Národopisná revue 3/2006

Č. 3, roč. 16 (2006)

Datum zveřejnění: 11. 9. 2006
PDF
celého čísla
OBSAH

Studie
Spolkový život ve Zlíně v období expanze firmy Baťa (Yvona Činčová)
Role řemenářské sekce z Metylovic v živnostenském společenstvu i v životě obce (Václav Michalička)
Odraz národnostního vývoje Brna v činnosti typografických spolků (Karel Altman)
Plzeňské korzo (Marta Ulrychová)
"Folkloristi" v Bratislavě - pohľad na život záujmovej skupiny (Barbora Skraková)

Proměny tradice
Košíkářství jako umělecké řemeslo (Jarmila Pechová)

Společenská kronika
K životnímu jubileu Aleny Schauerové (Karel Pavlištík)
Jubilejní pozdrav Ludmile Tarcalové (Eva Večerková)
Helena Johnová zemřela (Alexandra Navrátilová)
Za Jindřichem Hovorkou (Jaromír Nečas)

Konference
Osobní vzpomínka na Jindřicha Hovorku (Jiří Plocek)
Orální historie a její interdisciplinární využití (Jana Nosková)

Festivaly
Myjava 2006 (Jan Blahůšek)

Recenze
Edice Řemesla - tradice - technika (Alena Vondrušková)
R. Jeřábek - E. Maur - J. Štika - J. Vařeka: Etnografický a etnický obraz Čech, Moravy a Slezska (1500 - 1900) (Zuzana Beňušková)
M. Leščák: Pramene k obyčajovej tradícii a sviatkovaniu na Slovensku na konci 20. storočia (1.) (Jan Krist)
Š. Kruško a kol.: Encyklopedický slovník presídlenia (Naďa Valášková)
Z. Jírový: Osvětou k svobodě (Josef Jančář)
G. Kiliánová: Identita a pamäť. Devín / Theben / Dévény ako pamätné miesto (Jan Krist)
L. Procházka - M. Stecker: Lidová architektura na Sedlčansku (Jitka Matuszková)
U Chocně háječek. Lidové písně z východních Čech (Marta Toncrová)

Zprávy
Internetová doména www.lidovakultura.cz (Jan Blahůšek)

Resumé


Spolky, spolkový život a sdružování obyvatel

Yvona Činčová přibližuje výzkum tohoto fenoménu ve Zlíně (Spolkový život ve Zlíně v období expanze firmy Baťa). Konkrétním živnostem řemenářů a typografů se věnují další dva příspěvky od autorů Václava Michaličky (Role řemenářské sekce z Metylovic v živnostenském společenstvu i v životě obce) a Karla Altmana (Odraz národnostního vývoje Brna v činnosti typografických spolků). Život městské společnosti v Plzni popisuje Marta Ulrychová (Plzeňské korzo) a sdružování zájemců o folklor v Bratislavě je tématem Barbory Skrakové ("Folkloristi" v Bratislave - pohľad na život záujmovej skupiny).

Rubrika Proměny tradice se věnuje košíkářství jako uměleckému řemeslu (Jarmila Pechová).

Společenská kronika připomíná jubilea pedagožky Aleny Schauerové (*1936) a etnografky Ludmily Tarcalové (*1946) a otiskuje nekrology etnografky Heleny Johnové (1926-2006) a hudebníka Jindřicha Hovorky (1937-2006).

V dalších pravidelných rubrikách jsou zařazeny zprávy z konferencí, festivalů a recenze nových knih.

Studie
Václav Michalička
Recenze
Josef Jančář
Studie
Karel Altman
Recenze
Jan Krist
Studie
Marta Ulrychová
Recenze
Jitka Matuszková
Studie
Barbora Skraková
Recenze
Marta Toncrová
Proměny tradice
Jarmila Pechová
Zprávy
Jan Blahůšek
Společenská kronika
Karel Pavlištík
Zprávy
Společenská kronika
Eva Večerková
Společenská kronika
Alexandra Navrátilová
Společenská kronika
Jaromír Nečas
Konference
Jiří Plocek
Konference
Jana Nosková
Festivaly
Jan Blahůšek
Recenze
Alena Vondrušková
Recenze
Zuzana Beňušková
Recenze
Jan Krist
Studie
Yvona Činčová
Recenze
Naďa Valášková
Role řemenářské sekce z Metylovic v živnostenském společenstvu i v životě obce
Z. Jírový: Osvětou k svobodě
Odraz národnostního vývoje Brna v činnosti typografických spolků
G. Kiliánová: Identita a pamäť. Devín / Theben / Dévény ako pamätné miesto
Plzeňské korzo
L. Procházka - M. Stecker: Lidová architektura na Sedlčansku
"Folkloristi" v Bratislavě - pohľad na život záujmovej skupiny
U Chocně háječek. Lidové písně z východních Čech
Košíkářství jako umělecké řemeslo
Internetová doména www.lidovakultura.cz
id článku: 534
9929
9928
9927
9926
9925