Úvod

Národopisná revue vznikla jako volné pokračování odborného časopisu, jenž vycházel v letech 1964–1990 pod názvem Národopisné aktuality. Po listopadu 1989 došlo k úpravě časopisu – změnil se nejen jeho název, ale i obsah a formát. V té době periodikum vydával Ústav lidové kultury ve Strážnici, který později změnil svůj název na Národní ústav lidové kultury.

Národopisná revue prošla několikrát grafickou úpravou a ani její náplň nezůstala při starém.
Jak vypadaly Národopisné aktuality, najdete na adrese na.nulk.cz/. Nynější podobu Národopisné revue můžete zhlédnout v našem e-shopu, kde jsou k vidění obálky jednotlivých čísel. Obsah jednotlivých čísel Národopisné revue najdete v archivu časopisu ve formátu PDF.

O dobré renomé Národopisne revue usiluje vedle redakce také Redakční rada, od roku 2009 rovněž Mezinárodní redakční rada. Rubrika Chystaná témata přináší nejen informace o obsahu budoucích čísel, ale i výzvy k dodání abstraktů a termíny uzávěrek jednotlivých čísel.

Cena jednoho výtisku je 70,- Kč.

Předplatné čtvrtletníku Národopisná revue:
Jana Štípská
tel.: 518 306 622
e-mail: jana.stipska@nulk.cz

Národopisná revue  

ISSN  0862-8351 (Print)
ISSN 2570-9437 (Online)
MK ČR E 18807