Národopisná revue 1/2006

STÁHNOUT
digitální verzi

Národopisná revue 1/2006

Vloženo: 11. 1. 2006
OBSAH

Studie
Ostatkové právo na Hané, jeho postavení ve struktuře masopustních zvyků a vztah k ostatním obřadům výročního obyčejového cyklu (Martin Šimša)
Masopustní obchůzka na luhačovickém Zálesí v kontextu transformace tradičního zvykosloví na jihovýchodní Moravě (Blanka Petráková)
Doudlebská masopustní koleda: tanec jako text (Daniela Stavělová)
Masopustní obchůzky a masky na Hlinecku (Ilona Vojancová)
Fašiangy v obci Kanianka (tradícia a súčasnosť) (Katarína Nádaská)

Fotografická zastavení
"Fašanky, to sú svátky - z hospody do hospody..." (Helena Beránková)

Proměny tradice
Jak jsem chodil "po osmicach" (Josef Oriško)

Společenská kronika
Blahopřání Martě Toncrové (Lucie Uhlíková)
K významnému životnímu jubileu Evy Večerkové (Alexandra Navrátilová)
Zdravice Dagmar Klímové (Jana Pospíšilová)
Hannah Laudová (Daniela Stavělová)
Odešel Kliment Navrátil, král kyjovského verbuňku (Jan Pavlík)

Konference
"Grenzen & Differenzen" (Vladimír J. Horák, Nicole Hirschler)
Etnologický ústav AV ČR slavil sté výročí (Jarmila Pechová)

Výstavy
Musaion (Josef Jančář)

Recenze
V. Soukup: Dějiny antropologie (Daniel Bechný)
M. Vaněk: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin (Jana Nosková)
M. Canclini - R. de Angelis: Bormio, le sue Valli e il Podest? dei Matii. Viaggio attravesro i secoli nel Carnevale bormino (Marta Ulrychová)
E. Le Roy Ladurie: Masopust v Romansu. Od Hromnic po Popeleční středu 1579-1580 (Andrea Zobačová)
M. Brandstettrová - J. Zastávková: Uzlík vzorů bílé výšivky z Rožnovská (Alena Jeřábková)
D. Hrůzková: Rožnovský malovaný porcelán (Alena Křížová)

Zprávy
Prohlášení Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva (Martina Pavlicová)
Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR (Jan Blahůšek)

Resumé


Masopustní obyčeje  

První letošní číslo Národopisné revue se věnuje tematu masopustním obyčejům.
Martin Šimša - Ostatkové právo na Hané, jeho postavení ve struktuře masopustních zvyků a vztah k ostatním obřadům výročního obyčejového cyklu.
Blanka Petráková - Masopustní obychůzka na luhačovickém Zálesí v kontextu transformace tradičního zvykosloví na jihovýchodní Moravě.
Daniela Stavělová - Doudlebská masopustní koleda: tanec jako text.
Ilona Vojancová - Masopustní obchůzky a masky na Hlinecku.
Katarína Nádaská - Fašiangy v obci Kanianka (tradícia a súčasnosť).
V rubrice Fotografická zastavení představuje Helena Beránková masopustní masky ze 70. let 20. století ze Šlapanic u Brna („Fašanky, to sú svátky – z hospody do hospody…“ )
Proměnám tradice ve Slovinsku se věnuje Josef Oriško v příspěvku Jak jsem chodil „po osmicach“.
Společenská kronika připomíná životní jubilea etnomuzikoložky Marty Toncrové (nar. 1945), etnoložky Evy Večerkové (nar. 1945) a odbornice na slovesný folklor Dagmar Klímové (nar. 1926). Přináší také portrét etnochoreoložky Hannah Laudové (1921 – 2005) a významného tanečníka kyjovského verbuňku Klimenta Navrátila (1925 – 2006).
Zprávy
Prohlášení Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva – Martina Pavlicová
Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR – Jan Blahůšek
Kritiky z konferencí - „Grenzen & Differenzen“ (Vladimír J. Horák, Nicole Hirschler) a Etnologický ústav AV ČR slavil sté výročí (Jarmila Pechová) a výstav „Musaion“ (Josef Jančář).
Recenze
V. Soukup: Dějiny antropologie.
M. Vaněk: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin.
M. Canclini – R. de Angelis: Bormio, le sue Valli e il Podest? dei Matii. Viaggio attravesro i secoli nel Carnevale bormino.
E. Le Roy Ladurie: Masopust v Romansu. Od Hromnic po Popeleční středu 1579 – 1580.
M. Brandestettrová – J. Zastávková: Uzlík vzorů bílé výšivky z Rožnovska.
D. Hrůzková: Rožnovský malovaný porcelán.