Národopisná revue 4/2006

Č. 4, roč. 16 (2006)

Datum zveřejnění: 11. 12. 2006
PDF
celého čísla
OBSAH

Studie
O hračkách, hrách a hraní (Zdeňka Poláková)
Od hračky k upomínkovému předmětu (Alena Křížová)
Tradice výroby zakuřované hračky (Michal Roček)
Dětský bič - hračka i pracovní nástroj (Václav Michalička)
Jak si hrají děti Rómů (poznámky z terénního výzkumu v Rudňanech) (Jana Poláková)

Fotografická zastavení
Mým potomkům... (Helena Beránková)

Proměny tradice
Vánoce jako vynalezená tradice či ambivalentní rituál? (Eva Jirková, Marta Ulrychová)

Společenská kronika
Zdravice k osmdesátinám Jana Trojana (Dušan Holý)
Jubilejní pozdrav Miloslavě Hoškové (Eva Večerková)
Jubilantka Eva Kröschlová (Daniela Stavělová)
Otakar Pokorný (13. 11. 1926 Přeštice - 3. 5. 2006 Brno) (Dušan Holý)
Richard Jeřábek (14. 5. 1931 - 14. 10. 2006) (Josef Jančář)
Vzpomínka na cesty s Richardem Jeřábkem (Jana Pospíšilová)
Malá osobní vzpomínka na Ríšu Jeřábka (Dušan Holý)

Konference
Seminář Etnokulturní tradice v současné společnosti (Jarmila Vrtalová)
9th EASA Biennial Conference "Europe and the World" (Helena Beránková)

Výstavy
Výstava "Zápal, Chvojka, Neckář a další architekti v meziválečné Plzni" (Marta Ulrychová)

Festivaly
Zpívali jsme sobě a pospolu ... MFF Strážnice 2006 (Zdeněk Mišurec)
O kradení aneb Strážnice bere i dává (Josef Holcman)
Co nám sdělily ženy z Lipová na letošní festivalové Strážnici (Alena Schauerová)

Recenze
R. Stoličná-Mikolajová: Jedlo ako kľúč ku kultúre (Marta Toncrová)
J. Pospíšilová - E. Krekovičová (ed.): Od pohádky k fámě (Martina Pavlicová)
D. Drápala: "...ani ta metla nedala hladem umříť..." (Karel Pavlištík)
J. Pavlík: Kuželov. Horňácká dědina pod křídly větrného mlýna (Jan Krist)
Zpívání a vyprávění z Kuželová (Jan Krist)
Acta musealia 5, 2005, č. 1 - 2 (Josef Jančář)
Výroční zpráva Národního ústavu lidové kultury za rok 2005 (Karel Pavlištík)

Zprávy
Sbor ustaven (Jan Miroslav Krist)
Máme nebo nemáme mít obavy o udržení tradice slováckého verbuňku? (Jan Pavlík)
Hračky a dárky pro děti. Inspirace tradiční řemeslnou tvorbou (Ivana Janouchová)
Nositelé tradice lidových řemesel v roce 2006 (Martin Šimša)

Ročníkový obsah
Resumé


Hračka a hraní  

V obecnějších souvislostech se k problematice vyjadřuje Zdeňka Poláková (O hračkách, hrách a hraní). Hračkou jako uměleckým artefaktem se zabývá Alena Křížová (Od hračky k upomínkovému předmětu). Z národopisné oblasti Valašska vycházejí příspěvky o fenoménu dřevěné zakuřované hračky, který připravil Michal Roček (Tradice výroby zakuřované hračky), a o dětském biči od autora Václava Michaličky (Dětský bič - hračka i pracovní nástroj). Romským dětem se věnuje Jana Poláková (Jak si hrají děti Romů. Poznámky z terénního výzkumu v Rudňanech).

Rubrika Proměny tradice přináší stať Vánoce jako vynalezená tradice či ambivalentní rituál? (autorky Eva Jirková a Marta Ulrychová). Ve Společenské kronice jsou připomenuta jubilea muzikologa Jana Trojana (*1926), etnoložky Miloslavy Hoškové (*1946) a choreoložky Evy Kröschlové (*1926).

Nekrology jsou věnovány úmrtí hudebníka Otakara Pokorného (1926-2006) a etnologa Richarda Jeřábka (1931-2006).

Další pravidelné rubriky přinášejí zprávy o konferencích, výstavách, festivalech, národopisných aktivitách a recenze nových edičních počinů.

Bibliografická příloha NR č. 20: Jiří Polívka (1858-1933) - jazykovědec, filolog, literární historik. Zabýval se dějinami slovanských kultur, lidovou slovesností (lidové pohádky) apod.

Studie
Václav Michalička
Festivaly
Alena Schauerová
Studie
Jana Poláková
Recenze
Marta Toncrová
Fotografická zastavení
Helena Beránková
Recenze
Martina Pavlicová
Proměny tradice
Eva Jirková, Marta Ulrychová
Recenze
Jan Krist
Společenská kronika
Dušan Holý
Recenze
Jan Krist
Společenská kronika
Eva Večerková
Recenze
Josef Jančář
Společenská kronika
Daniela Stavělová
Recenze
Karel Pavlištík
Společenská kronika
Dušan Holý
Zprávy
Jan Miroslav Krist
Společenská kronika
Josef Jančář
Zprávy
Jan Pavlík
Společenská kronika
Jana Pospíšilová
Zprávy
Ivana Janouchová
Společenská kronika
Dušan Holý
Zprávy
Martin Šimša
Konference
Jarmila Vrtalová
Zprávy
Konference
Helena Beránková
Studie
Zdeňka Poláková
Výstavy
Marta Ulrychová
Recenze
Karel Pavlištík
Studie
Alena Křížová
Festivaly
Zdeněk Mišurec
Studie
Michal Roček
Festivaly
Josef Holcman
Zprávy
Resumé
Dětský bič - hračka i pracovní nástroj
Co nám sdělily ženy z Lipová na letošní festivalové Strážnici
Jak si hrají děti Rómů (poznámky z terénního výzkumu v Rudňanech)
R. Stoličná-Mikolajová: Jedlo ako kľúč ku kultúre
Mým potomkům...
J. Pospíšilová - E. Krekovičová (ed.): Od pohádky k fámě
Vánoce jako vynalezená tradice či ambivalentní rituál?
J. Pavlík: Kuželov. Horňácká dědina pod křídly větrného mlýna
Zdravice k osmdesátinám Jana Trojana
id článku: 535
9929
9928
9927
9926
9925