Národopisná revue 4/1999

Č. 4, roč. 9 (1999)

Datum zveřejnění: 11. 12. 1999
PDF
celého čísla
OBSAH

Články a studie
Karpatští Huculové (Petr Kaleta)
Češi v Polsku a české národní stereotypy (Eva Pavlíková)
Kulturná a etnická identita slovenskej menšiny v Maďarsku (Na příkladě vzťahu identity a folklóru v Malom Kereši) (Eva Krekovičová)
Několik poznatků o německé lidové kultuře na jižní Moravě (Bohuslav Beneš)

Fotografická příloha
Glosy z rumunského Banátu. Gernik, srpen 1998 (Hana Dvořáková)

Ohlédnutí
František Řehoř ve východní Haliči (Petr Kaleta)
Kněždubský Veličan Franta Úprka aneb zajímavosti z umělcových pobytů ve Velké (Antonín Mička)

Společenská kronika
Naši zpěváci - Jarmila Šuláková a Josef Laža (Jan Rokyta)
Ludvík Kunz pětaosmdesátiletý (Jiří Plocek)
Jubileum těšínského folkloristy a pedagoga Václava Stuchlého (Eva Hovorková)
Nad posledním dopisem od Vilmy Volkové (Karel Fic)

Konference
Lidová kultura v kulturním vývoji České republiky 1918-1998 (Jan Blahůšek)

Výstavy
Historie a každodenní život moravských Charvátů (Helena Beránková)
V potu tváře chléb svůj dobývej (Martin Šimša)
Derniéra výstavy Nová muzea ve Francii 1990-2000 a kolokvium Stane se muzeum nového tisíciletí polyfunkčním kulturním centrem uvnitř města? (Martin Šimša)

Diskuse
Média o festivalech a o nás (Juraj Hamar)

Festivaly
Nad III. ročníkem Mezinárodního folklorního festivalu Plzeň 99 (Michaela Benešová)
Z jubilejního Slováckého roku (Jan Miroslav Krist)
Chodská hyjta v Domažlicích (Josef Jančář)

Recenze
J. Langer - H. Bočková: Dům v Karpatech a přilehlých oblastech balkánských (Lubomír Procházka)
B. Vojtíšek - J. Vařeka; Lidová architektura v severních Čechách (Miroslav Válka)
S. Burlasová: Katalóg slovenských naratívnych piesní (Marta Šrámková)
Výskum a využitie tradicií ľudovej kultúry v miestnych podmienkách (Miroslav Válka)
PhDr. Michal Markuš, CSc. Personálna bibliografia (Miroslav Válka)
M. Šrámková: Před brněnskými hradbami (Andrea Zobačová)
Kroj Němců z Modřic v současnosti (Miroslava Ludvíková)
Ethnozentrismus (Richard Jeřábek)
Výběrový soupis českých publikací souvisejících s národopisnou tematikou (Andrea Zobačová)

Resumé
Ročníkový obsah


Společenská kronika
Jiří Plocek
Recenze
Andrea Zobačová
Společenská kronika
Eva Hovorková
Recenze
Miroslava Ludvíková
Společenská kronika
Karel Fic
Recenze
Richard Jeřábek
Konference
Jan Blahůšek
Recenze
Andrea Zobačová
Výstavy
Helena Beránková
Recenze
Výstavy
Martin Šimša
Recenze
Výstavy
Martin Šimša
Diskuse
Juraj Hamar
Články a studie
Petr Kaleta
Festivaly
Michaela Benešová
Články a studie
Eva Pavlíková
Festivaly
Jan Miroslav Krist
Články a studie
Eva Krekovičová
Festivaly
Josef Jančář
Články a studie
Bohuslav Beneš
Recenze
Lubomír Procházka
Fotografická příloha
Hana Dvořáková
Recenze
Miroslav Válka
Ohlédnutí
Petr Kaleta
Recenze
Marta Šrámková
Ohlédnutí
Antonín Mička
Recenze
Miroslav Válka
Společenská kronika
Jan Rokyta
Recenze
Miroslav Válka
Ludvík Kunz pětaosmdesátiletý
M. Šrámková: Před brněnskými hradbami
Jubileum těšínského folkloristy a pedagoga Václava Stuchlého
Kroj Němců z Modřic v současnosti
Nad posledním dopisem od Vilmy Volkové
Ethnozentrismus
Lidová kultura v kulturním vývoji České republiky 1918-1998
Výběrový soupis českých publikací souvisejících s národopisnou tematikou
Historie a každodenní život moravských Charvátů
Resumé
id článku: 509
9859
9790
9789
9788
9787