Národopisná revue 3/2006

STÁHNOUT
digitální verzi

Národopisná revue 3/2006

Vloženo: 11. 9. 2006
OBSAH

Studie
Spolkový život ve Zlíně v období expanze firmy Baťa (Yvona Činčová)
Role řemenářské sekce z Metylovic v živnostenském společenstvu i v životě obce (Václav Michalička)
Odraz národnostního vývoje Brna v činnosti typografických spolků (Karel Altman)
Plzeňské korzo (Marta Ulrychová)
"Folkloristi" v Bratislavě - pohľad na život záujmovej skupiny (Barbora Skraková)

Proměny tradice
Košíkářství jako umělecké řemeslo (Jarmila Pechová)

Společenská kronika
K životnímu jubileu Aleny Schauerové (Karel Pavlištík)
Jubilejní pozdrav Ludmile Tarcalové (Eva Večerková)
Helena Johnová zemřela (Alexandra Navrátilová)
Za Jindřichem Hovorkou (Jaromír Nečas)

Konference
Osobní vzpomínka na Jindřicha Hovorku (Jiří Plocek)
Orální historie a její interdisciplinární využití (Jana Nosková)

Festivaly
Myjava 2006 (Jan Blahůšek)

Recenze
Edice Řemesla - tradice - technika (Alena Vondrušková)
R. Jeřábek - E. Maur - J. Štika - J. Vařeka: Etnografický a etnický obraz Čech, Moravy a Slezska (1500 - 1900) (Zuzana Beňušková)
M. Leščák: Pramene k obyčajovej tradícii a sviatkovaniu na Slovensku na konci 20. storočia (1.) (Jan Krist)
Š. Kruško a kol.: Encyklopedický slovník presídlenia (Naďa Valášková)
Z. Jírový: Osvětou k svobodě (Josef Jančář)
G. Kiliánová: Identita a pamäť. Devín / Theben / Dévény ako pamätné miesto (Jan Krist)
L. Procházka - M. Stecker: Lidová architektura na Sedlčansku (Jitka Matuszková)
U Chocně háječek. Lidové písně z východních Čech (Marta Toncrová)

Zprávy
Internetová doména www.lidovakultura.cz (Jan Blahůšek)

Resumé


Spolky, spolkový život a sdružování obyvatel

Yvona Činčová přibližuje výzkum tohoto fenoménu ve Zlíně (Spolkový život ve Zlíně v období expanze firmy Baťa). Konkrétním živnostem řemenářů a typografů se věnují další dva příspěvky od autorů Václava Michaličky (Role řemenářské sekce z Metylovic v živnostenském společenstvu i v životě obce) a Karla Altmana (Odraz národnostního vývoje Brna v činnosti typografických spolků). Život městské společnosti v Plzni popisuje Marta Ulrychová (Plzeňské korzo) a sdružování zájemců o folklor v Bratislavě je tématem Barbory Skrakové ("Folkloristi" v Bratislave - pohľad na život záujmovej skupiny).

Rubrika Proměny tradice se věnuje košíkářství jako uměleckému řemeslu (Jarmila Pechová).

Společenská kronika připomíná jubilea pedagožky Aleny Schauerové (*1936) a etnografky Ludmily Tarcalové (*1946) a otiskuje nekrology etnografky Heleny Johnové (1926-2006) a hudebníka Jindřicha Hovorky (1937-2006).

V dalších pravidelných rubrikách jsou zařazeny zprávy z konferencí, festivalů a recenze nových knih.