Národopisná revue 3/2007

Č. 3, roč. 17 (2007)

Datum zveřejnění: 11. 9. 2007
PDF
celého čísla
OBSAH

Články a studie
Richard Jeřábek (14. 5. 1931 - 14. 10. 2006) (redakce)
Zdroje poznatků o životě a národopisném díle bratří Mrštíků (Karel Altman)
Antonín Václavík a Pozlovice (Blanka Petráková)
Lokální společenství a fotograf- fotograf a lokální společenství. (Fotoateliér Antonína Koukala v Uherském Ostrohu 1921 - 1956) (Helena Beránková)
Moravské Horácko, Hřebečsko a Malá Haná - etnografické oblasti na etnickém a kulturním rozhraní (Miroslav Válka)
Lidová architektura nebo lidové stavitelství? Příspěvek k terminologické diskusi (Alena Dunajová)
Komunálne prostredie obce Blatnica (Marta Pastieriková)
Pod jménem Valachů a portášů - terminologická rozprava (Daniel Drápala)
Masopustní obchůzka "hřebenářů" - nové aspekty jejího výkladu (Martin Šimša)
K výzkumu habánské keramiky v Moravském zemském muzeu před rokem 1945 (Alena Kalinová)
Kraslice Růženy Šilarové (Eva Večerková)
"Divišov" - poezie všedního dne (Hana Dvořáková)

Společenská kronika
Stanislav Brouček: 60 let (Zdeněk Uherek)
Pozdrav Josefu Vařekovi z rodné Moravy (Miroslav Válka)
Když rodný kraj je inspirací pro tvorbu... (Jan Pavlík sedmdesátníkem) (Eva Pavlíková Abramuszkinová)

Konference
Bulharské studentské etnologické setkání 2007 (Barbora Machová)

Výstavy
Svět pod sklem - podoby vosku (Daniel Drápala)
O výstavě Kraslice z Moravy v Kittsee (Eva Večerková)

Festivaly
Gořalka silná, disciplína slabá aneb Rok na vsi ve Vlčnově, Strážnici, Velké nad Veličkou a v Kyjově (Josef Holcman)
K dvom vrcholným celoslovenským podujatiam folklorizmu (Šaffova ostroha a DFF Likavka 2007) (Hana Hlôšková)

Recenze
G. Welz - R. Lenz (eds.): Von Alltagswelt bis Zwischenraum. Eine kleine kulturanthropologische Enzyklopädie (Zdeněk Uherek)
L. Tyllner - Z. Uherek (eds.): Kultura - společnost - tradice l. (Karel Pavlištík)
Slovácko 2006. Společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí (Karel Pavlištík)
l. Dvořáková - K. Homolová - J. Jáchym - M. Stehlíková -A. Turnovec: Spolužáci (Marta Ulrychová)
V. Baier: Úsměvy z kraje pod Čerchovem; Muzikantské vzpomínky; Daremný pjísničky z Chodska (Miriam Sudková)

Zprávy
Ceny České národopisné společnosti za rok 2006 uděleny (Miroslav Válka)

Články a studie
Komunálne prostredie obce Blatnica (Marta Pastieriková)

Resumé


Richard Jeřábek

Číslo je věnováno významné osobnosti české a evropské  etnologie, univerzitnímu profesoru Richardu Jeřábkovi (1931 - 2006), dlouholetému členu redační rady časopisu, od jehož náhlého úmrtí uplynul právě rok. K jeho vědeckému odkazu se hlásí řada kolegů a žáků, z nichž někteří přispěli do tohoto čísla svými studiemi a články, jež vycházejí z tematických oblastí badatelského zájmu profesora Jeřábka: od historiografie a teorie oboru, přes národopisnou rajonizaci, problematiku etnik, výtvarnou kulturu lidu až po národopisnou fotografii a film.

Karel Altman připomenul ve svém článku význam spisovatelů Aloise a Viléma Mrštíků pro národopisné studium moravského venkova konce 19. a počátku 20. století (Zdroje poznatků o životě a národopisném díle bratří Mrštíků), Blanka Petráková pak význam a životní osudy univerzitního profesora Antonína Václavíka (1891 - 1959), zakladatele vysokoškolského studia v Brně (Antonín Václavík a Pozlovice). Pozicí venkovského fotografa se zabývala Helena Beránková (Lokální společenství a fotograf - fotograf a lokální společenství /Fotoateliér Antonína Koukala v Uherském Ostrohu 1921 - 1956/), národopisnou rajonizací Miroslav Válka (Moravské Horácko, Hřebečsko a Malá Haná - etnografické oblasti na etnickém a kulturním rozhraní). K tematice lidového stavitelství a bydlení se vyjádřily Alena Dunajová (Lidová architektura nebo lidové stavitelství? Příspěvek k terminologické diskuzi) a Marta Pastieriková (Komunálne prostredie obce Blatnica).

Fenoménem strážné služby na jihovýchodní Moravě v 17. a 18. století se zabýval Daniel Drápala (Pod jménem Valachů a portášů - terminologická rozprava), k problematice masopustních obchůzek s maskami přispěl Martin Šimša (Masopustní obchůzka „hřebenářů" - nové aspekty jejího výkladu). Alena Kalinová podala výklad k dějinám studia keramiky v Moravském zemském muzeu v Brně (K výzkumu habánské keramiky v Moravském zemském muzeu před rokem 1945), Eva Večerková představila portrét Růženy Šilarové (1913 - 2003), malířky kraslic z Brandýsa nad Labem (Kraslice Růženy Šilarové) a Hana Dvořáková se zabývala insitním tvůrcem Františkem Divišem (1923 - 2004) z Únanova u Znojma („Divišov" - Poezie všedního dne).

V pravidelných rubrikách časopisu jsou připomenuta výročí narození etnologů Stanislava Broučka (*1947), Josefa Vařeky (*1927), a také Jana Pavlíka (*1937), osobnosti folklorního hnutí Slovácka.

Dále jsou uveřejněny zprávy z výstav, festivalů a recenze nových knih.

Články a studie
Miroslav Válka
Recenze
Karel Pavlištík
Články a studie
Alena Dunajová
Recenze
Karel Pavlištík
Články a studie
Daniel Drápala
Recenze
Marta Ulrychová
Články a studie
Martin Šimša
Recenze
Miriam Sudková
Články a studie
Alena Kalinová
Zprávy
Miroslav Válka
Články a studie
Eva Večerková
Zprávy
Články a studie
Hana Dvořáková
Společenská kronika
Zdeněk Uherek
Společenská kronika
Miroslav Válka
Společenská kronika
Eva Pavlíková Abramuszkinová
Konference
Barbora Machová
Výstavy
Daniel Drápala
Články a studie
redakce
Výstavy
Eva Večerková
Články a studie
Karel Altman
Festivaly
Josef Holcman
Články a studie
Blanka Petráková
Festivaly
Hana Hlôšková
Články a studie
Helena Beránková
Recenze
Zdeněk Uherek
Články a studie
Marta Pastieriková
Komunálne prostredie obce Blatnica
Moravské Horácko, Hřebečsko a Malá Haná - etnografické oblasti na etnickém a kulturním rozhraní
L. Tyllner - Z. Uherek (eds.): Kultura - společnost - tradice l.
Lidová architektura nebo lidové stavitelství? Příspěvek k terminologické diskusi
Slovácko 2006. Společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí
Pod jménem Valachů a portášů - terminologická rozprava
l. Dvořáková - K. Homolová - J. Jáchym - M. Stehlíková -A. Turnovec: Spolužáci
Masopustní obchůzka "hřebenářů" - nové aspekty jejího výkladu
V. Baier: Úsměvy z kraje pod Čerchovem; Muzikantské vzpomínky; Daremný pjísničky z Chodska
K výzkumu habánské keramiky v Moravském zemském muzeu před rokem 1945
id článku: 538
9929
9928
9927
9926
9925