Národopisná revue 1/2008

STÁHNOUT
digitální verzi

Národopisná revue 1/2008

Vloženo: 11. 1. 2008
OBSAH

Články a studie
Transnárodná migrácia: možnosti výskumu v podmienkách stredoeurópskeho priestoru (Alexandra Bitušíková)
Češi na Kavkaze. Stručná historie osídlované oblasti (Pavel Havránek)
Lékařská mise Bohumila Boučka v Černé Hoře v letech 1875-1876 z hlediska etnologického a kulturněhistorického (Miloš Luković)
Postoje a názory romských společenských představitelů k vybraným otázkám týkajícím se komunitních konfliktů (Zdeněk Uherek, Tereza Pojarová)

Fotografická zastavení
Kdesi v Rodopech... (Helena Beránková)

Proměny tradice
Slováci v Rumunsku: "archaická" každodennost (Alena Dunajová)

Ohlédnutí
Karlu Fojtíkovi k nedožitým devadesátinám (Karel Altman)

Společenská kronika
Okrúhle jubileum Sone Burlasovej (Eva Krekovičová)
Míla Brtník osmdesátiletý (Jan Krist)
Aleně Plessingerové s úctou (Lydia Petráňová)

Diskuse
Etnologie a současnost. (K diskusi o pojmech a jejich kontextech) (Josef Jančář)

Konference
Fotografické dědictví ve střední, jižní a východní Evropě: minulost, současnost a budoucnost (Helena Beránková)
Na okraj semináře Folklorem k folkloru (Alena Schauerová)

Výstavy
Výstava "Lužičtí Srbové. Historie, kultura, tradice" v brněnském Pavilonu Anthropos (Miroslav Válka)
Arabská žena v Etnografickém ústavu MZM (Hana Dvořáková)
Chute a vône Slovenska. Tradície kulinárnej kultúry na Slovensku (Hana Dvořáková)

Recenze
P. Burke: Lidová kultura v raně novověké Evropě (Josef Jančář)
J. Botík: Etnická história Slovenska (Karel Pavlištík)
Encyklopädia des Märchens (Anna Veliká)
Museum vivum 2006 (Karel Pavlištík)

Zprávy
Srbsko 2007. Etnografické exkurze pokračují (Jana Pospíšilová)
Verbíři v Uherském Brodě (Petr Vozár)
Podíl NÚLK na plnění úkolů vyplývajících z Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice v roce 2007 (Jan Blahůšek)

Resumé


Alexandra Bitušíková si jako téma vybrala transnárodní migraci (Transnárodná migrácia: možnosti  výskumu v podmienkách stredoeurópskeho priestoru). Historickou perspektivu zvolili Pavel Havránek (Češi na Kavkaze. Stručná historie osídlované oblasti) a Miloš Luković (Lékařská mise Bohumila Boučka v Černé Hoře v letech 1875–1876 z hlediska etnologického a kulturně-historického). Zdeněk Uherek a Tereza Pojarová představili část rozsáhlého výzkumu ze současné romské problematiky (Postoje a názory romských společenských představitelů k vybraným otázkám týkajícím se komunitních konfliktů).

Proměny tradice (autorka Alena Dunajová) jsou věnovány každodennímu životu rumunských Slováků v bývalém Sedmihradsku. Rubrika Ohlédnutí připomíná osobnost etnologa Karla Fojtíka (1918–1999). Společenská kronika přináší jubilea slovenské folkloristky Soni Burlasové (*1927), etnoložky Aleny Plessingerové (*1928) a muzikanta, sběratele folkloru a významného organizátora folklorního hnutí na Horácku Miloslava Brtníka (*1928). V dalších pravidelných rubrikách jsou uveřejněny zprávy z konferencí, výstav či dalších odborných aktivit a recenze nových knih.