Národopisná revue 2/2007

STÁHNOUT
digitální verzi

Národopisná revue 2/2007

Vloženo: 11. 3. 2007
OBSAH

Studie
Vývoj péče o lidová řemesla (Josef Jančář)
Medzi tradíciou a moderným dizajnom. Aktivity slovenského ÚĽUV (Oľga Danglová)
K historii a současnosti řemesel a výrob na střední Moravě (Jarmila Pechová)
Tradice a současnost výroby dýmek v Proseči u Skutče (Luboš Kafka)
Sucháčkovi - čtyři generace ručních výrobců brousků na Valašsku. (K proměnám tradiční rukodělné výroby) (Václav Michalička)

Fotografická zastavení
Košíkářská škola a dílna v Rožnově pod Radhoštěm (Daniel Drápala)

Proměny tradice
Větrný mlýn ve Starém Poddvorově - obnovená památka (Věra Kovářů)

Společenská kronika
K životnímu jubileu Zdeny Váchové (Miroslava Suchánková)
Vladimír Baier oslavil pětasedmdesátku (Josef Nejdl)
Vzpomínka na architekta Jaroslava Vajdiše (Věra Kovářů)

Konference
Sociální a prostorové důsledky demografických změn ve městech postkomunistické střední Evropy (Jana Grohmannová)
České dudy v elektroakustické hudbě (Zdeněk Vejvoda)
Konference Muzeum a škola 2007 (Blanka Petráková)

Výstavy
Fotografie Františka Zapletala v Slovenském institutu v Praze (Naďa Valášková)
Ke kulturním kontaktům mezi Lužickými Srby a Moravou (na základě aktivit Podhoráckého muzea v roce 2006) (Miroslav Válka)

Festivaly, koncerty
"V třemošný louka..." - koncert věnovaný 25. výročí založení souboru Úsměváček (Michaela Vondráčková)

Recenze
A. Vondrušková: České zvyky a obyčeje (Věra Thořová)
E. Večerková: Nábytek v národopisných sbírkách moravského zemského muzea (Jarmila Pechová)
R. Ottens - J. Rubin: Klezmeři (Marta Toncrová)
D. Klímová: To všechno jsem já (Karel Pavlištík)
M. Korandová: Chodské pověsti a legendy. Chodové v pověstech (Josef Nejdl)
Folia Ethnographica 40. Supplementum ad Acta Musei Moraviae Scientiae Sociales XXXXI, 2006 (Karel Pavlištík)
Acta Musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Suplementa 2006/1 (Josef Jančář)
Zpřístupňování díla Františka Bartoše (Pavla Gajdošíková)

Resumé


Rukodělná výroba v současnosti  

Josef Jančář shrnuje ve své studii zájem o lidové řemeslo v evropském kontextu od 19. století po současnost (Vývoj péče o lidová řemesla). Oľga Danglová přibližuje směřování slovenského ÚLUVu /Ústredie ľudovej umeleckej výroby/ po roce 1989 (Medzi tradíciou a moderným dizajnom. Aktivity slovenského ÚĽUV).

Konkrétním druhům řemesel v oblasti střední Moravy v druhé polovině 20. století se věnuje Jarmila Pechová (K historii a současnosti řemesel a výrob na střední Moravě). Výroba dýmek, její historie a lokální tradice je tématem studie Lubomíra Kafky (Tradice a současnost výroby dýmek v Proseči u Skutče). Problematiku ruční techniky zhotovování brousků přibližuje Václav Michalička (Sucháčkovi - čtyři generace ručních výrobců brousků na Valašsku).

Rubriky Fotografická zastavení a Proměny tradice přinášejí příspěvky Košíkářská škola a dílna v Rožnově pod Radhoštěm (Daniel Drápala) a Větrný mlýn ve Starém Poddvorově -  obnovená památka (Věra Kovářů).

Společenská kronika připomíná jubilea etnoložky Zdeny Vachové (* 1922) a hudebníka Vladimíra Baiera (* 1932); přináší také nekrolog architekta a fotografa Jaroslava Vajdiše (1920 - 2006). Další pravidelné rubriky se věnují zprávám z konferencí, výstav, koncertů a recenzím nových knih.