Národopisná revue 1/2007

STÁHNOUT
digitální verzi

Národopisná revue 1/2007

Vloženo: 11. 1. 2007
OBSAH

Studie
"THEATRUM CUM PIMPERLIS" a odkaz marionetářkého rodu Kopeckých ve sbírce Moravského zemského muzea (Jaroslav Blecha)
K personálnej identite postáv a hlasovému prejavu v ľudovom bábkovom divadle (Juraj Hamar)
Venkovské ochotnické divadlo v okolí Kardašovy Řečice a jeho místo v tradiční lidové kultuře (Petra Richterová)
Pašijové hry v Hořicích - příklad obnovené tradice (Marta Ulrychová)
"Prachstarý obyčej o Králích" - svatodušní objížďka v Mysločovicích a její kontext (Martin Šimša)
Elektronický katalog Wollmanovského archívu: aktuálny stav spracovania (Katarína Popelková, Juraj Zajonc)

Fotografická zastavení
Dožínky 1928 - mezi lidovým obyčejem, divadelní scénou a politickou manifestací (Martin Šimša)

Proměny tradice
Hody v Černovicích u Kunštátu - slavnost, obyčej, divadlo, hra (Eva Večerková)

Společenská kronika
Jubileum Jiřího Traxlera (Zdeněk Vejvoda)
Lubomír Tyllner šedesátníkem (Zdeněk Vejvoda)
Za Janem Miroslavem Kristem (Václav Štěpánek)
Jan Miroslav Krist - in memoriam (Karel Pavlištík)

Konference
24. sympozium etnochoreologické studijní skupiny ICTM (Kateřina Silná)
Svátky - slavnosti - rituály ve východní Evropě (Jana Nosková)

Festivaly, koncerty
Strakonice 2006 (Jan Krist)
2. ročník MFF „Česká náves - Dýšina 2006 (Marta Ulrychová)
"...ani sem si šňorečky neuvázat" (Judita Kučerová)

Recenze
M. Knížák: Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku od vystopovatelné minulosti do roku 1950 (Juraj Hamar)
K. Altman: Podíl národopisu na rozvoji české národní společnosti na Moravě (do roku 1918) (Karel Pavlištík)
J. Blahůšek - J. M. Krist - J. Matuszková - K. Pavlištík: Slovácký verbuňk (Kateřina Silná)
CD Moravské a slovenské lidové písně zpívá Jaromír Nečas...- L. Vaculík: Polepšené pěsničky (Karel Pavlištík)
Nezapomenutá krása. Kroje a zyky z Kunovic (Josef Jančář)

Zprávy
Ako prísť Gašparkovi na meno. Společné vydanie poetových známok Indonézia - Slovensko (Juraj Hamar)
Realizace akčního plánu "Slovácký verbuňk - živá tradice" v roce 2006 (Jan Blahůšek)

Resumé


Dramatický projev v lidové tradici

Jaroslav Blecha představuje loutkové divadlo jako součást lidové divadelní kultury („Theatrum cum pimperlis" a odkaz marionetářského rodu Kopeckých ve sbírce Moravského zemského muzea); typologii postav v loutkovém divadle rozebírá Juraj Hamar (K personálnej identite postáv a hlasovému prejavu v ľudovom bábkovom divadle). Fenoménu ochotnického divadla v první polovině 20. století se věnuje Petra Richterová (Venkovské ochotnické divadlo v okolí Kardašovy Řečice a jeho místo v tradiční lidové kultuře). Na obnovené pašijové hry v Hořicích na Šumavě zaměřila svůj článek Marta Ulrychová (Pašijové hry v Hořicích – příklad obnovené tradice).

Martin Šimša se ve svém materiálovém příspěvku zaobírá svatodušní královskou jízdou, jejíž nepublikovaný popis byl uložen v pozůstalosti sběratele a badatele Františka Bartoše („Prachstarý obyčej o králích" – Svatodušní objížďka v Mysločovicích a její kontext).

Širší slovesné tradice se dotýká příspěvek Kataríny Popelkové a Juraje Zajonce o zpracování tzv. wollmanovského archívu – rozsáhlé sbírky textů, jež vznikala v letech 1928–1947 na základě terénních sběrů studentů filozofické fakulty v Bratislavě pod vedením prof. Franka Wollmana (Elektronický katalog wollmanovského archívu: aktuálny stav spracovania).

Rubrika Fotografické zastavení představuje snímky z dožínek z Petrova na Hodonínsku (Dožínky 1928 – Mezi lidovým obyčejem, divadelní scénou a politickou manifestací); Proměny tradice přinášejí příspěvek Evy Večerkové Hody v Černovicích u Kunštátu – slavnost, obyčej, divadlo, hra.

Společenská kronika připomíná jubilea dvou českých etnomuzikologů - Jiřího Traxlera (*1946) a Lubomíra Tyllnera (*1946). Přináší rovněž vzpomínky na Jana Miroslava Krista (1932–2007), významnou osobnost v oblasti lidového tance a folklorního hnutí.

V dalších pravidelných rubrikách jsou otištěny zprávy z konferencí a odborných aktivit, z festivalů, koncertů a recenze nových knih a CD.