Národopisná revue 1/2006

Č. 1, roč. 16 (2006)

Datum zveřejnění: 11. 1. 2006
PDF
celého čísla
OBSAH

Studie
Ostatkové právo na Hané, jeho postavení ve struktuře masopustních zvyků a vztah k ostatním obřadům výročního obyčejového cyklu (Martin Šimša)
Masopustní obchůzka na luhačovickém Zálesí v kontextu transformace tradičního zvykosloví na jihovýchodní Moravě (Blanka Petráková)
Doudlebská masopustní koleda: tanec jako text (Daniela Stavělová)
Masopustní obchůzky a masky na Hlinecku (Ilona Vojancová)
Fašiangy v obci Kanianka (tradícia a súčasnosť) (Katarína Nádaská)

Fotografická zastavení
"Fašanky, to sú svátky - z hospody do hospody..." (Helena Beránková)

Proměny tradice
Jak jsem chodil "po osmicach" (Josef Oriško)

Společenská kronika
Blahopřání Martě Toncrové (Lucie Uhlíková)
K významnému životnímu jubileu Evy Večerkové (Alexandra Navrátilová)
Zdravice Dagmar Klímové (Jana Pospíšilová)
Hannah Laudová (Daniela Stavělová)
Odešel Kliment Navrátil, král kyjovského verbuňku (Jan Pavlík)

Konference
"Grenzen & Differenzen" (Vladimír J. Horák, Nicole Hirschler)
Etnologický ústav AV ČR slavil sté výročí (Jarmila Pechová)

Výstavy
Musaion (Josef Jančář)

Recenze
V. Soukup: Dějiny antropologie (Daniel Bechný)
M. Vaněk: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin (Jana Nosková)
M. Canclini - R. de Angelis: Bormio, le sue Valli e il Podest? dei Matii. Viaggio attravesro i secoli nel Carnevale bormino (Marta Ulrychová)
E. Le Roy Ladurie: Masopust v Romansu. Od Hromnic po Popeleční středu 1579-1580 (Andrea Zobačová)
M. Brandstettrová - J. Zastávková: Uzlík vzorů bílé výšivky z Rožnovská (Alena Jeřábková)
D. Hrůzková: Rožnovský malovaný porcelán (Alena Křížová)

Zprávy
Prohlášení Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva (Martina Pavlicová)
Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR (Jan Blahůšek)

Resumé


Masopustní obyčeje  

První letošní číslo Národopisné revue se věnuje tematu masopustním obyčejům.
Martin Šimša - Ostatkové právo na Hané, jeho postavení ve struktuře masopustních zvyků a vztah k ostatním obřadům výročního obyčejového cyklu.
Blanka Petráková - Masopustní obychůzka na luhačovickém Zálesí v kontextu transformace tradičního zvykosloví na jihovýchodní Moravě.
Daniela Stavělová - Doudlebská masopustní koleda: tanec jako text.
Ilona Vojancová - Masopustní obchůzky a masky na Hlinecku.
Katarína Nádaská - Fašiangy v obci Kanianka (tradícia a súčasnosť).
V rubrice Fotografická zastavení představuje Helena Beránková masopustní masky ze 70. let 20. století ze Šlapanic u Brna („Fašanky, to sú svátky – z hospody do hospody…“ )
Proměnám tradice ve Slovinsku se věnuje Josef Oriško v příspěvku Jak jsem chodil „po osmicach“.
Společenská kronika připomíná životní jubilea etnomuzikoložky Marty Toncrové (nar. 1945), etnoložky Evy Večerkové (nar. 1945) a odbornice na slovesný folklor Dagmar Klímové (nar. 1926). Přináší také portrét etnochoreoložky Hannah Laudové (1921 – 2005) a významného tanečníka kyjovského verbuňku Klimenta Navrátila (1925 – 2006).
Zprávy
Prohlášení Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva – Martina Pavlicová
Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR – Jan Blahůšek
Kritiky z konferencí - „Grenzen & Differenzen“ (Vladimír J. Horák, Nicole Hirschler) a Etnologický ústav AV ČR slavil sté výročí (Jarmila Pechová) a výstav „Musaion“ (Josef Jančář).
Recenze
V. Soukup: Dějiny antropologie.
M. Vaněk: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin.
M. Canclini – R. de Angelis: Bormio, le sue Valli e il Podest? dei Matii. Viaggio attravesro i secoli nel Carnevale bormino.
E. Le Roy Ladurie: Masopust v Romansu. Od Hromnic po Popeleční středu 1579 – 1580.
M. Brandestettrová – J. Zastávková: Uzlík vzorů bílé výšivky z Rožnovska.
D. Hrůzková: Rožnovský malovaný porcelán.

Konference
Vladimír J. Horák, Nicole Hirschler
Konference
Jarmila Pechová
Výstavy
Josef Jančář
Recenze
Daniel Bechný
Studie
Martin Šimša
Recenze
Jana Nosková
Studie
Blanka Petráková
Recenze
Marta Ulrychová
Studie
Daniela Stavělová
Recenze
Andrea Zobačová
Studie
Ilona Vojancová
Recenze
Alena Jeřábková
Studie
Katarína Nádaská
Recenze
Alena Křížová
Fotografická zastavení
Helena Beránková
Zprávy
Martina Pavlicová
Proměny tradice
Josef Oriško
Zprávy
Jan Blahůšek
Společenská kronika
Lucie Uhlíková
Zprávy
Společenská kronika
Alexandra Navrátilová
Společenská kronika
Jana Pospíšilová
Společenská kronika
Daniela Stavělová
Společenská kronika
Jan Pavlík
"Grenzen & Differenzen"
Etnologický ústav AV ČR slavil sté výročí
Musaion
V. Soukup: Dějiny antropologie
Ostatkové právo na Hané, jeho postavení ve struktuře masopustních zvyků a vztah k ostatním obřadům výročního obyčejového cyklu
M. Vaněk: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin
Masopustní obchůzka na luhačovickém Zálesí v kontextu transformace tradičního zvykosloví na jihovýchodní Moravě
M. Canclini - R. de Angelis: Bormio, le sue Valli e il Podest? dei Matii. Viaggio attravesro i secoli nel Carnevale bormino
Doudlebská masopustní koleda: tanec jako text
E. Le Roy Ladurie: Masopust v Romansu. Od Hromnic po Popeleční středu 1579-1580
id článku: 532
9859
9790
9789
9788
9787