Národopisná revue 4/2006

STÁHNOUT
digitální verzi

Národopisná revue 4/2006

Vloženo: 11. 12. 2006
OBSAH

Studie
O hračkách, hrách a hraní (Zdeňka Poláková)
Od hračky k upomínkovému předmětu (Alena Křížová)
Tradice výroby zakuřované hračky (Michal Roček)
Dětský bič - hračka i pracovní nástroj (Václav Michalička)
Jak si hrají děti Rómů (poznámky z terénního výzkumu v Rudňanech) (Jana Poláková)

Fotografická zastavení
Mým potomkům... (Helena Beránková)

Proměny tradice
Vánoce jako vynalezená tradice či ambivalentní rituál? (Eva Jirková, Marta Ulrychová)

Společenská kronika
Zdravice k osmdesátinám Jana Trojana (Dušan Holý)
Jubilejní pozdrav Miloslavě Hoškové (Eva Večerková)
Jubilantka Eva Kröschlová (Daniela Stavělová)
Otakar Pokorný (13. 11. 1926 Přeštice - 3. 5. 2006 Brno) (Dušan Holý)
Richard Jeřábek (14. 5. 1931 - 14. 10. 2006) (Josef Jančář)
Vzpomínka na cesty s Richardem Jeřábkem (Jana Pospíšilová)
Malá osobní vzpomínka na Ríšu Jeřábka (Dušan Holý)

Konference
Seminář Etnokulturní tradice v současné společnosti (Jarmila Vrtalová)
9th EASA Biennial Conference "Europe and the World" (Helena Beránková)

Výstavy
Výstava "Zápal, Chvojka, Neckář a další architekti v meziválečné Plzni" (Marta Ulrychová)

Festivaly
Zpívali jsme sobě a pospolu ... MFF Strážnice 2006 (Zdeněk Mišurec)
O kradení aneb Strážnice bere i dává (Josef Holcman)
Co nám sdělily ženy z Lipová na letošní festivalové Strážnici (Alena Schauerová)

Recenze
R. Stoličná-Mikolajová: Jedlo ako kľúč ku kultúre (Marta Toncrová)
J. Pospíšilová - E. Krekovičová (ed.): Od pohádky k fámě (Martina Pavlicová)
D. Drápala: "...ani ta metla nedala hladem umříť..." (Karel Pavlištík)
J. Pavlík: Kuželov. Horňácká dědina pod křídly větrného mlýna (Jan Krist)
Zpívání a vyprávění z Kuželová (Jan Krist)
Acta musealia 5, 2005, č. 1 - 2 (Josef Jančář)
Výroční zpráva Národního ústavu lidové kultury za rok 2005 (Karel Pavlištík)

Zprávy
Sbor ustaven (Jan Miroslav Krist)
Máme nebo nemáme mít obavy o udržení tradice slováckého verbuňku? (Jan Pavlík)
Hračky a dárky pro děti. Inspirace tradiční řemeslnou tvorbou (Ivana Janouchová)
Nositelé tradice lidových řemesel v roce 2006 (Martin Šimša)

Ročníkový obsah
Resumé


Hračka a hraní  

V obecnějších souvislostech se k problematice vyjadřuje Zdeňka Poláková (O hračkách, hrách a hraní). Hračkou jako uměleckým artefaktem se zabývá Alena Křížová (Od hračky k upomínkovému předmětu). Z národopisné oblasti Valašska vycházejí příspěvky o fenoménu dřevěné zakuřované hračky, který připravil Michal Roček (Tradice výroby zakuřované hračky), a o dětském biči od autora Václava Michaličky (Dětský bič - hračka i pracovní nástroj). Romským dětem se věnuje Jana Poláková (Jak si hrají děti Romů. Poznámky z terénního výzkumu v Rudňanech).

Rubrika Proměny tradice přináší stať Vánoce jako vynalezená tradice či ambivalentní rituál? (autorky Eva Jirková a Marta Ulrychová). Ve Společenské kronice jsou připomenuta jubilea muzikologa Jana Trojana (*1926), etnoložky Miloslavy Hoškové (*1946) a choreoložky Evy Kröschlové (*1926).

Nekrology jsou věnovány úmrtí hudebníka Otakara Pokorného (1926-2006) a etnologa Richarda Jeřábka (1931-2006).

Další pravidelné rubriky přinášejí zprávy o konferencích, výstavách, festivalech, národopisných aktivitách a recenze nových edičních počinů.

Bibliografická příloha NR č. 20: Jiří Polívka (1858-1933) - jazykovědec, filolog, literární historik. Zabýval se dějinami slovanských kultur, lidovou slovesností (lidové pohádky) apod.