku 2013)
Lehkost bytí spojená s tancem. Rozhovor s Danielou Stavělovou
Nadě Valáškové k narozeninám
Leoš Šatava 60 let
Odešla Věra Haluzová
Několik poznámek k etice terénního výzkumu (k diskusi nad Etickým kodexem České národopisné společnosti)
Workshop České národopisné společnosti "Etika a etnologie"
Konferencia o občianskej vojne a československých légiách v Rusku
5. ročník festivalu antropologických filmů - Antropofest
Národopisná expozice "Od kolébky do hrobu" v olomouckém vlastivědném muzeu
I. Murin: Neverbálna komunikácia v ritualizovanom správaní
L. Kuba: Čtení o Polabských Slovanech
L. Uhlíková et al.: Hudební a taneční folklor v ediční praxi
J. Traxler: Písně krátké Jana Jeníka z Bratřic. II. díl
J. Boháč - R. Salamanczuk: Pozdravy z Chebska na starých pohlednicích. Gr??e aus dem Egerland auf alten Ansichtskarten
Slovácko 2012
Handicapovaní návštěvníci v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici
Resumé
Moving Beyond Borders: Vráz, Frič and Kořenský
On Reflection of the Past in Memory. Czechs in the Republic of South Africa
Folklore Movement and its Function in the Totalitarian Society (on an example of the Czech Republic in the 2nd half of the 20th century)
Long Woollen Cloth Trousers - Medieval Heritage or Carpathian Attribution of Shepherd Culture?
Current Studies of Games and Play in the Czech Republic
String Games in František Pospíšil's Photo Documentation
Czech Traditional Culture and the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity
The List of Intangible Elements of Traditional Folk Culture of the Czech Republic
The Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic
The National Institute of Folk Culture
The Institute of Ethnology of the Faculty of Arts, Charles University in Prague
The Institute of European Ethnology at the Faculty of Arts, Masaryk University in Brno
Czech Ethnological Society
Czech Association for Social Anthropology
Musaionfilm: the Museum Film Festival in Uherský Brod
Folk Crafts and Folk Art Manufacture in the Czech Republic
Stanislav Brouček, and Richard Jeřábek, eds. Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska / Folk Culture. Ethnographic Encyclopaedia of Bohemia, Moravia, and Silesia
Culture, Society, Traditions: Collection of Studies from Ethnology, Folkloristics and Sociocultural Anthropology I-IV
Ethnological Studies and Ethnological Materials: Edition Series of the Institute of European Ethnology at Masaryk University in Brno
Alena Křížová, and Martin Šimša. Lidový oděv na Moravě a ve Slezsku I. Ikonografické prameny do roku 1850 / Traditional Folk Dress in Moravia and Silesia I. Iconographic Sources until 1850
Editorial
Summary
Krajané a současné migrační procesy
"Českoslovenství" na konci světa: krajané na Tasmánii
Krajanská lidová léčba a ritualizované praktiky u Čechů z Ukrajiny a Kazachstánu přesídlených do České republiky
Současný stav evangelického reformovaného sboru v Zelově na příkladu smíšených manželství
Ukrajinská diaspora v Severní Americe, její kultura a etnografické publikace
České, moravské a slovenské tradice krajanů v oblasti Minneapolis (St. Paul, MN, USA)
Jaroslav Mackerle a jeho národopisné dílo o Malé Hané
"Člověk by měl vědět, co dělá" - rozhovor s Jiřím Pavlicou při příležitosti životního jubilea
Jubilující Jiřina Veselská
Blahopřání Jitce Matuszkové
Muž a žena - vzťahové súvislosti v kontexte múzejných zbierok
Konference ICCN v Dubrovníku
Revitalizace, zachování a utváření kulturní identity nativních amerických indiánů
Sališský umělec Shaun Peterson v Praze: umění indiánů amerického Severozápadu
P. Lozoviuk: Grenzland als Lebenswelt. Grenzkonstruktionen, Grenzwahrnemungen und Grenzdiskurse in sächsisch-tschechischer Perspektive
P. Slavkovský: Slovenská etnografia
R. Stoličná-Mikolajová (ed.) - K. Nováková: Kulinárska kultúra regiónov Slovenska
J. Pácalová (ed.): Slovenské rozprávky (1845-1883)
M. Haller et al.: Pašeráci a podloudníci na česko-bavorské hranici
J. Holcman: Stroj se (ne)zadrhl
Návrh Etického kodexu České národopisné společnosti
Ročníkový obsah
Resumé
Ideqqi: keramika kabylských žen
Využití a zpracování hlíny u Romů na území bývalého Československa
Historické okolnosti zániku archaických stavebních projevů pomoravsko-panonského typu lidového domu
K některým archaickým konstrukčním technologiím hliněných staveb na Hané
O zajkovi a medveďovi: k problematike tematického vymedzenia politickej anekdoty
Sobotiště, autor snímku a datum neznámé...
Josef Kandert 70 let
Jediný český Jawalapiti sedmdesátníkem - Mnislav Zelený 1943 až 2013
Přátelské blahopřání k životnímu jubileu Pavla Bureše
K jubileu Vandy Jiřikovské
Petr Novák (20. 2. 1936 Jablonec nad Nisou - 1. 4. 2013 Praha)
Za Barborou Čumpelíkovou
Seminář Sýpky venkovských usedlostí a problematika "špýcharového domu"
Výstava Wiener Typen: Klischees und Wirklichkeit
Postřehy z Myjavy 2013 aneb Festivalové zamyšlení nad vývojem folklorního hnutí (nejen) na Moravě a na Slovensku
MFF Strážnice 2013 alebo "moja" tohtoročná Strážnica
Finále verbířské soutěže na 68. ročníku MFF ve Strážnici očima diváka
Mezinárodní folklorní festival Lužyca 2013 jubilejní
Z. Profantová a kol.: Žili sme v socializme I. Kapitoly z etnológie každodennosti
D. Klímová - J. Otčenášek: Česká pohádka v 19. století
Jak se dá také psát "recenze" (reakce na text M. Šubrtová)
J. Tichá: Gloria, gloria, aby ta trnečka rodila... Jaro na Rožnovsku. Výroční zvyky a slavnosti
O. Kolář: Historická ročenka 2012
N. Belisová: Osud má jméno Dolský mlýn
Posolstvo piesní Slovensku a svetu
Pozvánka na výstavu Věřte - nevěřte: Paťan - ma paťan
Resumé
Kult sv. Cyrila a Metoděje a jeho nacionalizace v moderní době
Po stopách cyrilometodějské tradice v prozaickém folkloru a v některých vlastních jménech Moravy a Slezska
Cyrilometodějské milénium a česko-německé vztahy v Brně
Svátek sv. Cyrila a Metoděje v Bulharsku - historie, tradice, politika, současnost (na příkladu města Plovdiv)
Kult sv. Cyrila a Metoděje ve výtvarném umění (klíč k jejich ikonografii)
Cyril a Metoděj na svatých obrázcích
Vzpomínka na loutkářku a sběratelku pověstí Alžbětu Čihařovou-Odehnalovou
Jana Hrabětová jubilující
Blahopřání Dušanovi Holému
Životní jubileum Františka Vrhela
Jiřina Mlíkovská a její taneční nebe
Strážnické rozloučení s Jiřinou Mlíkovskou
Za Cyrilem Zálešákem (1920-2013)
Etnologie bez hranic (Krakov 22.-24. 4. 2013)
Z. Uherek et al.: Analýza státního integračního programu pro azylanty
M. Stanonik: LITERARJENJE, kronopisje in rokopisje v teoriji in praksi
J. Zajonc: Premeny vlákna
A. Navrátilová: Namlouvání, láska a svatba v české lidové kultuře
J. Kučerová: Sběratel lidových písní Martin Zeman z Velké nad Veličkou (1854-1919)
I. Šafránková: Šumavští muzikanti ve vzpomínkách Karla Polaty
Resumé
Vlčnovská jízda králů pohledem současného výzkumu (experimentu)
Jízda králů ve Vlčnově z pozice outsidera
Průběh a hlavní témata výzkumu jízdy králů ve Vlčnově
Čím žil Vlčnov? Mediální zprávy o konání jízdy králů ve Vlčnově
Mezi rituálem a festivalem (na příkladu vlčnovské jízdy králů)
Jízda králů zapsaná na seznam UNESCO a otázka vlastnictví, dohledu a rozhodování: Čí tradice, čí dědictví?
Tři dny vlčnovské jízdy králů (25.-27.5.2013) - momenty, které při prvním setkání s terénem vystupují výrazně do popředí a přispívají k utváření dnešního obrazu obyčeje
Street verbuňk
Pozdravení Ludmile Sochorové
Blahopřání Aleně Plessingerové
Zemřel Josef Režný (1924-2012)
Memory. Liběna Rochová ... reflexe tradic v oděvních objektech...
Nová expozice vesnických masopustních obchůzek a masek z Hlinecka
17. ročník mezinárodního folklorního festivalu v Karlových Varech
Dudy a dudáci - 12. ročník
B. Störtkuhl - J. Stüben - T. Weger (eds.): Aufbruch und Krise. Das östliche Europa und die Deutschen nach dem Ersten Weltkrieg
R. Tichý - M. Vávra: Náboženství z jiného úhlu
M. Hrdá - R. Šíp a kol: Identita v sociálně pedagogickém výzkumu
V. Pokorný: Volám sa, teda som. Zovem sa, dakle jesam. Chorvátsky onomastikon Devínskej Novej Vsi. - V. Pokorný: Rič k riči. Slovo dalo slovo
I. Kumperová: Chodské kroje
L. Šútorová-Konečná: Tanečné tradície myjavského regiónu
Jižní Plzeňsko 9, 2011
Resumé
Folklór z hľadiska estetických kategórií
Démonologické pověsti ze severní časti Královského hvozd/Waldhwozdu
Rukopisná zbierka ľudových piesní Jána Klempu Jacovského vo vzťahu k literárno-estetickým kritériám poslednej tretiny 19. storočia
K otázkám etnologické terminologie a metodiky tvorby dvojjazyčného etnologického slovníku
Verbuňk v Žatčanech na Brněnsku v současném kulturně-společenském kontextu
Krize čeho? Aneb festivaly, vinobraní, hody i nehody...
Dětská Strážnice - ohlédnutí do historie
Josef Holcman šedesátník
Osmdesátník Luděk Štěpán
Eva Davidová oslavila osmdesátiny
Etnologie bez hranic - I. mezinárodní sjezd studentů etnologie a kulturní antropologie střední Evropy
Konference Aktuálne otázky folkloristiky v strednej Európe
Mezinárodní studentská vědecká konference "Když výzkum, tak kvalitativní! Serpentinami bádání v terénu"
Výstava Alberto Vojtěch Frič: fotografie
Muzeum v přírodě na Veselém Kopci slavilo čtyřicetiny
Malý etnologický slovník
K recenzi M. Benži na Malý etnologický slovník
M. Rychlíková: Slováci v Praze
J. Belišová: Neve giľa / Nové rómske piesne / New Roma Songs
CD République Tcheque. Musique de Valachie, Horňácko et Kopanice
P. Odehnal: Za dlúhých večerů... Pověsti a pohádky z Hornolidečska
Etnofilm
Nositelé tradice lidových řemesel 2012
Ročníkový obsah
Resumé
Památce Jana Rokyty (1938-2012)
Za Miloslavem Petruskem (1936-2012)
Seminář Etnografické komise Asociace muzeí a galerií
Kuchyňský nábytek 20. století ze sbírek Moravského zemského muzea
MFF Strážnice a Dětská Strážnice 2012
R. Jeřábek: Lidová výtvarná kultura
Sklepy, búdy, presúzy - kudy dál? Minulost, současnost a budoucnost areálů vinných sklepů
J. Hamar: Hry ľudových babkárov Anderlovcov z Radvane
A. Lukáčová: Samko Dudík a jeho kapela
Lidové písně a tance z Ratíškovic
Z. Bláha: Špalíčky lidových písní. Rozhlasová ohlédnutí
Jižní Plzeňsko 8, 2010
Muzeum slovenské keramické plastiky v Modre
Sociální a kulturní antropologie na stránkách českých vědeckých časopisů a periodik
Etnologické terénní šetření mezi azylanty s přispěním Evropského uprchlického fondu
Resumé
Legenda oputování Panny Marie, zázračném uzdravení dítěte a kajícím kováři v obřadním zpěvu 19.-21. století jako fenomén středoevropského kulturního společenství
Panna Marie ve slovinské lidové tradici
K duchovným piesňam v ústnom repertoári slovenskej minority v Maďarsku. (Predbežné výsledky výskumov na prelome tisícročia)
Smyčcové nástroje Štěpána Šopíka ve sbírkách Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici
Pouť k Panně Marii Žarošské ve fotografiích Jaroslava Pulicara
Jubilantka Jana Pospíšilová
K životnímu jubileu Jiřiny Kosíkové
Odešla Libuše Hynková
Přehled druhů vlněných tkanin na mužském lidovém oděvu z prostředí Moravy z let 1850-1950
Proměny produkce modrotiskové dílny Jochových ve Strážnici mezi léty 1906-1993
Mužský brunclek na Rožnovsku - identifikace specifické varianty oděvní součástky
Čamara v evropské kultuře (etnolingvistická studie)
Hlína jako stavební materiál (na příkladu středomoravské Hané)
"Vše ve světě teď usnulo, až na to srdce v těle" - svérázové pohlednice kolem roku 1920
Rozhovor se Zorančem Malinovem
"Devadesát je devadesát, ale risknu to, proč ne". (K životnímu jubileu Jaromíra Nečase)
Životní jubileum Marty Ulrychové
Helena Bočková jubiluje
Blahopřání Heleně Mevaldové
Rozloučení s Dagmar Klímovou
Drážďanská konference o menšinách a/v muzeích
26. strážnické sympozium - Mužský lidový oděv
G. Dudeková: Na ceste k modernej žene: kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku
P. Christov (ed.): Balkanskata migracionna kultura: istoričeski i săvremenni primeri ot Bălgarija i Makedonija / Balkan Migration Culture: historical and contemporary cases from Bulgaria and Macedonia
M. Válka: Sociokulturní proměny vesnice
I. Pišútová: Maľby na skle. Painting on glass
A. Zoderová - J. Létalová: Krása krojové výšivky v Hruškách
J. Blahůšek... [et al.]: Slovácký verbuňk. Současný stav a perspektivy
M. Korandová: Pověsti a legendy západních Čech
E. Peck: Valašské národní pohádky z Vizovic
Muzeum romské kultury dokončilo a zpřístupnilo stálou expozici "Příběh Romů"
ETNOFOLK, webový portál o tradicích a lidové kultuře
Resumé
Čeští cestovatelé a etnografové na hranici kultur: Vráz, Frič a Kořenský
Hrdý bojovník, líná služka a pověrčivý domorodec. Jeden z evropských pohledů na mimoevropskou kulturu
Afrika jako cestovatelský zážitek a místo pro život Evropana. (Případ Heleny Šťastné-Bübelové)
Vliv českých cestovatelů na sbírky exotických artefaktů (od počátku českých sbírek do druhé světové války)
Fotografie - nedílný průvodce na cestách po vzdálených končinách
Tančíci Izrael
"Vláda padla! Vláda padla! Ktože novú postaví?"
Kraslice Anny Rusové
Oľga Danglová jubiluje
Životní jubileum Miloše Tomandla
Olga Skalníková (1922-2012)
Za Klimentom Ondrejkom
Odešel skladatel Blahoslav Smišovský (1931-2011)
Valné shromáždění České národopisné společnosti s konferencí "Etnologie současnosti"
25. mezinárodní konference Asociace evropských muzeí v přírodě
Konference o regionálních místech paměti v Greizu
XVII. ročník podujatia Košické folklórne dni
A. V. Frič: Čerwuiš aneb z Pacheka do Pacheka oklikou přes střední Evropu
K. Mildnerová: Můj soused je čaroděj
M. Bílková: Manka Římanka
J. Pajer: Novokřtěnecké fajánse z Moravy 1593-1620. Soupis dokladů z institucionálních a privátních sbírek
M. Válka (ed) a kol.: Lidová kultura a nářečí na Boskovicku
K recenzi knihy Lidová kultura a nářečí na Boskovicku
Způsoby prezentace tradiční lidové kultury v muzeích v přírodě
Resumé
Resumé
Dvě století "Kristova strůmku"
Obchůzky o svátku sv. Lucie v Pošumaví
Živý betlém - nový fenomén současnosti (vybrané příklady z Moravy)
Dvojjediný svět Vánoc. Vzpomínky na Vánoce mezi Čechami a Bavorskem
Význam rozšíření slováckého verbuňku v Moravských Knínicích na Brněnsku
Hlína v konstrukcích panonského typu domu
Domácí betlémy Siegfrieda Zabela ze Šluknova (1930-2010)
Celostátní seminář k problematice lidového stavitelství ve Svratce
Vedecká konferencia o občianskej vojne v Rusku
Malované vejce: Kraslice ze sbírek Moravského zemského muzea
22. Celostátní přehlídka dětských folklorních souborů
Strážnice stráží před zmechanizováním duše. (Zamyšlení nejen nad letošním Slováckým rokem v Kyjově a strážnickým festivalem)
E. Večerková: Lidové obyčeje a jejich výtvarné komponenty. Tvary a symboly
Kolektiv autorů: Na paletě krojů
Z. Vejvoda: K Rokycanům cesta zlatá
Slovácko 2010
České sdružení přátel betlémů
Nositelé tradice lidových řemesel 2011
Ročníkový obsah
Príbeh československých légií
Legie a legionáři v české a slovenské tradici a historiografii
Na Dálném východě. Sonda do každodennosti československých legií v Rusku
Legionárske spomienky, zápisníky a denníky
Lidový houslař Martin Kuča ze Strážnice (1888-1967)
Ruské legie aneb Cesta tam a zase zpátky
Vzájemný rozhovor dvou jubilantů
Slohové ohlasy ve venkovské architektuře
Podbízivost je cesta? Zpráva ze semináře o vinných sklepech
Výstava Legionáři Trutnovska v boji za vznik Československa
Výstava Jízda králů ze Skoronic
Mezinárodní folklorní festival Strážnice a Dětská Strážnice 2011
11. mezinárodní folklorní festival "Łužica - Lausitz - Lusatia 2011"
J. Langer: Lidové stavby v Evropě
H. Hlôšková: Individuálna a kolektívna historická pamäť. (Vybrané folkloristické aspekty)
J. Nejdl: Tradiční jídla česko-bavorského příhraničí / Traditionelle Gerichte des böhmischen Grenzgebietes
I. Přibylová - L. Uhlíková (eds.): Smích a pláč / Laughter and Crying
V. Thořová: Lidové písně z Havlíčkobrodska
International Library of African Music (ILAM)
Závěrečná zpráva o realizaci projektu identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury v České republice
Resumé
Kulturní konstanty a inovace v životě obcí moravského Záhoří v éře socializace venkova
Vidiecke sídlo ako priestor identity. Výber z prípadových štúdií štyroch slovenských obcí
Zemědělské družstevnictví a deformace jeho myšlenky v období kolektivizace na příkladu jihočeské obce Hrejkovice
Řemenářský fenomén v Metylovicích v druhé polovině 20. století
„Etnografická dokumentace revoluční přeměny venkova“
Tradičné tanečné príležitosti na Zemplíne a ich premeny v druhej polovici 20. storočia
Vzpomínka na Horymíra Sušila (1928–2010)
Rozhovor s jubilantem Josefem Jančářem
K osmdesátinám Josefa Jančáře
K jubileu Mirjam Moravcové
Jubilující Lydia Petráňová
Blahopřání Gabriele Kiliánové
Nad nedožitými osmdesátinami Richarda Jeřábka
Odešel Luboš Holý
K diskusi o etice v etnologii: Etický kodex domácí etnologie?
XVIII. Valné zhromaždenie Národopisné spoločnosti Slovenska
Výstava Nové pověsti české ve smíchovském Musaionu
M. Botiková: K antropológii životného cyklu. Kultúra a spôsob života ženskými očami na Slovensku v 20. storočí
O. Danglová: Výšivka na Slovensku
Kol. autorů: Horní Újezd u Litomyšle
Kol. autorů: Ratíškovice, minulostí slovácké obce
Acta musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně 2009
Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011 až 2015
Resumé
Kresby a malby jako ikonografický pramen pro studium lidové hudby českých zemí
Termín "lidový hudební nástroj" a funkce hudebních instrumentů v oblasti etnokulturních tradic (na příkladu Moravy)
Velké housle lidového instrumentáře Lužických Srbů
"Neroztavili se": cimbál a asimilace české minority v Texasu
K súčasnému stavu využitia inštrumentára malých dychových hudieb na Slovensku
Minulost a současnost výroby tradičních dechových nástrojů na Valašsku
Generační proměny dětské hry
Pozapomenuté výročí Josefa Blaua (1872 Horní Nýrsko - 1960 Straubing)
Bádání o lidovém tanci na Malé Hané. (Věnováno nedožitým devadesátinám Zdenky Jelínkové)
Peter Salner - 60 let
Životní jubileum Mikuláše Mušinky
Osmdesátník Karel Pavlištík
Poslední "sbohom" Ladislavu Mlynkovi
26. symposium etnochoreologické studijní skupiny ICTM
Antropofest 2010
Cesta zarúbaná aneb Nesnesitelná lehkost pití (skoronická, kunovická, vlčnovská, strážnická, horňácká a pardubická...)
P. Lozoviuk: Interethnik im Wissenschaftsprozess. Deutschsprachige Volkskunde in Böhmen und ihre gesellschaftlichen Auswirkungen
T. Czerwiński: Wyposażenie domu wiejskiego v Polsce
Lidové stavby známé neznámé. Zlínský kraj – Uherskohradišťsko
K. Žeňuchová – P. Žeňuch (eds.): Lidová prozaická tradícia vo svetle vied o kultúre a umení
Z. Jurková – L. Bidgood (eds.): Voices of the Weak Music and Minorities
M. Korandová: Petřín mého mládí aneb u Světovaru č. 3
E. Raupp – Moravská Hellas 1904 / Mährische Hellas 1904 / Moravian Hellas 1904
Resumé
K některým otázkám etnochoreologického studie: tanec, gender a politika
Přežití rituálu v současných společenských kontextech: Căluş – mezi rituálem a národním symbolem
Horňácká sedlácká v politickém rytmu. Hudebně taneční tradice ve světle společensko-politických aktivit od konce 19. století do roku 1945
Argentinské tango: genderový obraz společnosti
Capoeira jako politicky funkční fenomén
Ženské taneční projevy při verbuňku
„Potom Uran troubí, králi jdou na plac.“ K tradici vánoční hry z moravských Rosic v jižních Čechách
Digitální konverze fotografických dokumentů a etické otázky digitalizace v archivní praxi
Jubilující Marta Šrámková
Zdeněk Salzmann 85 let
Jubileum Milana Leščáka
Odešel Jiří Kapic
Za Jaroslavem Štikou (1. 4. 1931 – 28. 9. 2010)
Kulatý stůl starostů organizace Inter-City Intangible Cultural Cooperation Network
Výstava vějířů ve Staré Boleslavi
Chodské slavnosti – Vavřinecká pouť 2010
Soláň 2010
I. Štěpánová: Teréza Nováková
M. Turnovský – H. Mevaldová: Lidový nábytek v českých zemích
I. Gaálová (ed.): Ľudový textil a spôsoby jeho výzdoby
D. Drápala – V. Michalička: Zručnost, um a dovednost lidí na horách
J. Tvarůžek – D. Drápala a kol.: Valaši v Betlémě. Advent a Vánoce na Rožnovsku. Staré vánoční písně a koledy rožnovské
H. Urbancová: Trávnice. Lúčne piesne na Slovensku
O. Jeřábková (ed.): S houslemi přes pět světadílů. Vzpomínky Bohumila Smejkala a jeho přátel
Slovácko 2009
Muzičky 2010
Nositelé tradice lidových řemesel 2010
Resumé
Game over? Aktuální témata domácího etnologického studia dětské hry
Tendence ve vývoji dětských her divadelního charakteru
Hry a hračky romských dětí
Ke klasifikaci dětských her
Bitva pěti armád. Tzv. dřevárny a příbuzné volnočasové aktivity současné mládeže v České republice
Svět zanikajících her – hry s textilními vlákny
Proměny her strážnických dětí v uplynulém čtvrtstoletí
Pokus o návrat regionálního folkloru do školní praxe
K životnímu jubileu Barbory Čumpelíkové
Odešel Vladimír Baier
Za Věrou Rozsypalovou-Bláhovou
Mravní principy a česká etnologie
Kokavské koliesko 2010 – pracovný seminár „Folklór a folkloristika v procesoch komunikácie“
Rok v lidových obyčejích a slavnostech
J. Malina a kol.: Antropologický slovník
J. Nosková – M. Ferencová (eds.): Paměť města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19.–20. století
D. Veselá: Nechť mu Bůh dá vyrůst
L. Tarcalová: Hody s právem na Uherskohradišťsku
Kol. autorů: 100 let Bartolomějských hodů v Krumvíři
J. Michl: Legionáři a Československo
M. Korandová: Všerubský doktor se vrací
Z. Vejvoda: Plzeňská věž převyšuje kopce
Slovácko 2008
Folklor České republiky
Soubor Žerotín oslavil čtyřicítku
Resumé
Některé aspekty revitalizace tradičních technologií lidového stavitelství
Revitalizace hliněných staveb na přelomu tisíciletí
Dřevostavby - tradice a současnost
Lokální vytápění - nové návraty starých témat
„Ten hřích ně ostál..."
Kořeny folklorismu a jeho současný význam
Proměny lidové písně
Když se koníček stane povoláním. (Rozhovor s Janem Kristem u příležitosti životního jubilea)
Blahopřání Jiřině Mlíkovské (*3. 2. 1925)
Významné životní jubileum Bruna Nettla
Zemřela Helena Lisická
Dudy a dudáci: Zora Soukupová
Příběh renesanční židle
Výstava Na sv. Mikuláše
M. Gilbert: Křišťálová noc. Předehra záhuby
B. Sikimić - P. Hristov (eds.): Kurban in the Balkans
I. Zuskinová (ed.): Pastierska kultúra, jej dokumentácia a prezentácia. Etnológ a múzeum XII
V. Thořová: Jarní obchůzkové koledy děvčat na Olomoucku a Přerovsku. Smrtná a Květná neděle
P. Valíček: „... mně bude muzika, do rána, do dňa hrát!" O lidové hudbě a kroji v Hroznové Lhotě
Vesnice. Fotografie studentů Katedry fotografie FAMU...
Acta musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně 2008
Problematika poutí v diplomových pracích Ústavu evropské etnologie FF MU v Brně
Národopisná bibliografie na internetových stránkách České národopisné společnosti
Začlenění Národopisné revue do mezinárodních bibliografických databází
Resumé
Česká menšina v jihobanátské obci Veliké Srediště. Její počátky a etnické procesy
Historie a vzpomínky na vlastní minulost (s ohledem na výpovědi českých přesídlenců v Jihoafrické republice)
Slovesný folklor texaských Čechů. K vypravěčskému repertoáru českých vystěhovaleckých skupin v první polovině 20. století
Češi v zahraničí - mezigenerační přenos české lidové kultury u členů krajanských spolků
Nie je hymna ako hymna. Hymny v procesoch transformácie na prelome tisícročia
Jedna svatba, jeden pohřeb
Ludvík Feigl - Čech známý i neznámý
Marie Damborská, prozatérka ženství a vinohradů
Daniel Luther má skutočne šesťdesiat???
K osobnosti a dielu Anny Divičanovej pri príležitosti jej okrúhleho jubilea
Za Soňou Kovačevičovou
Odešel Ivo Stolařík
Na konto diskuse o etice v etnologii
Pracovní seminář Budování nových expozic a výstav v muzeích
K osobnosti Heřmana Landsfelda (1899-1984)
Šumava Karla Klostermanna - příběh šumavské podmalby
Obraz domova
V. Géciová-Komorovská: Ľudový kult svätých patrónov na západnom Slovensku
B. Andrš: Česká Alexandrovka. Vzpomínky na život české vystěhovalecké komunity na Rusi
J. Hamar: Ľudové bábkové divadlo a bábkar Anton Anderle
H. Urbancová (ed.): Piesňová tradícia etnických menšín v období Vianoc
Z. Fajbus: Fajova storočenka Slováckého krúžku v Brně. 1908-2008
Pomístní jména na Moravě a ve Slezsku a jejich zpracování
Cena vedecko-výskumnému tímu centra excelentnosti SAV „Procesy"
Státní cena pro Danielu Stavělovou
Resumé
Cena Ministerstva kultury pro Libuši Hynkovou
Ročníkový obsah
Resumé
Transdisciplinarita a vzpomínkové vyprávění
Texty a kontexty. Několik poznámek k postavení slovesné folkloristiky mezi evropskou etnologii a kulturní antropologií
Rarášok a zmok ako kultúrne reprezentácie alebo Prečo prežitky prežívajú?
Středověké exemplum a současný folklor
Mikulášská obchůzka v Banticích na Znojemsku
Od piesne k obrazu. (K jubileu Evy Krekovičovej)
K životnímu jubileu Aleny Prudké
Zdeněk Bláha - 80 let
Na paměť Zdeňka Mišurce
O pomníkoch v etnických a politických zápasoch na Slovensku
Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie
XVII. ročník DMFF "Štěpy 2009"
Stroj sa nezadrheł... aneb O jízdě králů, letošní Strážnici, Horňáckých slavnostech a hodech ve Skoronicích
Folklorní festival Pardubice - Hradec Králové poosmnácté
Ohlédnutí za 21. Celostátní přehlídkou dětských folklorních souborů
Chodské Výhledy
Podpolianske paradoxy. (Postrehy laického návštevníka)
Koliesko 2009
J. Poláková (ed.): Tradiční řemesla, profese a zaměstnání Romů (přírůstky 1991-2007)
J. Jech: Krakonoš. Vyprávění o vládci Krkonošských hor od nejstarších časů až po dnešek
J. Luffer (ed.): Strašidelný chrám v horách. Japonské lidové pohádky a pověsti
Z. Profantová (ed.): Malé dejiny veľkých udalostí III
H. Hlôšková - A. Zelenková (eds.): Slavista Frank Wollman v kontexte literatúry a folklóru l-ll
M. Toncrová (ed.): Vývojové proměny etnokulturní tradice
J. Hlaváč - D. Macháček (eds.): Slovácký krúžek v Praze 1996-2006
Muzičky 2009
Národopisné muzeum v Kloboukách u Brna
Nositelé tradice lidových řemesel v roce 2009
"V Čechách se opět vaří česky!" Obrazy české kuchyně v německy publikovaných kuchařkách a turistických materiálech po roce 1989
Tradičná kulinárna kultúra etnických menšin na Slovensku
Kuchyně a strava řecké menšiny v České republice jako faktor etnické identity
Poznámky ke stravovacím zvyklostem Ukrajinců žijících v České republice (na příkladu Brna a okolí)
Proměny ve stravovacích zvyklostech na území Velkých Żuław
Recepty Liebigs Fleisch-extract
Jak se jedlo na Velehradě aneb Lidová strava před sto lety
Beskydský řezbář ptáčků Josef Maceček - proces seberealizace neprofesionálního tvůrce
Václav Frolec - inspirativní osobnost české etnologie. (K jeho nedožitým 75. narozeninám)
Vzácné životní jubileum Evy Urbachové
Jubileum Lenky Novákové
Odešel Vladimír Meloun, nestor valašských primášů
Vzpomínka na Jaromíra Bažanta (1926-2009)
Dudy a dudáci letos již poosmé
Konference Muzeum a škola 2009 - Jít si naproti
Matka Boží Tuřanská na výstavě v Brně
Mahlzeit!
45. výročie Folklórneho súboru Železiar z Košíc
10. Národopisná slavnost v Kinského zahradě
MFF Strážnice 2009
16. MFF Klatovy
M. Jones: Feast. Why Humans Share Food?
L. Kunz: Osedlý rolník
A. Hrčková: Co se dříve jedlo pod Štramberskou trúbou
D. Stavělová: Červená růžičko, proč se nerozvíjíš
M. Toncrová (ed.): Etnokulturní tradice v současné společnosti
D. Tureček - L. Tyllner: Těžko temu kameni
Ocenění Josefa Jančáře
Errata aneb Dodatek k bibliografii Antonína Satka 2
Resumé
Obyčej v životě člověka v minulosti a dnes
K sociálním a ekonomickým funkcím jarních dětských obchůzek na Záhoří
Skok přes kůži na Karvinsku. Příspěvek k současném stavu hornických rituálů
Odísť v pokoji. Dva prípady súčasných pohrebných obradov na západnom Slovensku
Postava soudce v postřekovském masopustu
Pouhých osm let života...
Kraslice Josefa Vavroše ze Studénky
Magie všedního dne. Na příkladu doteku "vošahlíka" u chrámu sv. Bartoloměje v Plzni
Rozhovor s Račko Popovem
Vzpomínka na Rudolfa Pečmana
Za Lubošem Ogounem (18. 2. 1924 - 14. 2. 2009)
Odešel Bohumil Smejkal
Etnologie a etika
Diskúsia o etike v sociálnej antropológii/etnológii na Slovensku
Výstava "Žít! Ceija Stojka"
Celostátní přehlídka choreografií folklorních souborů. Tvůrčí taneční dílna 2008
B. Šalanda: Česká vesnice Široký Důl
J. Štika: Valaši a Valašsko
J. Jilík: Záhadná jízda králů
D. Gremlicová (ed.): Stopy tance
Z. Kašpar: Zahraj ně, hudečku
Acta musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně 2007
Desetiletí Školy folklorních tradic
Tři pozůstalosti z archivu NÚLK Strážnice
Resumé
Pomníky v slovensko-maďarských vzťahoch: etnické zápasy a ich regulácia na južnom Slovensku
Inštitúcie a vzťahy Slovákov a Čechov v Londýne
Ortodoxní kněží v řecké emigraci na severní Moravě
Život dětí v obcích bývalého jazykového ostrůvku na Vyškovsku
"Na střeše hotelu Times Squer 14 fotos - já v peří!"
Z dějin romského divadla na Strážnicku
Flamenco a jeho cesta z Andalusie (nejen) na Moravu
My a ti staří. Bydlení starších generací na moravské vesnici na začátku třetího tisíciletí
K životnímu jubileu Jana Pargače
Za Antonínem Satkem
Dodatek k bibliografii Antonína Satka
Konference Paměť města. Město a jeho obyvatelé ve 20. století
Etnologicko-sociologická konference v Bad Wiessee
Ohlédnutí za výstavou "Neznámí Evropané"
Výstava Tance a slavnosti 16.-18. století
2. soutěžní festival folklorních souborů Dambořice 2008
15. ročník MFF Klatovy
Jubilejní koncert brněnského Javorníčku
Jiskra slavila padesátiny
D. Hemme - M. Tauschek - R. Bendix (eds.): Prädikat ..Heritage
M. Pavlicová: Lidová kultura a její historicko-společenské reflexe (mikrosociální sondy)
. Dvořáková (ed.): Hanák na Pacifiku
J. Jančář a kol.: U nás v Lipově
M. Placková: Hlucké besedy aneb Jak bývalo prvéj
F. Šalé: Zahrajte ně, Majstre...
V. Bělíková (ed.): Písně z Rusavy
Studia ethnologica XIV
Výstava Homo faber v Paříži
Resumé
Folklorismus v historických souvislostech let 1945-1989 (na příkladu folklorního hnutí v České republice)
Chorea Bohemica - folklorní soubor jako místo vnitřní emigrace
Ľudové tradície a politika
Folklór v tieni scénického folklorizmu. Na margo folklórneho hnutia na Slovensku po roku 1988
Osobnost Jaromíra Nečase v zorném úhlu hudební folkloristiky
"Foto Josef Šíma, professor"
Vánoční strom republiky. Poznámky k novodobé tradici
Nehmotné kulturní dědictví
Zamyšlení ke stému výročí Slováckého krúžku v Brně
Vzpomínka na Emanuela Kuksu
Bohuslav Šalanda jubilující
Životní jubileum Jiřího Pajera
Blahopřání Vlastě Ondrušové
Etnologie - současnost a terminologické otazníky
Čestný doprovod neboli banderium
O úctě, tentokrát k dětem (ohlédnutí za pořady dětského folkloru MFF Strážnice 2008
Hodnotící komise MFF Strážnice v roce 2008
18. Festival hudebních nástrojů lidových muzik
Sociologický časopis 43, 2007, č. 1
J. Jančář - J. Krist: Národopisné slavnosti a folklorní festivaly v České republice
P. Svoboda: Zpěvy vánoční Evropy
M. Bakala: Valašské písně
V. Úlehla: Živá píseň
J. Poláček: Slovácké pěsničky 1.- 4. díl
Dagmar Klímová. Bibliografická příloha Národopisné revue č. 21
Valné shromáždění ČNS a konference Na pomezí oborů
Nositelé tradice v roce 2008
Ročníkový obsah
Slavné počátky a neslavné konce Krásné jizby a Ústředí lidové umělecké výroby
Výtvarné invence a ambice Ústředí lidové umělecké výroby
Lidová kultura v kontextu odborných aktivit Vladimíra Boučka
Dokumentace Ústředí lidové umělecké výroby a její pokračování
Velikonoční hrkání na Uherskohradišťsku
Po stopách cestovatele a etnografa Aloise Musila
Blahopřání Haně Dvořákové
Josef Kandert 65 let
In memoriam Josefa Vařeky
Ethnologische Nahrungsforschung im östlichen Europa. Esskultur und kulturelle Identität
43. Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve
Koliesko 2008
18. Mezinárodní dudácký festival Strakonice
P. Juriga a kol.: Košikárstvo
R. Habartová: Lidoví malíři rodu Hánů z Blatnice pod Svatým Antonínkem
M. Šimša: Nositelé tradice lidových řemesel I.
K. Málková: Betlémové figurky a betlémy ze sbírek Muzea v Bruntále
P. Hrbáčova - V. Kovářů: Střecha a střešní krytiny
Acta musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně 2006
V. Thořová: Předvelikonoční a velikonoční koledy v Čechách
M. Minks a kol.: Horňácké slavnosti 1957-2007
A slunce začalo přece znovu svítit. Rodinná historie Legnerů
Živé dílo Františka Bartoše
Česká národopisná společnost udělila ceny za rok 2007
Resumé
Soukenné nohavice - dědictví středověku, či přínos karpatské pastevecké kultury?
Poznámky ke tkaninám v českých zemích (s přihlédnutím k území západních a východních Slovanů)
Ženský kroj masopustního období v Postřekově na Chodsku
Ubírané punčochy jako součást tradičního ženského oděvu v Rožnově pod Radhoštěm
Tradiční oděv v současnosti (na příkladu jedné z jeho posledních nositelek z Uherského Ostrohu)
Diapozitivy Franze Stödtnera
Je folklor umění? Z výpovědí dětí nejen z folklorních souborů
Leopold Pospíšil - 85 let
Viera Gašparíková jubilující
Blahopřání Dušanovi Holému
Konference o svatbách a svatebních zvycích v českých zemích v průběhu staletí
Holokaust ako historický a morálny problém v minulosti a súčasnosti
Čeští dudáci v americké emigraci
3. ročník Mezinárodního folklorního festivalu "Česká náves Dýšina" 7 - 9. 9. 2007
J. Procházková: Janáčkovy zápisy hudebního a tanečního folkloru. I.
J. Jindřich: Chodský slovník
A. Křížová - M. Válka (eds.): Středověké a novověké zdroje tradiční kultury
J. Nosková: Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v interpretacích aktérů a odborné literatury
M. Pavlicová: Lidová kultura a její historicko-společenské reflexe
Stárci a stárky ve Velkých Bílovicích
B. Petrákova: Lidový kroj luhačovického Zálesí
L. Horňáková - B. Petrákova: Jurkovičovy Luhačovice (sny a skutečnost)
Slovácko 49, 2007
Realizace akčního plánu "Slovácký verbuňk - živá tradice" v roce 2007
Resumé
Transnárodná migrácia: možnosti výskumu v podmienkách stredoeurópskeho priestoru
Češi na Kavkaze. Stručná historie osídlované oblasti
Lékařská mise Bohumila Boučka v Černé Hoře v letech 1875-1876 z hlediska etnologického a kulturněhistorického
Postoje a názory romských společenských představitelů k vybraným otázkám týkajícím se komunitních konfliktů
Kdesi v Rodopech...
Slováci v Rumunsku: "archaická" každodennost
Karlu Fojtíkovi k nedožitým devadesátinám
Okrúhle jubileum Sone Burlasovej
Míla Brtník osmdesátiletý
Aleně Plessingerové s úctou
Etnologie a současnost. (K diskusi o pojmech a jejich kontextech)
Fotografické dědictví ve střední, jižní a východní Evropě: minulost, současnost a budoucnost
Na okraj semináře Folklorem k folkloru
Výstava "Lužičtí Srbové. Historie, kultura, tradice" v brněnském Pavilonu Anthropos
Arabská žena v Etnografickém ústavu MZM
Chute a vône Slovenska. Tradície kulinárnej kultúry na Slovensku
P. Burke: Lidová kultura v raně novověké Evropě
J. Botík: Etnická história Slovenska
Encyklopädia des Märchens
Museum vivum 2006
Srbsko 2007. Etnografické exkurze pokračují
Verbíři v Uherském Brodě
Podíl NÚLK na plnění úkolů vyplývajících z Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice v roce 2007
Resumé
Šperk jako znak
Komunikační role slovesného folkloru v moderní společnosti: městští fantómové druhé světové války
Nové výzkumné pole folkloristiky - mediální komunikace
Práce s romskými dětmi aneb Víc než jen doučování
Štědrovečerní "honění ovcí do Betléma" na jihozápadní Moravě
Pouť u svatého Antonínka. (Dojmy novodobého poutníka)
Elán a temperament na rozdávání. (K jubileu Věry Kovářů)
K životnímu jubileu Bohuslava Beneše
Hanácký svět Marie Pachtové. K životnímu jubileu nositelky lidových tradic
Zemřel Zdeněk Lukáš
Tanečnicí do posledního dechu. Jana Rychtová (14. 11. 1946 - 24. 9. 2007)
Smutek ve Strážnici
O výstavě Krasohled
Výstavka "Lidová kultura německého Vyškovského jazykového ostrůvku"
Myjava 2007
Dancing Europe Olomouc 2007
Lužica 2007
Festivalová Kokava nad Rimavicou
V Bohuslavicích u Kyjova se roztočilo "Mlýnské kolo"
P. Janeček: Černá sanitka a jiné děsivé příběhy
J. Holcman: Hýlom, hálom aneb Kyjov v jízdě králů
M. Brtník: Zpěvník horáckých písní po lidech sebraných
Museum vivum 2005
Musaion
Rok Františka Bartoše
Nositelé tradice lidových řemesel v roce 2007
Ročníkový obsah
Resumé
Komunálne prostredie obce Blatnica
Bulharské studentské etnologické setkání 2007
Svět pod sklem - podoby vosku
O výstavě Kraslice z Moravy v Kittsee
Gořalka silná, disciplína slabá aneb Rok na vsi ve Vlčnově, Strážnici, Velké nad Veličkou a v Kyjově
K dvom vrcholným celoslovenským podujatiam folklorizmu (Šaffova ostroha a DFF Likavka 2007)
G. Welz - R. Lenz (eds.): Von Alltagswelt bis Zwischenraum. Eine kleine kulturanthropologische Enzyklopädie
L. Tyllner - Z. Uherek (eds.): Kultura - společnost - tradice l.
Slovácko 2006. Společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí
l. Dvořáková - K. Homolová - J. Jáchym - M. Stehlíková -A. Turnovec: Spolužáci
V. Baier: Úsměvy z kraje pod Čerchovem; Muzikantské vzpomínky; Daremný pjísničky z Chodska
Ceny České národopisné společnosti za rok 2006 uděleny
Resumé
Richard Jeřábek (14. 5. 1931 - 14. 10. 2006)
Zdroje poznatků o životě a národopisném díle bratří Mrštíků
Antonín Václavík a Pozlovice
Lokální společenství a fotograf- fotograf a lokální společenství. (Fotoateliér Antonína Koukala v Uherském Ostrohu 1921 - 1956)
Moravské Horácko, Hřebečsko a Malá Haná - etnografické oblasti na etnickém a kulturním rozhraní
Lidová architektura nebo lidové stavitelství? Příspěvek k terminologické diskusi
Pod jménem Valachů a portášů - terminologická rozprava
Masopustní obchůzka "hřebenářů" - nové aspekty jejího výkladu
K výzkumu habánské keramiky v Moravském zemském muzeu před rokem 1945
Kraslice Růženy Šilarové
"Divišov" - poezie všedního dne
Stanislav Brouček: 60 let
Pozdrav Josefu Vařekovi z rodné Moravy
Když rodný kraj je inspirací pro tvorbu... (Jan Pavlík sedmdesátníkem)
Vývoj péče o lidová řemesla
Medzi tradíciou a moderným dizajnom. Aktivity slovenského ÚĽUV
K historii a současnosti řemesel a výrob na střední Moravě
Tradice a současnost výroby dýmek v Proseči u Skutče
Sucháčkovi - čtyři generace ručních výrobců brousků na Valašsku. (K proměnám tradiční rukodělné výroby)
Košíkářská škola a dílna v Rožnově pod Radhoštěm
Větrný mlýn ve Starém Poddvorově - obnovená památka
K životnímu jubileu Zdeny Váchové
Vladimír Baier oslavil pětasedmdesátku
Vzpomínka na architekta Jaroslava Vajdiše
Sociální a prostorové důsledky demografických změn ve městech postkomunistické střední Evropy
České dudy v elektroakustické hudbě
Konference Muzeum a škola 2007
Fotografie Františka Zapletala v Slovenském institutu v Praze
Ke kulturním kontaktům mezi Lužickými Srby a Moravou (na základě aktivit Podhoráckého muzea v roce 2006)
"V třemošný louka..." - koncert věnovaný 25. výročí založení souboru Úsměváček
A. Vondrušková: České zvyky a obyčeje
E. Večerková: Nábytek v národopisných sbírkách moravského zemského muzea
R. Ottens - J. Rubin: Klezmeři
D. Klímová: To všechno jsem já
M. Korandová: Chodské pověsti a legendy. Chodové v pověstech
Folia Ethnographica 40. Supplementum ad Acta Musei Moraviae Scientiae Sociales XXXXI, 2006
Acta Musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Suplementa 2006/1
Zpřístupňování díla Františka Bartoše
Resumé
"THEATRUM CUM PIMPERLIS" a odkaz marionetářkého rodu Kopeckých ve sbírce Moravského zemského muzea
K personálnej identite postáv a hlasovému prejavu v ľudovom bábkovom divadle
Venkovské ochotnické divadlo v okolí Kardašovy Řečice a jeho místo v tradiční lidové kultuře
Pašijové hry v Hořicích - příklad obnovené tradice
"Prachstarý obyčej o Králích" - svatodušní objížďka v Mysločovicích a její kontext
Elektronický katalog Wollmanovského archívu: aktuálny stav spracovania
Dožínky 1928 - mezi lidovým obyčejem, divadelní scénou a politickou manifestací
Hody v Černovicích u Kunštátu - slavnost, obyčej, divadlo, hra
Jubileum Jiřího Traxlera
Lubomír Tyllner šedesátníkem
Za Janem Miroslavem Kristem
Jan Miroslav Krist - in memoriam
24. sympozium etnochoreologické studijní skupiny ICTM
Svátky - slavnosti - rituály ve východní Evropě
Strakonice 2006
2. ročník MFF „Česká náves - Dýšina 2006
"...ani sem si šňorečky neuvázat"
M. Knížák: Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku od vystopovatelné minulosti do roku 1950
K. Altman: Podíl národopisu na rozvoji české národní společnosti na Moravě (do roku 1918)
J. Blahůšek - J. M. Krist - J. Matuszková - K. Pavlištík: Slovácký verbuňk
CD Moravské a slovenské lidové písně zpívá Jaromír Nečas...- L. Vaculík: Polepšené pěsničky
Nezapomenutá krása. Kroje a zyky z Kunovic
Ako prísť Gašparkovi na meno. Společné vydanie poetových známok Indonézia - Slovensko
Realizace akčního plánu "Slovácký verbuňk - živá tradice" v roce 2006
Resumé
Resumé
O hračkách, hrách a hraní
Od hračky k upomínkovému předmětu
Tradice výroby zakuřované hračky
Dětský bič - hračka i pracovní nástroj
Jak si hrají děti Rómů (poznámky z terénního výzkumu v Rudňanech)
Mým potomkům...
Vánoce jako vynalezená tradice či ambivalentní rituál?
Zdravice k osmdesátinám Jana Trojana
Jubilejní pozdrav Miloslavě Hoškové
Jubilantka Eva Kröschlová
Otakar Pokorný (13. 11. 1926 Přeštice - 3. 5. 2006 Brno)
Richard Jeřábek (14. 5. 1931 - 14. 10. 2006)
Vzpomínka na cesty s Richardem Jeřábkem
Malá osobní vzpomínka na Ríšu Jeřábka
Seminář Etnokulturní tradice v současné společnosti
9th EASA Biennial Conference "Europe and the World"
Výstava "Zápal, Chvojka, Neckář a další architekti v meziválečné Plzni"
Zpívali jsme sobě a pospolu ... MFF Strážnice 2006
O kradení aneb Strážnice bere i dává
Co nám sdělily ženy z Lipová na letošní festivalové Strážnici
R. Stoličná-Mikolajová: Jedlo ako kľúč ku kultúre
J. Pospíšilová - E. Krekovičová (ed.): Od pohádky k fámě
J. Pavlík: Kuželov. Horňácká dědina pod křídly větrného mlýna
Zpívání a vyprávění z Kuželová
Acta musealia 5, 2005, č. 1 - 2
Výroční zpráva Národního ústavu lidové kultury za rok 2005
Sbor ustaven
Máme nebo nemáme mít obavy o udržení tradice slováckého verbuňku?
Hračky a dárky pro děti. Inspirace tradiční řemeslnou tvorbou
Nositelé tradice lidových řemesel v roce 2006
Ročníkový obsah
D. Drápala: "...ani ta metla nedala hladem umříť..."
Spolkový život ve Zlíně v období expanze firmy Baťa
Role řemenářské sekce z Metylovic v živnostenském společenstvu i v životě obce
Odraz národnostního vývoje Brna v činnosti typografických spolků
Plzeňské korzo
"Folkloristi" v Bratislavě - pohľad na život záujmovej skupiny
Košíkářství jako umělecké řemeslo
K životnímu jubileu Aleny Schauerové
Jubilejní pozdrav Ludmile Tarcalové
Helena Johnová zemřela
Za Jindřichem Hovorkou
Osobní vzpomínka na Jindřicha Hovorku
Orální historie a její interdisciplinární využití
Myjava 2006
Edice Řemesla - tradice - technika
R. Jeřábek - E. Maur - J. Štika - J. Vařeka: Etnografický a etnický obraz Čech, Moravy a Slezska (1500 - 1900)
M. Leščák: Pramene k obyčajovej tradícii a sviatkovaniu na Slovensku na konci 20. storočia (1.)
Š. Kruško a kol.: Encyklopedický slovník presídlenia
Z. Jírový: Osvětou k svobodě
G. Kiliánová: Identita a pamäť. Devín / Theben / Dévény ako pamätné miesto
L. Procházka - M. Stecker: Lidová architektura na Sedlčansku
U Chocně háječek. Lidové písně z východních Čech
Internetová doména www.lidovakultura.cz
Resumé
První notované zápisy ukrajinského hudebního folklóru
"Ponocenské písně" na Morave a ich vzťah k slovenskému repertoáru
Několik poznámek k textové motivice romských písní
Lidové písně a nejmladší generace
O chodských zpěvačkách a zpěvácích lidových písní
Malé jubileum Rádia Proglas
Přátelský pozdrav Alexandře Navrátilové
Pětasedmdesátka Karla Pavlištíka
Jiří Langer sedmdesátníkem
Blahopřání k pětasedmdesátinám Richardu Jeřábkovi
Josef Jančář pětasedmdesátníkem
Zlínská konference na počest Františka Bartoše
Gajdování v okolí Nitry. Z 5. ročníku rokycanského semináře Dudy a dudáci
K. Pavlištík: Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě na Podřevnicku
O. Elschek (ed.): Empirický výskum v etnomuzikológii, etnológii a folkloristike
O. Čočková - M. Mrvová: Záhorské tance
S. Burlasová: Slovenské ľudové balady; Katalog slovenských naratívnych piesní 1-3
L. Běťák - l. Brechličuková: Zpívalo se v Osvětimanech
Prezentace tradiční a lidové kultury v zemích střední a východní Evropy
Resumé
Ostatkové právo na Hané, jeho postavení ve struktuře masopustních zvyků a vztah k ostatním obřadům výročního obyčejového cyklu
Masopustní obchůzka na luhačovickém Zálesí v kontextu transformace tradičního zvykosloví na jihovýchodní Moravě
Doudlebská masopustní koleda: tanec jako text
Masopustní obchůzky a masky na Hlinecku
Fašiangy v obci Kanianka (tradícia a súčasnosť)
"Fašanky, to sú svátky - z hospody do hospody..."
Jak jsem chodil "po osmicach"
Blahopřání Martě Toncrové
K významnému životnímu jubileu Evy Večerkové
Zdravice Dagmar Klímové
Hannah Laudová
Odešel Kliment Navrátil, král kyjovského verbuňku
"Grenzen & Differenzen"
Etnologický ústav AV ČR slavil sté výročí
Musaion
V. Soukup: Dějiny antropologie
M. Vaněk: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin
M. Canclini - R. de Angelis: Bormio, le sue Valli e il Podest? dei Matii. Viaggio attravesro i secoli nel Carnevale bormino
E. Le Roy Ladurie: Masopust v Romansu. Od Hromnic po Popeleční středu 1579-1580
M. Brandstettrová - J. Zastávková: Uzlík vzorů bílé výšivky z Rožnovská
D. Hrůzková: Rožnovský malovaný porcelán
Prohlášení Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva
Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR
Resumé
Identifikácia javov tradičnej ľudovej kultury v Českej republike. Metodika projektu
Hořické pašijové hry
Lidová dudácká hudba na Chodsku v 19. a v první polovině 20. století
O verbuňku -jeho současnosti a budoucnosti
O kradení krále
Košatý strom muzejního života Marie Brandstettrové
"Syneček z Malenovic" slaví jubileum. (K osmdesátinám Zdeňka Mišurce)
Za Josefem Benešem (1. 3. 1917 - 2. 10. 2005)
Odešla Zdenka Jelínková (30. 3. 1920 - 5. 10. 2005)
Folklor ve skanzenech
Konference České národopisné společnosti v Jihlavě
32. etnomuzikologický seminář
"Udereli Myjavani" - koncert OĹUNu v Plzni
Mezinárodní folklorní festival v Plzni
Festival Lužica pošesté
Písní a tancem
Přehlídka tanečníků verbuňku
K. Vetterl - O. Hrabalová: Nápěvy lidových písní z Moravy a Slezska a jejich základní melodické typy
D. Luther - P. Salner (ed.): Menšiny v městě
H. Urbancová (ed.): Vianoce a hudba. Weihnachten und Musik
J. Vaculík: Poválečná repatriace československých tzv. přemístěných osob
O. Sirovátka: Lidové písně, pověsti a dětské hry z Boskovická
J. Jilík: Žítkovské bohyně. Po stopách lidové magie v Bílých Karpatech
A. Waclavik: Starczyn dukat. Zwyczaje i obrzedy - scenariusze widowisk
Ediční aktivity Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Galerie lidových řemeslníků v Chanovicích
Nositelé tradice lidových řemesel roku 2005
Ročníkový obsah
Resumé
O lidovém stavitelství a památkové péči
K problematice dřevěných komunikačních staveb. Kryté mosty a lávky na západní Moravě
Dům v Kašavě, čp. 83
Čerešníkův mlýn v Nové Lhotě
Vznik a sídelní uspořádání obce Nová Lhota
Dílo lásky a úcty
Dopis příteli (k jubileu Klimenta Navrátila)
Za Miroslavou Ludvíkovou
Vzpomínka na Zdenu Kyselou
Zemřel Zdenek Hanzl
Mezinárodní seminář o ochraně památek lidového stavitelství
Malé dejiny veľkých událostí
Rajža na Moravsko
Patton Memorial Plzeň - Památník americké armády 1945
Tři severská muzea v přírodě (Kodaň, Odense, Oslo)
Jubilejní Jihočeský folklorní festival v Kovářově
Myjava 2005
Strážnice 2005 aneb Stížnost na neodpovědnost dr. Karla Pavlištíka, jakož i spravedlivá mu odplata
J. Matuszková - V. Kovářů: Vinohradnické stavby na Moravě
B. Blažek: Venkovy. Anamnéza, diagnóza, terapie
A. Vondrušková - l. Prošková: Krajkářství
V. Šabić: Ruho. Clothes
Giľa - ďíla - giľora. Písně olašských a usedlých Rómů
L. Brázdilová: Etnografie vyškovského jazykového ostrova
M. Škvírová - K. Mlateček: Rostěnice - Zvonovice
Ceny České národopisné společnosti za rok 2004
Resumé
Diskursy o dětství v době post-socialismu
"Cudzia krajina s neznámým jazykom...". Možné hranice staroby
"Drobné, malé, neškodné". Rodové špecifiká podnikania vo vidieckej lokalite
Kořeny - genderový výzkum zaměřený na romské ženy
"Púšťali na staříčka průvan..."
Ke vzniku a významovým proměnám označení "metlář"
Chodské lidové tradice v činnosti Vladimíra Baiera
Václav Harnoš slaví pětasedmdesátiny
Nad rovem hudce Emila Miškeříka
Jak jsme poznali a zažili Jaroslava Juráška
Odešel Ludvík Kunz
Nad televizním cyklem Folklorika
Folklorika - magazín tradiční kultury
Konference k počátkům našich muzeí
Seminář v Kollbachu
Dudy a dudáci počtvrté v Rokycanech
Chvála tradice. Ohlasy folklóru v ilustraci a užité grafice
Přehlídka evropských etnologických muže v Lublani
Vojna smutná a veselá
Národopisná expozice ve Zlíně
M. Vaněk a kol.: Orální historie. Metodické a "technické" postupy
M. Mušinka: Hlasy predkov
J. Pospíšilová (ed.): Rajče na útěku. Kapitoly o kultuře a folklóru dnešních dětí
J. Kráčmar: Tak u nás bývávalo
J. Jeroným: Cyril Höschl - Kde bydlí lidské duše
Sušilovský rok 2004 na Moravě
Resumé
Differenz verbindet?
Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století
Vánoční stromky v proměnách času
Strakonice 2004
B. Čapková - K. Kořízek: Lidové písně z Úpicka
J. Hanzal: Cikáni na Moravě v 15. až 18. století. Dějiny etnika na okraji společnosti
Moravské vyšívání v Anglii
Resumé
Jako´s ty, Janošku, pres ty hory přešel... (Za Janem Čumpelíkem)
Slovenský ornament v tlačených vzorníkoch. (K vzniku a významu zbierok vzorov od konca 19. do polovice 20. storočia)
Výuka kreslení lidového ornamentu (podle časopisu Náš směr)
Česká společnost a kroj v osmdesátých letech 19. století
K činnosti Zemského ústavu pro zvelebování živností pro zemi Moravu v Brně
Ikonografické proměny moravského portáše
Historie a ikonografie slovanského božstva. Radegast na Radhošti
Lázeňské odpoledne - "twenties" v Luhačovicích
Lidový oděv a jeho současná společenská potřeba
Oslava tancem. Osmdesátiny choreografky Jiřiny Mlíkovské
Blahopřání Zdence Jelínkové
Za Olgou Tesauerovou
Seminář Historické hospodářské stavby venkova, realita a perspektivy
Metódy a ciele etnologického výskumu kulinárnych tradícií na Slovensku
Strava v lidových písních
Gruzínský stůl. Postřehy k sociální kultuře Gruzínů
Jedlíci i gurmáni
Strava všedního dne na Hlinecku
Dle kuchyně se soudí hospodyně
Strážnice 2005. Staré cesty - nové příležitosti
Odešel vynikající organolog Pavel Kurfürst
Za Stanislavem Pěnčíkem
Domácká a řemeslná výroba - tradice a současnost
Konference k 200. výročí narození Františka Sušila
Budyšín přivítal XIV. sorabistický kurz
Berounské a kunštátské hrnčířské trhy 2004
Rožnovské slavnosti 2004
Lidový rok 2004 aneb "Debe decke tak belo"
J. Traxler: Písně krátké Jana Jeníka rytíře z Bratříc, l. díl
P. Kaleta: Cesta do Haliče. František Řehoř a poznání života východní Haliče ve druhé polovině 19. století
K. Altman: Zlatá doba štamgastů pražských hospod
M. Šmerda: Život Ondry Foltýna, slezského sedláka a statečného člověka
Dějiny a současnost. Kulturně historická revue 25, 2003, č. 3 a 5
Sociologický časopis 40, 2004, č. 1 a 2
Obsah XIV. ročníku
Resumé
Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví
K současnému stavu hodových slavností na západní Moravě
Bystrcké hody - obnovená tradice
Hodové obřady a zvyky v Sobůlkách u Kyjova
Císařské hody ve Věteřově a jejich proměna během 20. století
Hody objektivem Vlastimila Žíly
Hodové proměny
Adolf Černý a Slovanský sborník. K počátkům jeho badatelské a publikační činnosti o Lužických Srbech
K životnímu jubileu Ludvíka Kunze
Pozdrav Evě Urbachové
Za kyjovským verbířem Zdeňkem Šimečkem (1945-2003)
Právní a etické problémy kvalitativního výzkumu
"Mój Liptov" Martina Martinčeka v plzeňské Velké synagoze
Krása lidového umění
Strážnice 2004... aneb Co by tomu řekl divák?
Medzinárodný folklórny festival Myjava 2004
A. Navrátilová: Narození a smrt v české lidové kultuře
L. Jan - V. Štěpánek a kol.: Mutěnice. Dějiny vinařské obce
M. Pokorný: Poutní tradice Šumavy (Sušicko)
S. W. Adler: V údolí smrti
Slovácký krúžek v Brně - 95 let a Moravské Slovácko
V. Géciová - K. Kaščáková: Paličkovaná krása z okolia Nitry
Acta musealia 3, 2003/1
Rukopisný zpěvníček z Volyně
Seznam knih a časopisů z mezinárodní výměny publikací NÚLK za rok 2003
Resumé
Regionální monografie jako výraz sebeidentity včera a dnes
Význam autority v procese transformácie lokálneho rurálneho společenstva
Obnova venkova a krajina
Proměňující se tvář venkovské krajiny
Platby u kováře na přelomu 19. a 20. století
Složení návštěvníků Horňáckých slavností
Navařte Českého lidu. (K šedesátinám Zdenka Hanzla)
Zastavení s Bětou Minaříkovou
Věra Šejvlová - restaurátorka tradic
Jiří Pospíšil odešel do folklorního nebe
Současná lidová řemesla a lidová umělecká výroba
Tajemství depozitářů
Vídeňská výstava "10 + 15 evropská identita"
WOMEX2003
Dudy a dudáci v Rokycanech 2004
l. Frolec: Kovářství
D. Motyčková: Lidové léčitelství. Léčitelé. Alternativní medicína. Výběrová bibliografie
M. Maderová - P. Mazný: Plzeň očima Ladislava Lábka
Slovácký krúžek v Brně - 95 let
CD Písně jižních a západních Čech
Výsledky ankety "O nejvýznamnější počin v oboru" za rok 2003
Resumé
František Pospíšil a počátky národopisného filmu - neznámé skutečnosti
Národopis v slovenskom dokumentárnom filme. Pamiatke filmového režiséra a etnografa Martina Slivku (1929-2002)
Chleba z kameňa. Filmový amatér na poli národopisném - František Potočný
Etnolog a kamera - videozáznam jako jedna z metod a technik terénního výzkumu
Videodokumentace kulturních aktivit současné vesnice v Ústavu evropské etnologie Masarykovy univerzity v Brně
Filmová dokumentace v Souboru lidových staveb Vysočina
Videoencyklopedie Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici
Velikonoční obřadní lomození u českého a německého etnika v oblasti Hané a Nízkého Jeseníku
Josef Režný osmdesátiletý
Josef Kiesewetter, malíř a grafik
K životnímu jubileu Nadi Valáškové
Jubileum Soni Švecové
Blahopřání Aleně Jeřábkové
95 let Slováckého krúžku v Brně
Výstava obrazů na skle ve Slezském zemském muzeu v Opavě
Od Barborky ke Třem králům
Pomník "barabům" v Železné Rudě
XIII. Mezinárodní festival hudebních nástrojů lidových muzik
F. Blinka: Dědiční rychtáři Theimerové v Samotíškách
M. Šipka: Krátky slovník folklorizmu okresu Banská Bystrica v 20. storočí
Rok ve Vlčnově 1945-1946. Národopisný dokument o životě vesnice
J. Jilík: Rebelové proti všednosti
Současné formy péče o lidová řemesla v České republice
Resumé
Fotografie, etnografie, tradiční kultura – průniky a inspirace
Z dejín národopisnej fotografie na Slovensku (a česko-slovenské súvislosti)
Janáčkovy snahy o fotografickou dokumentaci v rámci podniku Lidová píseň v Rakousku
Přehled fotodokumentační sbírky EU AV ČR, charakteristika reprezentačního fondu NSČ
Svatba na Zálesí
95 let Slováckého krúžku v Brně
K padesátiletí časopisu Slovenský národopis
Osmdesátka Miroslavy Ludvíkové
Životní jubileum Jiřiny Veselské
Česká choreografka Libuše Hynková - jubilejně
Za Emanuelem Kuksou
Neničte archivy!
Aktivity duchovních na poli vědy a kultury
Prodaná nevěsta známá i neznámá
O výstavě kraslic v Itálii
V. mjezynarodny folklorny festival "Łužica 2003"
Mezinárodní folklorní festival v podhůří Jesenických hor
Nejnovější česko-kašubské kulturní kontakty
Marginálie k záměru a pojetí Biografického slovníku evropské etnologie
H. Gerndt: Kulturwissenschaft im Zeitalter der Globalisierung
J. Botík: Slováci v argentinském Chacu
U. Hägele - F. Wiesenhofer: Zensurierte Bildergrüsse
M. Korandová: Pročpohádky. Lidové legendy z Chodska
P. Mareš (ed.) Karel Klostermann - spisovatel Šumavy
Acta musealia - suplementa 2003. Muzeum a škola
Dvakrát s Dušanem Holým
Nositelé tradice lidových řemesel 2003
Ročníkový obsah
Resumé
S. Dúžek - B. Garaj: Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. storočia
České spolky na Moravě a lidová kultura
Lidová kultura v činnosti republikánského dorostu na Moravě (ve světle dobového tisku)
Ženskost v díle ženském. Počátky spolku "cvičících se" paní a dívek
Spolek Vesna a jeho národopisné aktivity
Sbor dobrovolných hasičů, významný fenomén v procesu formování společenského života v obci a v transformaci tradičních zvykoslovných aktivit na Zlínsku
Všechno už tu bylo...
Národopisné ohlédnutí ke dvojímu jubileu Terezy Novákové
K 50. výročí založení Plzeňského lidového souboru
Ladislav Vašek pětasedmdesátiletý
Pozdrav Aničce Maděričové
Mezinárodní konference o díle Ludvíka Kuby
Vánoční výstava o koledě a koledování v Uherském Hradišti
"Listy za vyučenou" v mázhauzu plzeňské radnice
Finové a moravské kraslice
Kontakty s Pracovní společností vyškovského jazykového ostrůvku v Německu aneb Moderní komunikační a výzkumné metody v etnografii
Litva v době referenda
Myjava 2003
"My Blue" André Ochodla v plzeňské Velké synagoze
M. Kováč - A. B. Mann (ed.): Boh všetko vidí. O Del sa dikhel
O. Benvenuti: Altes Handwerk
E. Večerková: Kraslice na Moravě
Z. Bláha: Úsměvné a láskyplné písničky plzeňských seveřanů
F. Bartoš: Nové národní písně moravské s nápěvy do textu vřaděnými
Kam s nimi?
Istanbulská deklarace
Resumé
Jak se dnes v Čechách tancuje. Otázky taneční antropologie
Rituální mejdan postmoderní doby
Takový český Orient. Břišní tanec: způsob jak být ženou
Ve znamení bubnů. Africký tanec v Africe a v Čechách
"Smuteční hry veselého rázu..."
Drátenické metamorfózy
Emanuel Kuksa "80"
Dvě univerzity Dušana Holého
Roky s Dušánkem
Pocta Jiřímu Tesaureovi
Za Janem Beranem
Vysočan oslavil jubilanta
Mezinárodní rozhlasová soutěž Grand Prix Svetozára Stračinu 2003 v Bratislavě
Seminář o slováckém verbuňku
Muzeum PhDr. Šimona Adlera - pobočka Západočeského muzea v Plzni
Všichni svatí při nás stůjte...
Z. Fras: Galicja
l. Votroubková: Jak se dříve hospodařilo
J. Traxler: Písně krátké Jana Jeníka z Bratřic, l. díl
V. Horpeniak: Stará Šumava ve zvycích adventu a Vánoc
Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny
Reedice archivních nahrávek lidové hudba
Poděkování Josefu Jančářovi
12. valné shromáždění České národní sekce CIOFF
Kulturní politika v České republice
Seznam knih a časopisů z mezinárodní výměny publikací ÚLK ve Strážnici za rok 2001
Resumé
Mizející menšina. Historie a současnost českého osídlení v srbském Baňatě
Česi a počiatky etnickej transformácie Bratislavy (historicko-etnologický exkurz)
Ekonomické aktivity Židů na Vsetínsku
Podoby judaizmu v súčasnosti (na príklade zmŕtvychvstania židovského cintorína)
Slezští Moravci. Nevýrazná etnografická skupina v česko-polském pohraničí
Lužičtí Srbové, jejich kulturní a vědecká činnost
Etnické menšiny
Mezi Čechy v rumunském Banátě
Etnologický terénní výzkum 2002 - současné Velikonoce
Prachatické velikonoční "pekání"
K životnímu jubileu Marie Pachtové
Nevšední zpěvačka Vlasta Grycová slaví
Odešel František Vališ
Pocta Zdeňku Kašparovi
Za Jiřím Fukačem
Teorie a metodologie v české etnologii
Plzeňský projekt "Rok 2002 - rok vzpomínek"
O výstavě "A ta kráva mléko dává..."
Židovská literatura v českých zemích
Etnicita a mesto
K. Lach: Wierzenia, zwyczaje i obrędy. Folklor pogranicza polsko-czeskiego
J. Horváthová: Kapitoly z dějin Rómů
J. Režný - l. Veselá: Mezinárodní dudácké festivaly Strakonice
K recenzi publikace Z Čech do Vídně
Mistrovská díla ústního a nemateriálního dědictví lidstva
Nositelé tradice lidových řemesel v roce 2002
Resumé
Vyprávění ve městě jako specifický druh narace
Ústní tradice trochu jinak aneb Jak se Honzík učil latinsky
Gašparko eště žije. K tradičnému bábkovému divadlu na Slovensku
Královničky v podání frekventantek Vesny
O dudáckých muzikách na Chodsku po 2. světové válce
Modrotiskové formy z Holancovy barvírny v Ivanovicích na Hané
Zdravice Josefu Vařekovi
Životní jubileum Luďka Štěpána
Amari Eva (K jubileu Evy Davidové)
Václav Maňas mladší se potatil
Festival Folklore Bizian
Festival ľudovej kultúry v Kokave nad Rimavicou - Koliesko 2002
Strakonice 2002
Péče o tradiční lidovou kulturu v České republice
Málo známé muzeum lidové kultury v Sudetech
Valné shromáždění Národopisné společnosti 2002
Těšínsko 3 a 4
J. Čechurová: Česká politická pravice
K. Ribenis: Eesti rahvaluule bibliograafia (1993 - 2000)
A. Vondrušková: Drátenictví
P. Salner: (Môj) židovský humor. (Židovský vtip ako faktor identity)
Z Čech do Vídně. Životní vzpomínky kováře Josefa Pšeničky
Na besedě ve Slováckém krúžku
CD Vlachicka djila
Teagrass - "Večírek"
Na hrubou díru hrubá záplata
Ročníkový obsah
Resumé
Dovoľujeme si Vám oznámiť... (K novobým svadobným tradíciám)
I. Štěpánová - L. Sochorová - M. Secká: Ženy rodiny Náprstkovy
Sborník Chebského muzea
J. Balogh - T. Horváth: Gyűrűk
J. Hodek - J. Šumbera: Suchovské ludové piesničky
Nová CD Jarmily Šulákové a Luboše Málka
CD Primášské legendy
První CD Karlovarské dudácké muziky
Odpověď R. Jeřábkovi
Do vlastního hnízda aneb Nad Lidovou kulturou na Moravě
Resumé
Susedky - bosorky
Kartářství jako fenomén současné duchovní kultury
Nadprirodzené bytosti v súčasnom vidieckom prostredí (na príklade postrehov zo študentského výskumu v obciach na okolí Žiliny a Zvolena)
Romské poutě jako jedna z podob účasti na oficiálním náboženském kultu
Jaroslav Pulicar: Poutě
Po stopách židovského dědictví
Svůj jedinečný verbuňk vyšíval (vzpomínka na Miloše Janulíka)
Horácký furiant z Prahy (k pětasedmdesátinám Jiřího Pospíšila)
Janu Miroslavu Kristovi "tuš a živijo"
Václav Bárta - 65 let
Huculščyna na fotografiích
Folklorní slavnosti Myjava 2002
Střípky ze Strážnice 2002
Brněnsko tančí a zpívá
Rožnovské slavnosti v roce 2002
Selské slavnosti v Holašovicích
O. Danglová: Dekor symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky kontext
Dítě a práce
Tendence ve vývoji dětského herního repertoáru. Příklad sociálně stratifikačních her deseti až jedenáctiletých dětí
Okamihy. Zo života mladých Rómov v Čajakovciach
Neplatiči daní z dedičstva (kulturného)
Výchova jinochů na Moravě
O práci v dětském folklorním souboru (kroužku)
Pěvecká soutěž "Zazpívej, slavíčku"
Jak se rodí festival
Prázdniny roku 1914
Hrajte, že mně hrajte (Josefu Benešovi k pětaosmdesátinám)
Jaromír Štrunc a sedmdesátka
Sedmdesátiny Vladimíra Baiera
Jubilantka Věra Kovářů
Věra Svobodová, dáma českého folklorismu
Škola folklorních tradic podruhé
Tanec - záznam, analýza, pojmy
Poznávací cesty brněnských etnologů k Lužickým Srbům a do Rakouska
Lidové motivy v tvorbě Karla Svolinského
"Druhý život" lidové písně na koncertním pódiu, a to jako komorní hudba
Rokytka, Rokytí, Rokytička, Sluníčko, Hejhálek... zkrátka rokycanští slaví 35 let
Mladé Horňácko potřicáté
J. Copans: Základy antropologie a etnologie
Lidová architektura v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Maďarské lidové umění. Magyar népművészet
Letanovce. Odkaz Maroša Madačova
Museumsdorf Cloppenburg, Niedersächsisches Freilichtmuseum
M. Zeman: Horňácké písně
P. Jurkovič: Lidová píseň ve škole
Ke knize Sešlost u Nečasů ...
Díky za každé dobré CD
Krásná jizba 2001
Seznam knih a časopisů z mezinárodní výměny publikací ÚLK ve Strážnici za rok 2001
Resumé
Lašsko, Kravařsko a Hřebečsko - národopisné oblasti na etnických a kulturních rozhraních
Národopis Hřebečska
Příspěvek k etnografické rajonizaci západní Moravy. Zpráva o "Horácích" 27 ze 16. století
Svatební pláštěnka jako relikt renesančního oděvu
Hřebečsko
Loketský zlidovělý šperk
Některé obyčeje jarně novoročního cyklu u českého a německého etnika v oblasti Hané a Nízkého Jeseníku
Jaromír Nečas osmdesátníkem
Miloš Štědroň má šedesát let
45 let souboru Šumava z Klatov
Konference Tradice lidové kultury v kulturním vývoji České republiky
Etnofilm Rožnov 2001
Sláva barokního venkova
Aniččiny šátky. Šátky a ženy na konci 20. století
Vánoční pohlazení - Hradišťan v Plzni
Poznávací exkurze mladých etnologů ve Strážnici
L. Kybalová: Dějiny odívání - středověk
M. Csáky - E. Mannová: Kolektivne identity v strednej Európe
J. Pajer: Novokřtěnské fajánse ze Strachotína
Acta musealia 2001/2
Poznámka k diskusi ETNO 2001
K recenzi R. Jeřábka Romisté by neměli cigánit
K recenzi Life in Black and White
"Potrefené" romistky se ozvaly
Nové projekty UNESCO
Resumé
Venkovská turistika, agroturistika, agrofolklorismus a lidová tradice. Úvahy o tom, co bylo a co bude.
Lokálne kultury v globálnej dedine
Současný venkov a jeho cesta ke kulturní identitě
Úvahy nad agroturistikou. Šance pro české vesnice v rumunském Banátu?
Zpívání - kosecké písně
Lahodná senoseč v Bílých Karpatech. (Agroturistika v praxi)
Rozšíření palíren v politickém okrese Valašské Meziříčí
Jubilant Oskar Elschek
Trojí zastavení Miloše Melzera
Iva Heroldová, 75 let
Odešel Václav Kupilík, muzikant a organizátor ze Spáňova
Pátý SemEthnos v Szegedu
Ethnological Approaches in the New Millenium
Rožnovské slavnosti v roce "jedna"
Oravská gajdovačka 2001
Úvaha hrobníka Umění a řemesel
Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska III
L. Holý: Malý český člověk a skvělý český národ
M. Lapka - M. Gottlieb: Rolník a krajina. Kapitoly ze života soukromých rolníků
N. G. Brekke (ed.): From Academie Art to Popular Pictures
Od folklóru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí v Čechách
V. Špirková: Židovská komunita v Plzni
New Routes. A World of Music from Britain
J. Holcman: Týden co týden. M. Holcmanová: Vitajte doma
Vlastislav Matoušek - Kaligrafie. CD
Výběrový soupis českých publikací souvisejících s národopisnou tematikou
Ročníkový obsah
Resumé
Sociálne skupiny v mestskom prostredí (na príklade výskumov mládeže v Banskej Bystrici)
Žebráci jako objekt národopisného bádání
Autostereotypy a politické elity (na príklade Slovenska)
Squat - fungující alternativa?
Víte, kdo je šalinář?
Lidoví řemeslníci jako profesní skupina nositelů tradic
Úloha hospodářských spolků při vzniku novodobé tradice pálení domácí slivovice v politickém okrese Valašské Meziříč
Sto let od narození posledního valašského zbojníka (Jan Kobzáň 9.7.1901 - 10.10.1959)
Sedmdesáté narozeniny Josefa Jančáře
Památce Miroslava Malury
ETNO 2001. Lidové zvyky na přelomu století
Bienále dětských folklorních souborů
Myjava 2001
MFF Strážnice a Jarmark múz
MFF Lužice 2001
Lidová kultura na Moravě
Life in Black and White
Klejnoty i sekrety Krakowa - teksty z antropologii miasta
V. Frolcová: Velikonoce v české lidové kultuře
J. Uhlíř: Thonet. Porýni - Vídeň - Morava
K. Fic - J. Zacpal: Tišnovsko. Vlastivěda kraje od Pernštejna k Veveří
The Bill Monroe Reader
Lidové tance a dětské hry ve filmotéce EU AV ČR v Brně. Filmografie
Omluva redakce
Resumé
Lidový tanec - jev společenský, kulturní či historický?
Folkloristika a etnologie: dvojí obraz lidového tance?
Etnochoreologické bádanie na Slovensku a jeho aktuálne problémy
Několik námětů pro současný výzkum tance a jeho prostředí ve folklorně živých oblastech
Tanec a český národní program
Odraz lidové taneční kultury v dílech literátů 19. století
Píseň a tanec do kolečka v Čechách
Několik podnětů ze studia nejstarších zápisů lidové instrumentální hudby Chebska
Verbuňk
Lidový písmák Václav Jan Mašek z Vodokrt na Plzeňsku
Jaroslavu Štikovi k sedmdesátinám
Jubilant František Okénka
Blahopřání Richardu Jeřábkovi (14. 5. 1931)
"A na Barrandově ste už byli?" (Zdravice Rudolfu Adlerovi)
Konference o etnických stereotypech
Zvuková dokumentace a digitalizace zvukových záznamů
Kulturní dědictví a region v systému výuky
Za památkami odeznělého času
U muziky s Plzeňáky - nová tvář pořadu Českého rozhlasu Plzeň
l. Lovrenovi: Bosna a Hercegovina. Krátký přehled kulturní historie
Śląsk - Schlesien - Slezsko. Przenikanie kultur
V. Štajnochr: Panna Maria Divotvůrkyně
V. Marek: Tajné dějiny hudby. Zvuk a ticho jako stav vědomí
Na prahu milénia. Folklór a folkloristika na Slovensku
Historical Studies on Folk and Traditional Music
H. Staden: Dvě cesty do Brazílie; A. V. Frič: Čerwuiš aneb z Pacheka do Pacheka oklikou přes střední Evropu
Acta Musealia
Výběrový soupis českých publikací souvisejících s národopisnou tematikou
Resumé
Lidový oděv a historický kostým. (Poznámky k terminologii, formě a funkci oděvu)
Láb. Kroj v škále estetických vztahov. (Na základe etnografického záznamu jednej lokality slovenského Záhoria)
Šat vespod ukrytý
K typologickému zařazení horňáckých kabátků
Novodobá výroba lidových krojů
Jaký kroj, tak se stroj! Oděvní tradice našeho rodu
Několik poznámek k někdejšímu způsobu hraní lidových muzikantů na Domažlicku
Nad deseti lety Ústavu lidové kultury ve Strážnici
Antonín Satke jubilující
K životnímu jubileu Hannah Laudové
Karel Pavlištík sedmdesátníkem, (prý)
Václav Stuchlý (1914 - 2000)
Poslední "pěsnička" Václavu Stuchlému
Jaroslav Jakubíček (1929 - 2000)
Bohdan Warchal (1930 - 2000)
16. strážnické sympozium
"Kistenbrief" - téma neznámé?
Studentská konference v Cieszyně
K perspektivám české etnochoreologie
Oravské pastorále Jiřího Horáka
Roubený dům na Valašsku podle encyklopedie Lidová architektura
Obnova vily Jestřábí v Luhačovicích
Delfské hry v Moskvě
Těšínsko 1 a 2
Vlastivěda moravská. Hospodářský rozmach Moravy 1740 -1918
Drobná ikonografická poznámka na okraj knihy P. Klučiny Třicetiletá válka. Obraz doby 1618-1648
Tradicie staviteľstva a bývania na Slovensku s osobitým akcentom na kulturné prejavy v prostredí etnických minorit
M. Ludvíkova: Moravské a slezské kroje. Kvaše z roku 1814
Kroje horňácké obce Velká nad Veličkou
P. C. Cerrillo: Adivinanzas populares espaňolas
Příkazy. Čtení o hanácké vesnici
Musica viva in schola XV
Koledy z Brněnská nejen vánoční
Olomoucká brána. Metropole střední Moravy v lidových písních
Romisté by neměli cigánit
Seznam knih a časopisů z mezinárodní výměny publikací ÚLK ve Strážnici za rok 2000
Resumé
Urbánna antropológia: áno či nie? (Teoretické problémy vývinu urbánnej antropológie)
Symbolické významy v městském prostředí - Berlín
K výzkumu způsobů sdružování obyvatel Brna
Dům U Sedmi Švábů v Brně. (Předběžná zpráva k výzkumu bydlení ve velkoměstě
Mestské prostredie - miesto útlmu a(le aj) revitalizácie ľudovej hudby
Zálesí - Kopanice - Horňácko v 18. a 19. století. (Pojmoslovná sonda)
Žitkovské bohyně
Jan Beran: Docela všední, obyčejný den
Znovu objevované drátenictví
Kulturně společenské aktivity současné vesnice
Martě Šrámkové k narozeninám
Unce Čumpelíkové vše dobré
Pětasedmdesátník Zdeněk Mišurec
Zpěvák s drahokamem v hrdle. (K sedmdesátinám Luboše Holého)
Jubileum Olgy Hrabalové
Za Jožkou Kobzíkem
Sympózium Lokální společnosti v terénních výzkumech
Antropologické sympozium v Nečtinách
21. etnochoreologická konference ICTM v Chorvatsku
Mé tibi dedico. Votivní dary v okruhu lidové religiozity
Strážnice 2000
Podlaski Jarmark Folkloru
Aquilejské slavnosti v Itálii 2000
Šumperský mezinárodní folklorní festival
Zielona Góra 2000
XXXI. Slezské dny v Dolní Lomné
C. Geertz: Interpretace kultury
V. Macura: Český sen
M. Toncrová: Lidové písně z moravského Horácka
A. Dular: Modeli za modrotisk
Etnologické rozpravy 1/98 - 2/98
CD Chvála českých dud
CD Písničky z malířovy palety
CD Valaské pěsničky
Resumé
Ročníkový obsah
Karpatští Huculové
Češi v Polsku a české národní stereotypy
Kulturná a etnická identita slovenskej menšiny v Maďarsku (Na příkladě vzťahu identity a folklóru v Malom Kereši)
Několik poznatků o německé lidové kultuře na jižní Moravě
Glosy z rumunského Banátu. Gernik, srpen 1998
František Řehoř ve východní Haliči
Kněždubský Veličan Franta Úprka aneb zajímavosti z umělcových pobytů ve Velké
Naši zpěváci - Jarmila Šuláková a Josef Laža
Ludvík Kunz pětaosmdesátiletý
Jubileum těšínského folkloristy a pedagoga Václava Stuchlého
Nad posledním dopisem od Vilmy Volkové
Lidová kultura v kulturním vývoji České republiky 1918-1998
Historie a každodenní život moravských Charvátů
V potu tváře chléb svůj dobývej
Derniéra výstavy Nová muzea ve Francii 1990-2000 a kolokvium Stane se muzeum nového tisíciletí polyfunkčním kulturním centrem uvnitř města?
Média o festivalech a o nás
Nad III. ročníkem Mezinárodního folklorního festivalu Plzeň 99
Z jubilejního Slováckého roku
Chodská hyjta v Domažlicích
J. Langer - H. Bočková: Dům v Karpatech a přilehlých oblastech balkánských
B. Vojtíšek - J. Vařeka; Lidová architektura v severních Čechách
S. Burlasová: Katalóg slovenských naratívnych piesní
Výskum a využitie tradicií ľudovej kultúry v miestnych podmienkách
PhDr. Michal Markuš, CSc. Personálna bibliografia
M. Šrámková: Před brněnskými hradbami
Kroj Němců z Modřic v současnosti
Ethnozentrismus
Výběrový soupis českých publikací souvisejících s národopisnou tematikou
Resumé
Ročníkový obsah
Tradice a současnost lidové rukodělné práce v České republice
Čipkárstvo na Slovensku - druhá polovica 20. storočia
K domáckému zpracování dřeva na Valašsku. Výroba špejlí na Vsetínsku
Františka Nováková, pradlena z Nedašova na Valašsku
Tradiční perník a jeho tvůrkyně Dagmar Čechová
Přehled právních a jiných opatření na ochranu původních řemeslných výrobků
Z historie jednoho mlýna
Faber Fabel sexagenarius
90 let Gerharda Heilfurtha
Zdeněk Galuška zemřel, stařeček Pagáč žije
Ke štěstí stačí dělat poctivě to, co máme rádi
Seminář Domácká výroba v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
O nás, teda o folklórnych festivaloch (2)
Pořadatelům folklorních festivalů k zamyšlení
Jihočeský folklorní festival Kovářov 1999
Folklorní festival Pardubice - Hradec Králové
Celostátní přehlídka dětských folklorních souborů 1999
Strážnice ´99
Několik postřehů ze Strážnice 1999
Strážnice a folklorismus 1999
Nufărul Alb
Knihou Masky, démoni, Šaškové
Rozpaky nad Maskami, démony, šašky a hlavně nad jejich vykladači
Žena z pohľadu etnológie
J. Kšica: Lidové písně z Kravař
Kytice z Uherskobrodská
Výsledky II. ročníku ankety o nejpřínosnější počin v oboru národopis
Resumé
Folklorismus a komercializace lidové kultury
Hontianska paráda - netradičný festival tradičnej kultúry
Byznys je byznys!
Musí být vydávání pověsťových sbírek jen komerce?
Lidová strava a muzea v přírodě
Pojedeme na safari...
Jak sme řepotali
Čtvrtstoletí souboru Bejatka
Životní jubileum PhDr. Aleny Jeřábkové
Zaujetí tradicemi. Jiřina Langhammerová jubiluje
Na pobabě u Věry Šejvlové
Za docentem Karlem Fojtíkem
Odešel František Třetina
Rozcestí evropské kultury 1998
O folklórnych festivalech, teda o nás
Několik poznámek k folklorním festivalům současnosti
Folklorní festivaly - ano či ne?
Tvary a dialogy aneb o věčné touze a hudebních úbytích folklorních souborů
Folklór v současném vysílání Českého rozhlasu Plzeň
R. F. Murphy: Úvod do kulturní a sociální antropologie
M. Stanonik: Štiri matere - ena Ijubezen
M. M. Jokai: Szlovákiai magyar népviseleteky
M. Šrámková: Pod brněnskými věžemi
Čejkovice 1248-1998
Cargo. Časopis pro kulturní / sociální antropologii
Volodymyr Šuchevyč
Co se skrývá za fejetony z roku 1912?
Mea culpa
Resumé
Drobné sakrální objekty na Strážničku
Drobná sakrální architektura na Podluži
Zvoničky na Žďársku a jejich osudy
Venkovské sakrální stavby - lidové či nelidové?
K pamiatkám ikonopisného umenia severovýchodného Slovenska
O kapličkách a poklonách na dnešním Znojemsku
Jiřímu Kosíkovi k šedesátinám
Malovaný synek
K sedmdesátinám Radomila Rejska
Hoš, primáš! K sedmdesátinám Jožky Kobzíka
Za bývalým rozhlasovým redaktorem Antonínem Jančíkem
Odešel zpěvák Karel Bimka
Za Svetozárem Švehlákem
Konference k životnímu jubileu Miroslavy Ludvíkové
Konference o lidové kultuře na Hané
Z 26. etnomuzikologického semináře
II Bambino Gesú
XVIII. mezinárodní festival folklóru, Zielona Góra, Polsko
Polesské léto s folklorem 1998
WOMEX 98 demonstroval spojení v různosti
Počátky národopisu na Moravě
Cech slovenských keramikov
Dekoratívny přejav tradícia a súčasnosť
M. Mencej: Pomen vode v predstavah starih Slovanov o posmrtnem življenju in šegah ob smrti
Pohřebný kancionál Jozefa Macha
Pověsti z Novoměstská
Profilové CD Jaromíra Horáka
Slavic Projection Folk Ensemble
Kantele. Suomalaista kansan- musiikkia - Folk Music from Finland
Resumé
Frýdlantský rukopis z roku 1819
Sbírka rakouských lidových písní z roku 1819
Lidová hudba dvou sousedů
Píseň jako živý útvar. K zápisům melodie a hudecké hry strážnické písně Vladimíra Úlehly (4)
Fotografický záznam všedního i svátečního dne - Šafov
K památce zemřelých
O lidské smrti (Vzpomínka z dětství)
Fedir Vovk a Čechy
K pětasedmdesátinám Miroslavy Ludvíkové
Ivo Stolařík má pětasedmdesát
Akademická Nitra ´98
28. mezinárodní konference o baladách
Konference Lidová kultura a turismus
Výstavní akce k 150 výročí konání Říšského sněmu v Kroměříži
Výstava Anna Fingerhutová v Náprstkově muzeu
Jan Beran: Poezie všedního dne
II. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Plzeň ´98
IX. MFF Brno ´98
VI. ročník MFF Děti střední Evropy v Luhačovicích
Nad osmým ročníkem Festivalu hudebních nástrojů v Uherském Hradišti
Nejstarší zvukové záznamy moravského a slovenského lidového zpěvu
K. Fic: Z kraje od Pernštejna k Veveří
E. Jenerál: Pověsti a vypravování z Moravskobudějovicka
D. Bittnerová - F. Schindler: Česká přísloví
Z. Vašků: Velký pranostikon
Primáš Jaroslav Václav Staněk
E. Plicková: Krása hliny
O. Vlasáková: 1248-1998. 750 let obce Vlkoš
Společenství dětí a kultura
Resumé
Ročníkový obsah
Století folklorismu. Dva příklady použiti pojmu folklorismus na počátku 20. století
Folklór, politika a masmédia (na příkladě Slovenska)
Lidová taneční tradice v současnosti
Česká hudba v Texasu: doma, nebo v cizím prostředí?
Malovaný sklep
Památkové rezervace a zóny ve vesnicích jižní Moravy
Píseň jako živý útvar. K zápisům melodie a hudecké hry strážnické písně Vladimíra Úlehly (3)
Vladimír Úlehla a počátky Moravského tanečního a pěveckého sboru
Čarnica - jubilujúci súbor z východného Slovenska
Dětské lidové muziky - výrazný fenomén současného vývoje folklorismu
95 let Vilmy Volklové
Za Jindřichem Uhrem
Zemřela Jiřina Králová
Karel Vetterl a rozhlas - vzpomínky syna na otce
Brněnsko 1998
Tradice se vyvíjí jen zvolna (nad 9. ročníkem FEDO ve Zlíně)
Horňácké slavnosti v režii Veličky
Tanec a hudba světa
U nás na Náchodsku
Spi, děťátko, spi
Výstava Dudy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1997-1998
Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska
Od folklóru k folklorismu
M. Botíková - S. Švecová - K. Jakubíková: Tradície slovenskej rodiny
P. Salner: Přežili holokaust
25 let Souboru lidových staveb Vysočina
PhDr. Ján Mjartan, DrSc. (1902-1996). Personálna bibliografia
Slavistická folkloristika jubiluje
Dichtung und Wahrheit
Resumé
Spoločensko-kultúrny fenomén pútnictva
Dub-Eiche-Makk-Encina. K filiacím některých charakteristických znaků mariánských poutních míst v Evropě
Poutní místo Dub nad Moravou
Dva aspekty projevu současné zbožnosti na příkladě poutí do Žarošic a na Turzovku
K motivu Adama a Evy ve výtvarné kultuře lidu
Současné masopustní obchůzky na Vyškovsku
Janu Rokytoví k šedesátinám
On nemože jinak...
Jan Kadlec zemřel (17.8.1927-25.4.1998)
Za Marií Ulčovou
Vzpomínka na Slávka Volavého
Jízda králů Vlčnov 1998
Mezinárodní konference o vývoji kulturní politiky
Etika v tradiční lidové kultuře a folklóru
Modrotisk. Tradice a současnost
Clemens Jöckle: Slavná poutní místa
Poutní místo Vranov
Písně z Bystřice pod Lopeníkem
Jaroslav Cukán: Pramene k štúdiu a techniky výskumu v etnológii
Studie k lidovému stavitelství l.
Zásady ochrany tradiční lidové kultury před nevhodnou komercializací
Výběrová bibliografie k česko-slovinským kulturním stykům
František Bonus: Slovenské lidové tance
Ke sbírce J. a V. Smutných Svatební písně z Veselská
Seznam knih a časopisů z mezinárodni výměny publikací ÚLK ve Strážnici
Resumé
Podluží a Podlužáci před vznikem vědeckého národopisu na Moravě
K typologickému zařazení mentýků a šub
Podlužácké vesnice po stu létech od Národopisné výstavy českoslovanské
Tradiční taneční příležitosti na Podluží
Lidový tanec na Podluží jako příklad vývoje taneční tradice
Současná naivní malba na Podluží (Emilie Zárubová z Moravské Nové Vsi)
Kultivované publikum? (Návštěvníci MFF ve Strážnici po 15 letech)
K MFF Strážnice 1997
Hodnocení pořadů MFF Strážnice 1997
Co je prvotní - festival nebo jeho hodnocení?
TOCA a Strážnice ´97
Perspektivy MFF Strážnice
Východná 1997
2. mezinárodní folklorní festival "Lužice ´97"
Ohlédnutí za festivalem hudebních nástrojů v Uherském Hradišti
Jubilující Míla Brtník
Za Otakarem Máčelem (25.8,1920-24.6.1997)
Za Václavem Šťastným
Eva Flašarová odešla
Generální konference CIOFF v Soluni
Mezinárodní konference "Lidová kultura a její cesta do třetího tisíciletí". Athény 6.-11.12.1997
Poprvé
Výstavy lidové architektury a dokumentace v muzeích v Čechách v roce 1997
Zlínsko. Vlastivěda moravská, sv. 64
Aagot Noss: Krone og skaut
Dva ročníky Národopisného věstníku
Život a kultura etnických minorit a malých sociálních skupin
Anna Devátová - Karel Pavlištík: Bibliografie díla Františka Bartoše
Za chyby se omlouvati znamená dobré skutky činiti
Z Šavla Pavlem?
Resumé
Inja Smerdel: Oselniki. Zbirka Slovenskega etnografskega muzeja
Vas megye népmuvézete.
Hrváti, Chorváti, Krobóti
Knižní typy
Cestou na východ
Akademie věd České republiky ocenila práci Zdenky Jelínkové
Národopisná společnost
Výzva
Opravy omylů a chyb v Národopisné revui 1/97
Ztráty a nálezy 4
Resumé
Etnokartografie
Tanec do kolečka na Chodsku - tradice a současnost
Terénní výzkum Čechů v poválečném Sarajevu
Makedonské děti se vydaly do světa
Posvícenské hody na rozhraní Moravy, Slovenska a Rakouska
Hody na sídlišti
Současná právní ochrana autorů (upravovatelů), interpretů a sběratelů lidové hudby
Josef Klvaňa - příklad tvůrčího života
Josef Vycpálek
Stošedesáté jubileum Františka Bartoše
Etnomuzikolog, který předstihl svou dobu K nedožitým 75. narozeninám Volodymyra Hošovského
Jiřina Králová
PhDr. Hannah Laudová, CSc.
PhDr. Soňa Kovačevičová, DrSc.
PhDr. Iva Heroldová, CSc.
Elena Prandová
PhDr. Karel Pavlištík, CSc.
PhDr. Jaroslav Štika, CSc.
PhDr. Vlasta Suková
Helena Šenfeldová
PhDr. Věra Thořová, CSc.
PhDr. Jiří Langer, CSc.
"Straňanský" festival 1997
Masopust 1997 v Kyjově
Čvrtstoletí Mladého Horňácka
Folklorní Pražské jaro 1997
Brněnsko tančí a zpívá 1997
Bilder und Zeichen der Frömmigkeit
Hradišťské jarmaky
Výstavy "Kraslice u nás a jinde"
Výstava "Výšivky z venkovských kostelů" v Etnografickém ústavu Moravského zemského muzea v Brně
Deset let ročenky Folia Ethnographica
Sophie Cassagnes-Brouquet - Jean-François Amelot: Marie en Limousin
Konference UNESCO o problémech komercionalizace folklóru
Poslání konference UNESCO ve Strážnici
Lidová kultura v globální informační společnosti
Komercionalizace folklóru v Bulharsku
Veřejná presentace folklóru, folklór a turistika z pohledu minulé konference CIOFF
Lidová tradice jako zboží
Muzeum v přírodě ve světě komerce
Komercionalizace a tradiční lidová kultura
Ochrana autora hudby
Závěrečná zpráva z porady expertů zemí střední a východní Evropy
Jiřina Králová
Panu redaktorovi k narozeninám
Josef Beneš osmdesátníkem
Vzpomínka na architekta Antonína Kuriala
Festival v Lotyšsku
IV. mezinárodní festival dětských folklorních souborů ze zemí střední Evropy
Uherskohradišťský festival nástrojů lidové hudby
Česká lidová kultura a střední Evropa
18. světový kongres Společnosti pro vědu a umění v Brně
Konference a Valné shromáždění Národopisné společnosti v roce 1996 v Praze
Zpráva z 27. světového kongresu CIOFF
Musica irregularis
Seminář Etnografické komise Asociace muzeí a galerií ČR
11. mezinárodní konference o lidové stravě na Kypru
24. etnomuzikologický seminář
Stretnutie
Výstavy lidové architektury v Českých muzeích v roce 1996
Najmladšie stredisko
Jaké bylo oblékání od kolébky k dospívání
Betlémy - tradice či móda
Památník našich nejslavnějších cestovatelů
Irena Štěpánová: Lidový oděv v okolí Tábora
Ludvík Kuba: Lidové písně z Chodska
Ivan Dorovský a kol.: Charváti ještě žijí mezi námi
Jan Trojan: Nové národní písně Františka Bartoše
Prohlášení
Dílo kritiky Richarda Jeřábka
Klamy a lsti Jiřiny Langhammerové
Folklór, folk a slovenské balady
Jak jsem přispěl k odhalení autora Zápisníku zmizelého
Je Těšínsko národopisný region?
K českému národopisnému výzkumu těšínského Slezska
Meziválečná národopisná publicistika na Těšínsku a možnosti jejího využití
Těšínské Slezsko
Vzpomínka na Brněnskou cimbálovou muziku
Dvě brněnské jubilantky
Primáš Vladimír Meloun sedmdesátníkem aneb 60 let života s houslemi
Otakar Pokorný
Východná 1996
Folklórny festival mladých pre mladých Koliesko - Kokava nad Rimavicou
Nad "Hrčavou" po čtyřiceti letech
Milotice 1996
MFF XXVII. Liptálské slavnosti
Týden beskydské kultury v Polsku 1996
Konference CIOFF o dětském folklóru
Výstava "Hajej dítě, kolíbu tě"
Rožnovská výstava malovaného nábytku
Samuel Augustini ab Hortis: Cigáni v Uhorsku 1775 - Zigeuner in Ungarn 1775
Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska
Pavel Popelka: Příběhy v písních vyzpívané
Mezinárodní výměna publikací ÚLK ve Strážnici za rok 1996
Resumé
Domov očima dětí
Pověry
Zavíjačky
Tuchlovická pouť 1996
První orelský festival v Miloticích
Kovářovi 1996
Horňácké slavnosti 1996
Seminář "Film a video na národopisných a vlastivědných pracovištích"
Z činnosti národní sekce l.O.V.
X. etnokartografické sympozium "Evropský kulturní prostor - jednota v rozmanitosti"
Konference "Lidová píseň a hudební výchova"
Druhý seminář o folklorním hnutí v Rožnově
V. evropská konference l.O.V.
Výstava fotografa a malíře K. O. Hrubého
Káva, kafíčko, kafe ve Středočeském muzeu
Z výstavní činnosti rakouského národopisného muzea ve Vídni
Schönes Österreich - Heimatschutz zwischen Asthetik und Ideologie
Výstavní aktivity etnografického muzea v Kittsee
Lidová výroba - její dokumentace a prezentace
J. Langhammerová: České lidové kroje
Mircea Eliade: Posvátné a profánní
Karel Altman: Krčemné Brno
Živý odkaz Karla Vetterla
Gilles Deleuze: Podľa čoho rozoznáme štrukturalizmus?
Lidová kultura Slezska
Václav Soukup: Dějiny sociální a kulturní antropologie
Ivan Dorovský: Makedonie. Zrození nebo obrození národa?
Gammeldans i Norden
2. beskydské trienále neprofesionálech řezbářů 1995
Čtvrtstoletí Kašavy
Další dimenze folklóru
Ročníkový obsah
Resumé
Doporučení UNESCO k ochraně lidových tradic
Závěrečná zpráva o semináři zemí střední a východní Evropy "O aplikaci Doporučení na ochranu tradiční lidové kultury a folklóru (UNESCO 1989) v zemích střední a východní Evropy", Strážnice, Česká republika
Resoluce
Aplikace Doporučení UNESCO v České republice
Význam Dokumentu UNESCO pre ochranu tradičnej kultúry a folklóru na Slovensku
Význam výchovy v dětských folklorních souborech pro utváření hodnotové orientace vztahu k domovu
Poznávanie folklóru vo výchovnom procese detí a mládeže v Slovenskej republika
Súčasné aktivity v ľudovej umeleckej výrobe na Slovensku
Strážnické slavnosti - jaké jsou dnes
Muzea v přírodě v České republice
Český národopis a UNESCO
Strážnice a CIOFF
Zpráva o činnosti etnochoreologické studijní skupiny ICTM
Doporučení k ochraně tradiční a lidové kultury
Mezinárodní spolupráce ÚLK v roce 1995
Po stopách Rétorománů
Výstava o tom, jak se rodily děti
Nová expozice v Novém Městě
Poslouchejte mládenci a panny... aneb o české písni kramářské
Tri vzácne slová ...
Nationalismus und Regionalismus in der Volksmusik und in der Volksmusikforschung
Oslavy 100. výročí založení Polské národopisné skupiny
Cesty etnografického muzejnictví
L. Štěpán: Lidové stavitelství ve stavebních plánech a mapách východočeských archívů II. Sídla, domy a zemědělské stavby
František Čermák: Jazyk a jazykověda
Svaté obrázky podruhé
Varhošť - Haslicht
Jaroslav Spirhanzel Ďuriš: Staré jihočeské chalupy
Ludmila Tarcalová: Bibliografie lidových obyčejů
Leoš Šatava: Národnostní menšiny v Evropě. Encyklopedická příručka
A. Pranda - E. Prandová: Slovenské kraslice
Obě ruce levé ?
Publikace, kazety a CD
Resumé
K čtyřicátému výročí strážnického ústavu (jakož i k pětašedesátinám jeho ředitele Josefa Jančáře) poněkud netradičně
Proměny Ústavu lidové kultury ve Strážnici
Ústav lidové kultury a Mezinárodní folklorní festival Strážnice
Mezinárodní folklorní festival a jeho programy
Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy a Strážnické kulturní léto
O projektu Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska
Výstavy a expozice
Konzervace a zpracování sbírkového fondu v letech 1976-1996
Dokumentační fondy ÚLK
Ediční aktivity
Projekt Domov očima dětí
Péče o památky
Několik pamětnických poznámek k výročí ústavu
Přehled vydavatelské činnosti ÚLK 1956-1996
Anketa (redakce)
Jan Souček
Jiří Pajer
Karel Pavlištík
Danuše Adamcová
Jan Trojan
Ludmila Horehleďová
Marta Šrámková
Eva Krekovičová
Hannah Laudová
Daniel Luther
Josef Vařeka
Jarmila Paličková
Marta Toncrová
Jindřich Uher
Ilona Vojancová
Jan Miroslav Krist
Alena Schauerová
Miroslav Potyka
Zdena Žouželová
Olga Floriánová
Vlasta Ondrušová
František Synek
Michal Škopík
Jan Krist
Nad nedožitými šedesátinami Josefa Tomše
Resumé
Hanácké Slovácko a hanáčtí Slováci
Osobnosti hanáckého Slovácka v průběhu století
Alšovy kresby kroje hanáckých Slováků
K písni hanáckých Slováků
Marie Damborská a lidové pověsti v jejím literárním díle
Vlastivědný pracovník Jakub Vrbas
K výzkumu vídeňských Čechů
38. folklórne slavnosti Myjava ´95
Jičín - město pohádky
Setkání folkloristů v Bratislavě
Výstavy lidové architektury a interiéru v muzeích v Čechách v roce 1995
Výstava o pivu. Historie pivovarnictví, zejména pak na Moravě
Výstava památníků v Lobkovickém paláci
Chvála muzejního sběratelství
En ten tiky, dva špalíky v Lobkovickém paláci
Ján Botík: Slováci v Bulharsku
"lch špreche dojč, abr klajn"
Hranice života - ne lásky
Jaromír Hořec: Podkarpatská Rus - země neznámá
Kněždub. O historii a současnosti obce
Muzea v přírodě na Slovensku
E. Gajek -I. Götz: "Studentenfutter"
l. Hlaváček - J. Kašpar - R. Nový: Vademecum pomocných věd historických
Funkce daru v obřadu
Menschen mit Rindern
A po zimě jaro ...
O voze a koze
Seznam knih a časopisů z mezinárodní výměny publikací Ústavu lidové kultury ve Strážnici za rok 1995
Resumé
Alois Hába a Studijní sdružení Velká
Vývoj lidových obyčejů na Hlinecku
Marie Ježková z Dolního Němčí (Portrét současné nositelky lidového tance)
Jubilejní padesátá Strážnice
Slovácký rok v Kyjově
Dětský folklór v Kroměříži
Druhý ročník soutěže malých verbířů v Kunovicích
Horňácké slavnosti
V. uherskohradišťský festival nástrojů lidové hudby
Slovenský "Ľudový odev a textil"
Výstava k jubileu rožnovského muzea
Strážnické výstavy
Výstava v Starej radnici
Úmluva OSN o odstranění diskriminace žen
Guberniální sbírka očima mého otce Karla Vetterla (1898-1979)
Slovácký verbuňk (Odpověď na odpověď)
Nad Jeřábkovou recenzí bibliografie Václava Frolce
Ztráty a nálezy 2. Ještě k fotografiím z doby NVČ 1895
Za Petrom P. Švorcom
Jaroslav Čech s odstupem 25 let
Malá vzpomínka na R. Kynčla a ještě menší recenze
Ivan Dorovský šedesátiletý
Resumé
Ročníkový obsah
Šubertova výzva k Národopisné výstavě československé a česká společnost
Morava a Národopisná výstava českoslovanská
Moravské lidové slavnosti na NVČ v Praze v korespondenci Lucie Bakešové a Leoše Janáčka
"Valašská svatba" na Národopisné výstavě československé v Praze 1895
Valašsko v dokumentární fotografii z doby Národopisné výstavy českoslovanské
Několik vzpomínek na národopisný ruch v Troubsku na Brněnsku
Olomoucká národopisná výstava ke stému výročí NVČ
Národopisná výstava 1995 v Národním muzeu
Národopisná výstava českoslovanská a střední Čechy
Výstava lidového (?) nábytku v paláci šlechtičen
Valaši slavili v Praze úspěch!
Chrudimské oslavy jubilea NVČ
Oslavy jubilea NVČ v Ostrově nad Ohří
Děti ze Slovácka ve Strážnici
Tvrdonice 1995
Brněnsko tančí a zpívá 1995
II. světový kongres a generální shromáždění mezinárodní organizace lidového umění l. O. V.
Guberniální sbírka písní a instrumentální hudby z Moravy a Slezska z roku 1819
Národopisné kresby Josefa V. Scheybala
Výstavní zpěvník Jana Pelára
Súťaž v točení keramiky pre Modranov
Kyjov "olympijský"
Vznik Mezinárodního folklórního festivalu ve Strážnici
Strážnica a Slovensko
Padesátiletý vývoj dramaturgie a stavby strážnických pořadů
Dobré (?) rady pro autory (K pořadům na folklórních festivalech)
Z archivu Ústavu lidové kultury
World music, folklór a amerikanizace kultury
Strážnické vzpomínání
Strážnice a lidové tradice
Co pro mne znamená Strážnice
Dobrý den, Strážnica
Strážnické slavnosti jaké jsou dnes
Folklórne slavnosti Myjava 1994
40. folklórní festival Východná 1994
Narodil se festival
Strakonice 1994
Luhačovický festival podruhé
Jundrovské jablíčko
Jubilejní kongres CIOFF v Malajsii
Člověk uprostřed ekologické krize
K recenzi D. Holého na sborník Slovácký verbuňk v teorii a praxi
Svaté obrázky
Oldřich Sirovátka: Jak pluli Hanáci přes moře a další rozpustilé pohádky z Čech a Moravy
Rómové v České republice včera a dnes
Korsika a Sardinie křížem krážem
Akademie věd ČR udělila ocenění
Cena města Zlína udělena
Folklór je, když...
Resumé
Ústav lidové kultury v letech 1993-1994
Píseň jako živý útvar. K zápisům melodie a hudecké hry strážnické písně Vladimíra Úlehly (2)
Trochu kacířské poznámky o národopisné vědě
Malé intermezzo
O mýtu, historii a hudbě v díle Clauda Lévi-Strausse
Jan Šilpoch
Fotografie, která nelže
Ernö Kunt umřel
Z činnosti folklórního sdružení České republiky
Seminář o lidové výrobě
Problematika ochrany vesnických památek
Ohlasy na l. mezinárodní konferenci "Obuv v historii ´94"
XXII. etnomuzikologický seminář v Nitře
Poslední století hrnčířské výroby bělniny a polokameniny v českých zemích
Nové expozice v muzeích v přírodě a v památkově chráněných objektech lidové architektury na území Čech v roce 1994
Výstava lidové keramiky ve Valašském muzeu v přírodě
Usus magister est optimum (Zkušenost je nejlepším učitelem)
Valašské pěsničky VII.
Edice Lidé města
Romské písně z Rakouska
D. Holý - C. Nečas: Aušvicate ni kher báro - Žalující píseň
Milan Švihálek: Za svědky minulosti
Dvakrát z Rakouska
Alice Gáborján: Szürujjasok
Folklore in the identification processes of society
Hody ve Skoronicích
Anomie aneb další bibliografie zpropadeně selektivní
Seznam knih a časopisů z mezinárodní výměny publikací Ústavu lidové kultury ve Strážnici za rok 1994
Resumé
Leoš Janáček a Martin Zeman. Vzájemná korespondence
Karol Plicka
Slovo na semeno
PhDr. František Dobrovolný
Vzpomínáme Adama Prandu
Nad nedožitými šedesátinami Václava Frolce
Současní nositelé krajkářských tradic na Chodsku
Sedmý ročník Mezinárodního festivalu dechových a folklórních souborů Zlín ´94
IV. mezinárodní folklórní festival Šumperk
Mezinárodní festival umění, Kaliningrad 1994
Mezinárodní folklórní festival Zeeland
IV. mezinárodní polesské léto s folklórem, Wlodawa 16.-23.7.1994
Horňácké slavnosti
XII. hanácké slavnosti - a nejen o nich
Festival nástrojů lidových muzik
10. mezinárodní konference pro etnologický výzkum stravy
IV. evropská konference Mezinárodní organizace umění I.O.V.
Valné shromáždění Národopisné společnosti
Hornofalcké muzeum Neusath a Perschen
Soubor lidových staveb Vysočina v Bavorsku
Moravské a slezské kroje z roku 1814
Výstava "Madony v lidových krojích"
J. Langhammerová: Lidová krajka v Čechách a na Moravě
Christine Aka: Tot und vergessen? Sterbebilder als zeugnis katholischen totengedenkens.
Slovácký verbuňk v teorii a praxi
Dokud se zpívá, ještě se neumřelo
Resumé
Obsah NR 1994
Komentář k sympóziu
J. F. Svoboda - objevitel Horácka
Lidová keramika na Horácku
Horácká hračka ve světle dobové produkce sousedních zemí
Píseň na českomoravském pomezí. K hudební stránce lidové písně na Horácku
Život na Poloninách ve fotografiích Karla Cudlína
Jubilantka Ľuba Pavlovičová - Baková
Redakce Národopisné revue blahopřeje
Vzpomínáme
Program "Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska" pokračuje
Svoje jubileum Modrania oslávili súťažou
Folklóre ´94
Troubsko a oslavy Národopisné výstavy českoslovanské
Tvrdonice 1994
Vlčnovská Jízda králů 1994
Křenovice 1994
Výstavy lidové architektury a interiérů v muzeích v Čechách v roce 1993
O ženské pořádnosti, šťastném domovu a dobrých radách do života čili o "kuchařkách" výstava uspořádaná
ÚLUV v Horáckém muzeum v Novém Městě
Česko-francouzské setkání v Praze
O. Sirovátka: Čítanka české lidové slovesnosti. Z lidových písní, vyprávění, říkadel a her
Sborník o hudebním skladateli Aloisu Hábovi (1893-1973)
Märchen und Märchenforschung in Europa. Ein Handbuch
Képek a magyarországi cigányság 20. századi torténetébol
Chvála bláznovství JUDr. Josefa Holcmana ze Skoronic
O jednom radostném projektu
Akademická Nitra 1994
Errata 8
Veselý Kopec
Seznam knih a časopisů z mezinárodní výměny publikací Ústavu lidové kultury ve Strážnici za rok 1993
Resumé
Etnografie a etnologie na Masarykově univerzitě v letech 1919-1939
Slovesná folkloristika na Masarykově univerzitě v letech 1919-1939
Píseň jako živý útvar
O Moravském roku 1914
Fotografie A. Václavíka z luhačovického Zálesí
Zámecká knihovna hrabat Magnisů ve Strážnici
Mohu si vás, lidi, vyfotit?
K devadesátinám profesora Karla Langra
Čtyři ztráty evropské etnologie
Zpěv a pěsničky, to bylo moje
Za Jankou Guzovou-Beckovou
Festival českého folklóru podruhé
Pěvecká soutěž na MFF Strážnice ´93
Dolňácké slavnosti 1993
IV. MFF Brno 1993
21. etnomuzikologický seminář
Diskuse "Češi a střední Evropa. Etnicita, identita, integrace"
"Miloš Malina a jeho svět" ve Středočeském muzeu v Roztokách
Lidové masky České zimy
Na kamna Machaina
Vánoce v Polabí
Dvakrát k etnologické evropeistice
Karel Pavlištík: Domácká výroba dřevěného nářadí a náčiní na Podřevnicku
Marta Šrámková - Marta Toncrová : Ty ranšpurské zvony zvoňá...
O kraslicích snadno, rychle a hanebně
Řecké pohádky a saské pověsti
Generální kongres CIOFF v Dublinu
Mezinárodní organizace lidového umění (I.O.V.)
Errata?
Antropologie a etika ve východní Evropě
Resumé
Obsah ročníku 1993
Folklóre ´93
Postavy z dějin české etnochoreologie II.
Alois Hába - skladatel ze slovácko-valašského pomezí
Čechy, Morava, Slezsko - Česko
Co s rukodělnými tradicemi
Zpracování a prezentace archivních a dokumentačních fondů Ústavu lidové kultury
Městská čtvrť Betlém v Hlinsku
K počátkům naší národopisné fotografie
Soupis fotografií Jana Kouly uložených ve sbírkách EU MZM v Brně
Fotograf K. O. Hrubý
Aj, ta Líšeň stará...
Vzpomínka na Ladislava Rutteho
Aj, Brno, Brnečko ...
Lidová píseň, hudba a tanec ve světle vztahů k německému etniku
XXIV. slezské dny v Dolní Lomné
Konference "Velkoměsto - prostor společenských a kulturních inovací"
Dvakrát Středočeské muzeum
Paměť minulosti
Pouti a poutní památky
Výstavy lidové architektury v muzeích v Čechách v roce 1992
Výstava "Svět hraček" v brněnském Paláci šlechtičen
Slovácký verbuňk na videozáznamu
Sociální a kulturní antropologie
Interakce mezi počítačovou technikou a humanitními vědami-pouhý nonsens?
Oslavy 100. výročí NVČ. Jubilejní slavnosti v Holešově a Dřevohosticích.
Národopisná výstava v Opavě
Zpřístupnění dalších lidových staveb v Rymicích
Abrakadabra
Errata 6
Ztráty a nálezy l
Seznam knih a časopisů z mezinárodní výměny publikací Ústavu lidové kultury ve Strážnici za rok 1992
Resumé
Obsah Národopisné revue 1992
Jízda králů Vlčnov ´93
Nežít jen z poslední módy
Z USA na Moravu
Lidová moudrost