Národopisná revue 2/2007

Č. 2, roč. 17 (2007)

Datum zveřejnění: 11. 3. 2007
PDF
celého čísla
OBSAH

Studie
Vývoj péče o lidová řemesla (Josef Jančář)
Medzi tradíciou a moderným dizajnom. Aktivity slovenského ÚĽUV (Oľga Danglová)
K historii a současnosti řemesel a výrob na střední Moravě (Jarmila Pechová)
Tradice a současnost výroby dýmek v Proseči u Skutče (Luboš Kafka)
Sucháčkovi - čtyři generace ručních výrobců brousků na Valašsku. (K proměnám tradiční rukodělné výroby) (Václav Michalička)

Fotografická zastavení
Košíkářská škola a dílna v Rožnově pod Radhoštěm (Daniel Drápala)

Proměny tradice
Větrný mlýn ve Starém Poddvorově - obnovená památka (Věra Kovářů)

Společenská kronika
K životnímu jubileu Zdeny Váchové (Miroslava Suchánková)
Vladimír Baier oslavil pětasedmdesátku (Josef Nejdl)
Vzpomínka na architekta Jaroslava Vajdiše (Věra Kovářů)

Konference
Sociální a prostorové důsledky demografických změn ve městech postkomunistické střední Evropy (Jana Grohmannová)
České dudy v elektroakustické hudbě (Zdeněk Vejvoda)
Konference Muzeum a škola 2007 (Blanka Petráková)

Výstavy
Fotografie Františka Zapletala v Slovenském institutu v Praze (Naďa Valášková)
Ke kulturním kontaktům mezi Lužickými Srby a Moravou (na základě aktivit Podhoráckého muzea v roce 2006) (Miroslav Válka)

Festivaly, koncerty
"V třemošný louka..." - koncert věnovaný 25. výročí založení souboru Úsměváček (Michaela Vondráčková)

Recenze
A. Vondrušková: České zvyky a obyčeje (Věra Thořová)
E. Večerková: Nábytek v národopisných sbírkách moravského zemského muzea (Jarmila Pechová)
R. Ottens - J. Rubin: Klezmeři (Marta Toncrová)
D. Klímová: To všechno jsem já (Karel Pavlištík)
M. Korandová: Chodské pověsti a legendy. Chodové v pověstech (Josef Nejdl)
Folia Ethnographica 40. Supplementum ad Acta Musei Moraviae Scientiae Sociales XXXXI, 2006 (Karel Pavlištík)
Acta Musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Suplementa 2006/1 (Josef Jančář)
Zpřístupňování díla Františka Bartoše (Pavla Gajdošíková)

Resumé


Rukodělná výroba v současnosti  

Josef Jančář shrnuje ve své studii zájem o lidové řemeslo v evropském kontextu od 19. století po současnost (Vývoj péče o lidová řemesla). Oľga Danglová přibližuje směřování slovenského ÚLUVu /Ústredie ľudovej umeleckej výroby/ po roce 1989 (Medzi tradíciou a moderným dizajnom. Aktivity slovenského ÚĽUV).

Konkrétním druhům řemesel v oblasti střední Moravy v druhé polovině 20. století se věnuje Jarmila Pechová (K historii a současnosti řemesel a výrob na střední Moravě). Výroba dýmek, její historie a lokální tradice je tématem studie Lubomíra Kafky (Tradice a současnost výroby dýmek v Proseči u Skutče). Problematiku ruční techniky zhotovování brousků přibližuje Václav Michalička (Sucháčkovi - čtyři generace ručních výrobců brousků na Valašsku).

Rubriky Fotografická zastavení a Proměny tradice přinášejí příspěvky Košíkářská škola a dílna v Rožnově pod Radhoštěm (Daniel Drápala) a Větrný mlýn ve Starém Poddvorově -  obnovená památka (Věra Kovářů).

Společenská kronika připomíná jubilea etnoložky Zdeny Vachové (* 1922) a hudebníka Vladimíra Baiera (* 1932); přináší také nekrolog architekta a fotografa Jaroslava Vajdiše (1920 - 2006). Další pravidelné rubriky se věnují zprávám z konferencí, výstav, koncertů a recenzím nových knih.

Výstavy
Miroslav Válka
Festivaly, koncerty
Michaela Vondráčková
Studie
Josef Jančář
Recenze
Věra Thořová
Studie
Oľga Danglová
Recenze
Jarmila Pechová
Studie
Jarmila Pechová
Recenze
Marta Toncrová
Studie
Luboš Kafka
Recenze
Karel Pavlištík
Studie
Václav Michalička
Recenze
Josef Nejdl
Fotografická zastavení
Daniel Drápala
Recenze
Karel Pavlištík
Proměny tradice
Věra Kovářů
Recenze
Josef Jančář
Společenská kronika
Miroslava Suchánková
Recenze
Pavla Gajdošíková
Společenská kronika
Josef Nejdl
Recenze
Společenská kronika
Věra Kovářů
Konference
Jana Grohmannová
Konference
Zdeněk Vejvoda
Konference
Blanka Petráková
Výstavy
Naďa Valášková
Ke kulturním kontaktům mezi Lužickými Srby a Moravou (na základě aktivit Podhoráckého muzea v roce 2006)
"V třemošný louka..." - koncert věnovaný 25. výročí založení souboru Úsměváček
Vývoj péče o lidová řemesla
A. Vondrušková: České zvyky a obyčeje
Medzi tradíciou a moderným dizajnom. Aktivity slovenského ÚĽUV
E. Večerková: Nábytek v národopisných sbírkách moravského zemského muzea
K historii a současnosti řemesel a výrob na střední Moravě
R. Ottens - J. Rubin: Klezmeři
Tradice a současnost výroby dýmek v Proseči u Skutče
D. Klímová: To všechno jsem já
id článku: 537
9929
9928
9927
9926
9925