Národopisná revue 2/2003

Č. 2, roč. 13 (2003)

Datum zveřejnění: 11. 3. 2003
PDF
celého čísla
OBSAH

Studie
Jak se dnes v Čechách tancuje. Otázky taneční antropologie (Daniela Stavělová)
Rituální mejdan postmoderní doby (Klára Davidová)
Takový český Orient. Břišní tanec: způsob jak být ženou (Zdeňka Lammelová)
Ve znamení bubnů. Africký tanec v Africe a v Čechách (Veronika Švábová)

Fotografická zastavení
"Smuteční hry veselého rázu..." (Helena Beránková)

Proměny tradice
Drátenické metamorfózy (Daniel Drápala)

Společenská kronika
Emanuel Kuksa "80" (Jaromír Nečas)
Dvě univerzity Dušana Holého (Lubomír Tyllner)
Roky s Dušánkem (Jaromír Nečas)
Pocta Jiřímu Tesaureovi (Věra Frolcová)
Za Janem Beranem (Andrea Zobačová)

Festivaly, koncerty
Vysočan oslavil jubilanta (Alena Schauerová)
Mezinárodní rozhlasová soutěž Grand Prix Svetozára Stračinu 2003 v Bratislavě (Michaela Benešová)

Konference
Seminář o slováckém verbuňku (Jan Miroslav Krist)

Výstavy
Muzeum PhDr. Šimona Adlera - pobočka Západočeského muzea v Plzni (Marta Ulrychová)
Všichni svatí při nás stůjte... (Jana Tichá)

Recenze
Z. Fras: Galicja (Daniel Drápala)
l. Votroubková: Jak se dříve hospodařilo (Jarmila Pechová)
J. Traxler: Písně krátké Jana Jeníka z Bratřic, l. díl (Marta Toncrová)
V. Horpeniak: Stará Šumava ve zvycích adventu a Vánoc (Zdeněk Vejvoda)
Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny (Andrea Zobačová)
Reedice archivních nahrávek lidové hudba (Jaromír Nečas, Karel Špalek)

Zprávy
Poděkování Josefu Jančářovi (Jan Krist)
12. valné shromáždění České národní sekce CIOFF (Jan Blahůšek)
Kulturní politika v České republice (Jan Blahůšek)
Seznam knih a časopisů z mezinárodní výměny publikací ÚLK ve Strážnici za rok 2001 (Věra Zezulová)

Resumé


Antropologie tance

Úvodní studii k tématu napsala Daniela Stavělová - „Jak se dnes v čechách tancuje. Otázky taneční antropologie“. Klára Davidová se věnuje tzv. taneční scéně, fenoménu městské taneční zábavy posledního desetiletí, který se vyvinul až v určitou subkulturu s vlastní módou, hudbou vytvářenou pomocí moderních technologií, časopisy, masmediálními pořady, stylem prožívání včetně drog apod. – „Rituální mejdan postmoderní doby“. Další dvě studie se zaměřují na taneční projevy, které, opět zvláště ve větších městech a za podpory nejrůznějších kurzů, získaly v posledních letech v českých zemích mnoho svých příznivců: Zdeňka Lammelová zmapovala zájem o břišní tance v příspěvku „Takový český Orient. Břišní tanec: Způsob jak být ženou“ a Veronika Švábová tzv. africký tanec v příspěvku “Ve znamení bubnů. Africký tanec v Africe a v čechách“.

Rubrika Fotografická zastavení prezentuje masky z taneční hry tančené při mrtvém. Fotografie z roku 1922 byla pořízena  učitelkou a spisovatelkou Amálií Kožmínovou (1876-1951) na Podkarpatské Rusi.
Do Proměn tradice je zařazen příspěvek Daniela Drápaly „Drátenické metamorfózy“, který se zabývá historií a současným stavem drátenického řemesla. 
Společenská kronika přináší jubilea skladatele Emanuela Kuksy (nar. 1923),  etnomuzikologa Dušana Holého (nar. 1933), cimbalisty a sběratele lidových písní Jiřího Tesauera (nar. 1933) a uměleckého vedoucího folklorního souboru Vysočan z Jihlavy Míly Brtníka (nar. 1928). 
V nekrologu je vzpomenuta osobnost fotografa Jana Berana (1913-2003). 
Další pravidelné rubriky jsou věnovány zprávám ze soutěží, výstav, konferencí, recenzím nových knih a CD. 
Číslo je doplněno o výňatky z oficiálního dokumentu Kulturní politika v české republice a o seznam knih a časopisů z mezinárodní výměny Ústavu lidové kultury ve Strážnici.

Studie
Veronika Švábová
Recenze
Zdeněk Vejvoda
Fotografická zastavení
Helena Beránková
Recenze
Andrea Zobačová
Proměny tradice
Daniel Drápala
Recenze
Jaromír Nečas, Karel Špalek
Společenská kronika
Jaromír Nečas
Zprávy
Jan Krist
Společenská kronika
Lubomír Tyllner
Zprávy
Jan Blahůšek
Společenská kronika
Jaromír Nečas
Zprávy
Jan Blahůšek
Společenská kronika
Věra Frolcová
Zprávy
Věra Zezulová
Společenská kronika
Andrea Zobačová
Zprávy
Festivaly, koncerty
Alena Schauerová
Festivaly, koncerty
Michaela Benešová
Konference
Jan Miroslav Krist
Výstavy
Marta Ulrychová
Výstavy
Jana Tichá
Studie
Daniela Stavělová
Recenze
Daniel Drápala
Studie
Klára Davidová
Recenze
Jarmila Pechová
Studie
Zdeňka Lammelová
Recenze
Marta Toncrová
Ve znamení bubnů. Africký tanec v Africe a v Čechách
V. Horpeniak: Stará Šumava ve zvycích adventu a Vánoc
"Smuteční hry veselého rázu..."
Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny
Drátenické metamorfózy
Reedice archivních nahrávek lidové hudba
Emanuel Kuksa "80"
Poděkování Josefu Jančářovi
Dvě univerzity Dušana Holého
12. valné shromáždění České národní sekce CIOFF
id článku: 521
9929
9928
9927
9926
9925