Národopisná revue 1/2007

Č. 1, roč. 17 (2007)

Datum zveřejnění: 11. 1. 2007
PDF
celého čísla
OBSAH

Studie
"THEATRUM CUM PIMPERLIS" a odkaz marionetářkého rodu Kopeckých ve sbírce Moravského zemského muzea (Jaroslav Blecha)
K personálnej identite postáv a hlasovému prejavu v ľudovom bábkovom divadle (Juraj Hamar)
Venkovské ochotnické divadlo v okolí Kardašovy Řečice a jeho místo v tradiční lidové kultuře (Petra Richterová)
Pašijové hry v Hořicích - příklad obnovené tradice (Marta Ulrychová)
"Prachstarý obyčej o Králích" - svatodušní objížďka v Mysločovicích a její kontext (Martin Šimša)
Elektronický katalog Wollmanovského archívu: aktuálny stav spracovania (Katarína Popelková, Juraj Zajonc)

Fotografická zastavení
Dožínky 1928 - mezi lidovým obyčejem, divadelní scénou a politickou manifestací (Martin Šimša)

Proměny tradice
Hody v Černovicích u Kunštátu - slavnost, obyčej, divadlo, hra (Eva Večerková)

Společenská kronika
Jubileum Jiřího Traxlera (Zdeněk Vejvoda)
Lubomír Tyllner šedesátníkem (Zdeněk Vejvoda)
Za Janem Miroslavem Kristem (Václav Štěpánek)
Jan Miroslav Krist - in memoriam (Karel Pavlištík)

Konference
24. sympozium etnochoreologické studijní skupiny ICTM (Kateřina Silná)
Svátky - slavnosti - rituály ve východní Evropě (Jana Nosková)

Festivaly, koncerty
Strakonice 2006 (Jan Krist)
2. ročník MFF „Česká náves - Dýšina 2006 (Marta Ulrychová)
"...ani sem si šňorečky neuvázat" (Judita Kučerová)

Recenze
M. Knížák: Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku od vystopovatelné minulosti do roku 1950 (Juraj Hamar)
K. Altman: Podíl národopisu na rozvoji české národní společnosti na Moravě (do roku 1918) (Karel Pavlištík)
J. Blahůšek - J. M. Krist - J. Matuszková - K. Pavlištík: Slovácký verbuňk (Kateřina Silná)
CD Moravské a slovenské lidové písně zpívá Jaromír Nečas...- L. Vaculík: Polepšené pěsničky (Karel Pavlištík)
Nezapomenutá krása. Kroje a zyky z Kunovic (Josef Jančář)

Zprávy
Ako prísť Gašparkovi na meno. Společné vydanie poetových známok Indonézia - Slovensko (Juraj Hamar)
Realizace akčního plánu "Slovácký verbuňk - živá tradice" v roce 2006 (Jan Blahůšek)

Resumé


Dramatický projev v lidové tradici

Jaroslav Blecha představuje loutkové divadlo jako součást lidové divadelní kultury („Theatrum cum pimperlis" a odkaz marionetářského rodu Kopeckých ve sbírce Moravského zemského muzea); typologii postav v loutkovém divadle rozebírá Juraj Hamar (K personálnej identite postáv a hlasovému prejavu v ľudovom bábkovom divadle). Fenoménu ochotnického divadla v první polovině 20. století se věnuje Petra Richterová (Venkovské ochotnické divadlo v okolí Kardašovy Řečice a jeho místo v tradiční lidové kultuře). Na obnovené pašijové hry v Hořicích na Šumavě zaměřila svůj článek Marta Ulrychová (Pašijové hry v Hořicích – příklad obnovené tradice).

Martin Šimša se ve svém materiálovém příspěvku zaobírá svatodušní královskou jízdou, jejíž nepublikovaný popis byl uložen v pozůstalosti sběratele a badatele Františka Bartoše („Prachstarý obyčej o králích" – Svatodušní objížďka v Mysločovicích a její kontext).

Širší slovesné tradice se dotýká příspěvek Kataríny Popelkové a Juraje Zajonce o zpracování tzv. wollmanovského archívu – rozsáhlé sbírky textů, jež vznikala v letech 1928–1947 na základě terénních sběrů studentů filozofické fakulty v Bratislavě pod vedením prof. Franka Wollmana (Elektronický katalog wollmanovského archívu: aktuálny stav spracovania).

Rubrika Fotografické zastavení představuje snímky z dožínek z Petrova na Hodonínsku (Dožínky 1928 – Mezi lidovým obyčejem, divadelní scénou a politickou manifestací); Proměny tradice přinášejí příspěvek Evy Večerkové Hody v Černovicích u Kunštátu – slavnost, obyčej, divadlo, hra.

Společenská kronika připomíná jubilea dvou českých etnomuzikologů - Jiřího Traxlera (*1946) a Lubomíra Tyllnera (*1946). Přináší rovněž vzpomínky na Jana Miroslava Krista (1932–2007), významnou osobnost v oblasti lidového tance a folklorního hnutí.

V dalších pravidelných rubrikách jsou otištěny zprávy z konferencí a odborných aktivit, z festivalů, koncertů a recenze nových knih a CD.

Konference
Kateřina Silná
Konference
Jana Nosková
Festivaly, koncerty
Jan Krist
Festivaly, koncerty
Marta Ulrychová
Studie
Jaroslav Blecha
Festivaly, koncerty
Judita Kučerová
Studie
Juraj Hamar
Recenze
Juraj Hamar
Studie
Petra Richterová
Recenze
Karel Pavlištík
Studie
Marta Ulrychová
Recenze
Kateřina Silná
Studie
Martin Šimša
Recenze
Karel Pavlištík
Studie
Katarína Popelková, Juraj Zajonc
Recenze
Josef Jančář
Fotografická zastavení
Martin Šimša
Zprávy
Juraj Hamar
Proměny tradice
Eva Večerková
Zprávy
Jan Blahůšek
Společenská kronika
Zdeněk Vejvoda
Zprávy
Společenská kronika
Zdeněk Vejvoda
Společenská kronika
Václav Štěpánek
Společenská kronika
Karel Pavlištík
24. sympozium etnochoreologické studijní skupiny ICTM
Svátky - slavnosti - rituály ve východní Evropě
Strakonice 2006
2. ročník MFF „Česká náves - Dýšina 2006
"THEATRUM CUM PIMPERLIS" a odkaz marionetářkého rodu Kopeckých ve sbírce Moravského zemského muzea
"...ani sem si šňorečky neuvázat"
K personálnej identite postáv a hlasovému prejavu v ľudovom bábkovom divadle
M. Knížák: Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku od vystopovatelné minulosti do roku 1950
Venkovské ochotnické divadlo v okolí Kardašovy Řečice a jeho místo v tradiční lidové kultuře
K. Altman: Podíl národopisu na rozvoji české národní společnosti na Moravě (do roku 1918)
id článku: 536
9929
9928
9927
9926
9925