Národopisná revue 2/2006

STÁHNOUT
digitální verzi

Národopisná revue 2/2006

Vloženo: 11. 3. 2006
OBSAH

Studie
První notované zápisy ukrajinského hudebního folklóru (Petr Ch. Kalina)
"Ponocenské písně" na Morave a ich vzťah k slovenskému repertoáru (Hana Urbancová)
Několik poznámek k textové motivice romských písní (Tomáš Šenkyřík)
Lidové písně a nejmladší generace (Marta Toncrová)

Proměny tradice
O chodských zpěvačkách a zpěvácích lidových písní (Vladimír Baier)

Ohlédnutí
Malé jubileum Rádia Proglas (Jan Krist)

Společenská kronika
Přátelský pozdrav Alexandře Navrátilové (Eva Večerková)
Pětasedmdesátka Karla Pavlištíka (Lucie Uhlíková)
Jiří Langer sedmdesátníkem (Helena Bočková)
Blahopřání k pětasedmdesátinám Richardu Jeřábkovi (Josef Jančář)
Josef Jančář pětasedmdesátníkem (Jan Krist)

Konference
Zlínská konference na počest Františka Bartoše (Karel Altman)

Festivaly, koncerty
Gajdování v okolí Nitry. Z 5. ročníku rokycanského semináře Dudy a dudáci (Zdeněk Vejvoda)

Recenze
K. Pavlištík: Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě na Podřevnicku (Josef Jančář)
O. Elschek (ed.): Empirický výskum v etnomuzikológii, etnológii a folkloristike (Marta Toncrová)
O. Čočková - M. Mrvová: Záhorské tance (Klára Kašparová)
S. Burlasová: Slovenské ľudové balady; Katalog slovenských naratívnych piesní 1-3 (Anna Marie Kovárníková)
L. Běťák - l. Brechličuková: Zpívalo se v Osvětimanech (Marta Toncrová)

Zprávy
Prezentace tradiční a lidové kultury v zemích střední a východní Evropy (Martin Šimša)

Resumé


Hudební folklor (lidová píseň)  

Petr Kalina zaměřil svou pozornost na ukrajinské sbírky lidových písní (První notované zápisy ukrajinského hudebního folkloru). Hana Urbancová srovnává písně ponocných na Moravě a na Slovensku ("Ponocenské písně" na Morave a ich vzťah k slovenskému repertoáru). Příspěvek Tomáše Šenkyříka je věnován romským písním (Několik poznámek k textové motivice romských písní). Marta Toncrová prezentuje výzkum lidových písní u dětí (Lidové písně a nejmladší generace). K zápisu slovenského hudebního nástroje fujara na seznam UNESCO Mistrovská díla ústního a nehmotného dědictví lidstva přináší článek Bernard Garaj (Minulosť a prítomnosť fujary v slovenskej ľudovej kultúre).  

Proměny tradice přinášejí pramenný materiál o zpěvačkách a zpěvácích lidových písní na Chodsku (autor Vladimír Baier). Společenská kronika připomíná jubilea několika etnologů: Alexandry Navrátilové (*1946), Karla Pavlištíka (*1931), Jiřího Langra (*1936), Richarda Jeřábka (*1931) a Josefa Jančáře (*1931). V dalších pravidelných rubrikách jsou zařazeny zprávy z konferencí, festivalů a recenze nových knih.

Studie
Tomáš Šenkyřík
Zprávy
Martin Šimša
Studie
Marta Toncrová
Zprávy
Proměny tradice
Vladimír Baier
Ohlédnutí
Jan Krist
Společenská kronika
Eva Večerková
Společenská kronika
Lucie Uhlíková
Společenská kronika
Helena Bočková
Společenská kronika
Josef Jančář
Společenská kronika
Jan Krist
Konference
Karel Altman
Festivaly, koncerty
Zdeněk Vejvoda
Recenze
Josef Jančář
Recenze
Marta Toncrová
Recenze
Klára Kašparová
Studie
Petr Ch. Kalina
Recenze
Anna Marie Kovárníková
Studie
Hana Urbancová
Recenze
Marta Toncrová
Několik poznámek k textové motivice romských písní
Prezentace tradiční a lidové kultury v zemích střední a východní Evropy
Lidové písně a nejmladší generace
Resumé
O chodských zpěvačkách a zpěvácích lidových písní
Malé jubileum Rádia Proglas
Přátelský pozdrav Alexandře Navrátilové
Pětasedmdesátka Karla Pavlištíka
Jiří Langer sedmdesátníkem
Blahopřání k pětasedmdesátinám Richardu Jeřábkovi
id článku: 533
9657
9656
9655
9654
9653