Národopisná revue 1/2008

STÁHNOUT
digitální verzi

Národopisná revue 1/2008

Vloženo: 11. 1. 2008
OBSAH

Články a studie
Transnárodná migrácia: možnosti výskumu v podmienkách stredoeurópskeho priestoru (Alexandra Bitušíková)
Češi na Kavkaze. Stručná historie osídlované oblasti (Pavel Havránek)
Lékařská mise Bohumila Boučka v Černé Hoře v letech 1875-1876 z hlediska etnologického a kulturněhistorického (Miloš Luković)
Postoje a názory romských společenských představitelů k vybraným otázkám týkajícím se komunitních konfliktů (Zdeněk Uherek, Tereza Pojarová)

Fotografická zastavení
Kdesi v Rodopech... (Helena Beránková)

Proměny tradice
Slováci v Rumunsku: "archaická" každodennost (Alena Dunajová)

Ohlédnutí
Karlu Fojtíkovi k nedožitým devadesátinám (Karel Altman)

Společenská kronika
Okrúhle jubileum Sone Burlasovej (Eva Krekovičová)
Míla Brtník osmdesátiletý (Jan Krist)
Aleně Plessingerové s úctou (Lydia Petráňová)

Diskuse
Etnologie a současnost. (K diskusi o pojmech a jejich kontextech) (Josef Jančář)

Konference
Fotografické dědictví ve střední, jižní a východní Evropě: minulost, současnost a budoucnost (Helena Beránková)
Na okraj semináře Folklorem k folkloru (Alena Schauerová)

Výstavy
Výstava "Lužičtí Srbové. Historie, kultura, tradice" v brněnském Pavilonu Anthropos (Miroslav Válka)
Arabská žena v Etnografickém ústavu MZM (Hana Dvořáková)
Chute a vône Slovenska. Tradície kulinárnej kultúry na Slovensku (Hana Dvořáková)

Recenze
P. Burke: Lidová kultura v raně novověké Evropě (Josef Jančář)
J. Botík: Etnická história Slovenska (Karel Pavlištík)
Encyklopädia des Märchens (Anna Veliká)
Museum vivum 2006 (Karel Pavlištík)

Zprávy
Srbsko 2007. Etnografické exkurze pokračují (Jana Pospíšilová)
Verbíři v Uherském Brodě (Petr Vozár)
Podíl NÚLK na plnění úkolů vyplývajících z Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice v roce 2007 (Jan Blahůšek)

Resumé


Alexandra Bitušíková si jako téma vybrala transnárodní migraci (Transnárodná migrácia: možnosti  výskumu v podmienkách stredoeurópskeho priestoru). Historickou perspektivu zvolili Pavel Havránek (Češi na Kavkaze. Stručná historie osídlované oblasti) a Miloš Luković (Lékařská mise Bohumila Boučka v Černé Hoře v letech 1875–1876 z hlediska etnologického a kulturně-historického). Zdeněk Uherek a Tereza Pojarová představili část rozsáhlého výzkumu ze současné romské problematiky (Postoje a názory romských společenských představitelů k vybraným otázkám týkajícím se komunitních konfliktů).

Proměny tradice (autorka Alena Dunajová) jsou věnovány každodennímu životu rumunských Slováků v bývalém Sedmihradsku. Rubrika Ohlédnutí připomíná osobnost etnologa Karla Fojtíka (1918–1999). Společenská kronika přináší jubilea slovenské folkloristky Soni Burlasové (*1927), etnoložky Aleny Plessingerové (*1928) a muzikanta, sběratele folkloru a významného organizátora folklorního hnutí na Horácku Miloslava Brtníka (*1928). V dalších pravidelných rubrikách jsou uveřejněny zprávy z konferencí, výstav či dalších odborných aktivit a recenze nových knih.

Výstavy
Hana Dvořáková
Články a studie
Alexandra Bitušíková
Recenze
Josef Jančář
Články a studie
Pavel Havránek
Recenze
Karel Pavlištík
Články a studie
Miloš Luković
Recenze
Anna Veliká
Články a studie
Zdeněk Uherek, Tereza Pojarová
Recenze
Karel Pavlištík
Fotografická zastavení
Helena Beránková
Zprávy
Jana Pospíšilová
Proměny tradice
Alena Dunajová
Zprávy
Petr Vozár
Ohlédnutí
Karel Altman
Zprávy
Jan Blahůšek
Společenská kronika
Eva Krekovičová
Bez rubriky
Společenská kronika
Jan Krist
Společenská kronika
Lydia Petráňová
Diskuse
Josef Jančář
Konference
Helena Beránková
Konference
Alena Schauerová
Výstavy
Miroslav Válka
Výstavy
Hana Dvořáková
Češi na Kavkaze. Stručná historie osídlované oblasti
J. Botík: Etnická história Slovenska
Lékařská mise Bohumila Boučka v Černé Hoře v letech 1875-1876 z hlediska etnologického a kulturněhistorického
Encyklopädia des Märchens
Postoje a názory romských společenských představitelů k vybraným otázkám týkajícím se komunitních konfliktů
Museum vivum 2006
Kdesi v Rodopech...
Srbsko 2007. Etnografické exkurze pokračují
Slováci v Rumunsku: "archaická" každodennost
Verbíři v Uherském Brodě
id článku: 540
9608
9607
9606
9605
9604